Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2022 r.


Zarządzenia styczeń 2022 r.


1) PDFZarządzenie Nr 0050.1.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (175,17KB)


2) PDFZarządzenie Nr 0050.2.2022 z dnia 04.01.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do tego dodatku.pdf (157,49KB)


3) PDFZarządzenie Nr 0050.3.2022 z dnia 12.01.2022 w sprawie sprzedaży działki (AM1) położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu.pdf (241,29KB)


4) PDFZarządzenie Nr 0050.4.2022 z dnia 12.01.2022 w sprawie sprzedaży działki nr 1051 (AM2) położonej w Nowym Waliszowie w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu.pdf (252,26KB)


5) PDFZarządzenie Nr 0050.5.2022 z dnia 12.03.2022 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 19.pdf (230,25KB)


6) PDFZarządzenie Nr 0050.6.2022 z dnia 12.01.2022 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (216,45KB)

    DOCZarządzenie nr 0050.6.2022.doc (28,00KB)


7) PDFZarządzenie Nr 0050.7.2022 z dnia 13.01.2022 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w autobusie MERCUS MB SPRINTER.pdf (116,15KB)


8) PDFZarządzenie Nr 0050.8.2022 z dnia 13 .01.2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.178.2021 z dnia 31 maja 2021 r.pdf (210,60KB)
    DOCZarządzenie nr 8 z dn. 13.01.2022 r..doc (27,00KB)


9) PDFZarządzenie Nr 0050.9.2022 z dnia 14.01.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę.pdf (178,26KB)


10) PDFZarządzenie Nr 0050.10.2022 z dnia 17.01.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kł. położonego w budynku nr 13 przy ul. Zdrojowej w Długopolu Zdr..pdf (250,72KB)

      DOCZarządzenie nr 0050.10.2022.doc (28,00KB)


11) PDFZarządzenie Nr 0050.11.2022 z dnia 20.01.2022 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 38 w Wilkanowie.pdf (240,97KB)


12) PDFZarządzenie Nr 0050.12.2022 z dnia 21.01.2022 w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19.pdf (801,66KB)
     DOCZARZĄDZENIE NR 0050.12.2022 - zasady pracy w czasie covid.doc (46,50KB)


13) PDFZarządzenie Nr 0050.13.2022 z dnia 25.01.2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddz. przedszkolnych.pdf (456,04KB)


14) PDFZarządzenie Nr 0050.14.2022 z dnia 25.01.2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej.pdf (152,07KB)


15) PDFZarządzenie Nr 0050.15.2022 z dnia 27.01.2022 w spr powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.pdf (2,05MB)


16) PDFZarządzenie Nr 0050.16.2022 z dnia 27.01.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (204,66KB)

     PDFZałącznik nr 1 0050.16.2022.pdf (128,04KB)


17) PDFZarządzenie Nr 0050.17.2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu pracy.pdf (876,10KB)


18) PDFZarządzenie Nr 0050.18.2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kł na 2022 rok.pdf (1,42MB)


18a) DOCXakt normatywny 31 01 2022.docx (23,27KB)
DOCuzasadnienie.doc (61,50KB)
PDFzał. nr 1 dochody.pdf (110,84KB)
PDFzał. nr 2 wydatki.pdf (143,29KB)
PDFzał. nr 3 wyd majątkowe.pdf (146,82KB)

PDFzal. nr 4 f sołecki.pdf (167,62KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.18a.2022 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (196,42KB)


Zarządzenia luty 2022 r.


19) PDFZarządzenie Nr 0050.19.2022 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania.pdf (221,08KB)


20) PDFZarządzenie Nr 0050.20.2022 z dnia 02.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika Straży Miejskiej.pdf (199,71KB)


21) PDFZarządzenie Nr 0050.21.2022 z dnia 08.02.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (209,17KB)


22) PDFZarządzenie Nr 0050.22.2022 z dnia 14.02.2022 r. w spr. przepisów wewnętrznych regulujących zasady rachunkowości dot. projektu Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych.pdf (541,16KB)


23) PDFZarządzenie Nr 0050.23.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady rachunkowości dotyczących projektu Silne Partnerstwo w trudnych czasach.pdf (481,13KB)


24) PDFZarządzenie Nr 0050.24.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 2.pdf (218,15KB)


25) PDFZarządzenie Nr 0050.25.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 5.pdf (217,35KB)


26) PDFZarządzenie Nr 0050.26.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 8 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3.pdf (219,54KB)


27) PDFZarządzenie Nr 0050.27.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie cen oraz zasad sprzedaży drewna pochodzącego z działek gminnych, stanowiących użytki rolne, wydzierżawionych osobom fizycznym.pdf (822,09KB)


28) PDFZarządzenie Nr 0050.28.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie zmiany instrukcji gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.pdf (223,98KB)


29) PDFZarządzenie Nr 0050.29.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (238,71KB)


30) PDFZarządzenie Nr 0050.30.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie unieważnienia naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym.pdf (138,08KB)


31) PDFZarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika Straży Miejskie.pdf (160,22KB)


32) PDFZarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika Straży Miejskiej.pdf (229,19KB)


33) PDFZarządzenie Nr 0050.33.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego.pdf (227,27KB)


34) PDFZarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 15.02.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora ds. BHP i ppoż.pdf (222,24KB)


35) PDFZarządzenie Nr 0050.35.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora ds. przedsiębiorczości.pdf (255,26KB)


36) PDFZarządzenie Nr 0050.36.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej (na zastępstwo).pdf (227,66KB)


37) PDFZarządzenie Nr 0050.37.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania.pdf (239,57KB)


38) PDFZarządzenie Nr 0050.38.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2022 (1).pdf (175,91KB)


39) PDFZarządzenie Nr 0050.39.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.44.2020 dot. wprowadzenia obowiązku elektronicznej rejestracji korespondencji przychodzącej.pdf (346,43KB)


40) PDFZarządzenie Nr 0050.40.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Bramę Wodną przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2022 roku.pdf (258,74KB)


41) PDFZarządzenie Nr 0050.41.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2022 r..pdf (258,90KB)


42) PDFZarządzenie Nr 0050.42.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności na rok 2022.pdf (158,51KB)


43) PDFZarządzenie Nr 0050.43.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu.pdf (239,11KB)


44)   PDFZarządzenie Nr 0050.44.2022 z dnia 15.02.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (504,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2022 - załącznik.pdf (128,02KB)  


45) PDFZarządzenie Nr 0050.45.2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (137,51KB)


46) PDFZarządzenie Nr 0050.46.2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie rozkładu godzin oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek.pdf (196,36KB)


47) PDFZarządzenie Nr 0050.47.2022 z dnia 18.02.2022 w sprawie sprzedaży działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu.pdf (248,51KB)


48) PDFZarządzenie nr 0050.48.2022 z dnia 18.02.2022 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej I przetargu.pdf (254,36KB)


49) PDFZarządzenie Nr 0050.49.2022 z dnia 22.02.2022 r. w spr. najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej 13A w Bystrzycy Kł.pdf (255,43KB)

     DOCZarządzenie Nr 0050.49.2022.doc (28,50KB)


50) PDFZarządzenie Nr 0050.50.2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19.pdf (294,82KB)


51) PDFZarządzenie Nr 0050.51.2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów.pdf (122,54KB)

     DOC0050.51.2022.doc (26,00KB)


52) PDFZarządzenie Nr 0050.52.2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (128,25KB)

     DOC0050.52.2022.doc (26,00KB)


53) PDFZarządzenia Nr 0050.53.2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Bystrzyca.pdf (125,58KB)

     DOC0050.53.2022.doc (25,50KB)


54) PDFZarządzenie Nr 0050.54.2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, Stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (153,93KB)

     DOC0050.54.2022.doc (26,00KB)


55) PDFZarządzenie Nr 0050.55.2022 z dnia 23.02.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów.pdf (130,28KB)

     DOC0050.55.2022.doc (26,50KB)


56) PDFZarządzenie Nr 0050.56.2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (7,51MB)


Zarządzenia  marzec 2022 r.

57) PDFZarządzenie Nr 0050.57.2022 z dnia 02.03.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 9 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. H. Siemiradzkiego 2.pdf (209,55KB)

    DOCZarządzenie Nr 0050.57.2022 z dnia 02.03.2022 r..doc (27,50KB)


58) PDFZarządzenie Nr 0050.58.2022 z dnia 07.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (1,23MB)


59) PDFZarządzenie Nr 0050.59.2022 z dnia 07.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (880,04KB)


60) PDFZarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 07.03.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (348,36KB)


61) PDFZarządzenie Nr 0050.61.2022 z dnia 07.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu postępowania z ryzykiem na rok 2022.pdf (175,87KB)


62) PDFZarządzenie Nr 0050.62.2022 z dnia 09.03.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Biura Radców Prawnych.pdf (231,58KB)


63) PDFZarządzenie Nr 0050.63.2022 z dnia 11.03.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 101 położonej w Piaskowicach.pdf (199,85KB)

    DOCZarządzenie Nr 0050.63.2022 z dnia 11.03.2022.doc (25,50KB)


64) PDFZarządzenie Nr 0050.64.2022 z dnia 11.03.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.351.2021 z dnia 08 października 2021 roku.pdf (157,24KB)

    DOCZarządzenie Nr 0050.64.2022 z dnia 11.03.2022 r..doc (27,50KB)


65) PDFZarządzenie Nr 0050.65.2022 z dnia 14.03.2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ofert na Wykonanie nasadzeń drzew na działkach gminnych na terenie miasta Bystrzyca Kł oraz ich pielęgnacja.pdf (212,14KB)


66) PDFZarządzenie Nr 0050.66.2022 z dnia 14.03.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (160,91KB)


67) PDFZarządzenie Nr 0050.67.2022 z dnia 15.03.2022 r. w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (282,08KB)

     PDFzałączniki do zarządzenia Nr 0050.67.2022.pdf (766,42KB)


68) PDFZarządzenie Nr0050.68.2022 z dnia 16.03.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.62.2022 dot. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Biura Radców Prawnych.pdf (111,39KB)


69) PDFZarządzenie Nr 0050.69.2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 13 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kł. położonego w budynku nr 13a przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.pdf (270,18KB)

     DOCZarządzenie Nr 0050.69.2022 z dnia 17.03.2022 r..doc (28,00KB)


70) PDFZarządzenie Nr 0050.70.2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (197,67KB)


70a) PDFZarządzenie Nr 0050.70a.2022 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Długopole Dolne.pdf (129,27KB)

      DOC0050.70a.2022.doc (26,50KB)


71) PDFZarządzenie Nr 0050.71.2022 z dnia 28.03.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kł.pdf (1,18MB)


72) PDFZarządzenie Nr 0050.72.2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 1.pdf (238,17KB)

     DOC0051. 72.2022.doc (27,00KB)


73)PDFZarządzenie Nr 0050.73.2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (690,82KB)

 DOCXakt normatywny.docx (23,57KB)
DOCuzasadnienie.doc (54,00KB)
PDFzał. nr 1 dochody.pdf (120,93KB)
PDFzał. nr 2 wydatki.pdf (156,76KB)
PDFzał. nr 3 wydatki majątkowe.pdf (236,56KB)
PDFzał. nr 4 f.sołecki.pdf (173,63KB)
PDFzał nr 5 alkohole.pdf (558,88KB)


74) PDFZarządzenie Nr 0050.74.2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przedłużenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.pdf (450,02KB)
      PDFInformacja ogólna.pdf (7,38MB)
PDFSpis treści.pdf (452,27KB)
PDFZał nr 1 - Zmiany planowanych dochodów.pdf (509,42KB)
PDFZał nr 10 - Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.pdf (463,38KB)
PDFZał nr 11 - Środki z opłat za gospodarowanie odpadami.pdf (1,02MB)
PDFZał nr 12 - Wydatki współfinansowane z UE.pdf (787,46KB)
PDFZał nr 13 - Fundusz sołecki wg klasyfikacji budżetowej.pdf (3,76MB)
PDFZał nr 14 - Dochody z opłat za sprzedaż alkoholi na GPPiRPA i PN.pdf (1,01MB)
PDFZał nr 15 - Dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w hurcie.pdf (233,54KB)
PDFZał nr 16 - Dochody i wydatki związane ze środkami RFiL.pdf (1,55MB)
PDFZał nr 17 - Dochody i wydatki jednostek oświatowych.pdf (527,59KB)
PDFZał nr 18 - Dochody i wydatki związane z realizacją umów między jst.pdf (287,80KB)
PDFZał nr 19 - Przychody i koszty CIS.pdf (1,03MB)
PDFZał nr 2 - Zmiany planowanych wydatków.pdf (519,37KB)
PDFZał nr 20 - Wykonanie planu finansowego Biblioteka Publiczna.pdf (390,04KB)
PDFZał nr 21 - Wykonanie planu finansowego Muzeum Filumenistyczne.pdf (533,40KB)
PDFZał nr 22 - Wykonanie planu finansowego MGOK.pdf (279,49KB)
PDFZał nr 23 - WPF.pdf (3,03MB)
PDFZał nr 24 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (2,48MB)
PDFZał nr 25 - Stan mienia komunalnego.pdf (1,33MB)
PDFZał nr 3 - Dochody wg źródeł.pdf (4,65MB)
PDFZał nr 4 - Opis wykonanych dochodów wg klasyfikacji budżetowej.pdf (15,29MB)
PDFZał nr 5 - Opis wykonanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej.pdf (42,29MB)
PDFZał nr 6 - Przychody i rozchody budżetu.pdf (569,97KB)
PDFZał nr 7 - Dochody i wydatki na zadania zlecone.pdf (3,85MB)
PDFZał nr 8 - Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu.pdf (2,76MB)
PDFZał nr 9 - Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych.pdf (6,08MB)
 


Zarządzenia kwiecień 2022 r.


74A)PDFZarządzenie Nr 0050.74A.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (151,05KB)


75) PDFZarządzenie Nr 0050.75.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (149,32KB)

      DOC0050.75.2022.doc (27,00KB)


76) PDFZarządzenie Nr 0050.76.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinym położonym w Porębie.pdf (164,75KB)

     DOC0050.76.2022.doc (27,50KB)


77) PDFZarządzenie Nr 0050.77.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonej w Długopolu Zdroju.pdf (120,35KB)

     DOC0050.77.2022.doc (27,50KB)


78) PDFZarządzenie Nr 0050.78.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Paszków.pdf (126,67KB)

      DOC0050.78.2022.doc (26,50KB)


79) PDFZarządzenie Nr 0050.79.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (150,75KB)

      DOC0050.79.2022.doc (26,50KB)


80) PDFZarządzenie Nr 0050.80.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, części działki nr 55 o pow. 100 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie.pdf (173,41KB)

     DOC0050.80.2022.doc (25,00KB)


81) PDFZarządzenie Nr 0050.81.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze.pdf (146,24KB)

       DOC0050.81.2022.doc (26,00KB)


82) PDFZarządzenie Nr 0050.82.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 14 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (262,79KB)

    DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.82.2022.docx (13,76KB)


83) PDFZarządzenie Nr 0050.83.2022 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.pdf (215,74KB)


84) PDFZarządzenie Nr 0050.84.2022 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kł. położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 4 w Bystrzycy Kł..pdf (237,57KB)

     ODTZarządzenie Nr 0050.84.2022.odt (7,10KB)


85) PDFZarządzenie Nr 0050.85.2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (493,68KB)
    DOCXakt normatywny.docx (23,35KB)
    DOCuzasadnienie.doc (56,00KB)
    PDFzał. nr 1 dochody.pdf (115,89KB)
    PDFzał. nr 2 wydatki.pdf (119,56KB)


86) PDFZarządzenie Nr 0050.86.2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (136,64KB)

      DOC0050.86.2022.doc (26,50KB)


87) PDFZarządzenie Nr 0050.87.2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną na terenie wsi Wilkanów.pdf (136,61KB)

     DOC0050.87.2022.doc (27,00KB)


88)  PDFZarządzenie Nr 0050.88.2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wójtowice - Huta.pdf (129,92KB)

      DOC0050.88.2022.doc (25,50KB)


89) PDFZarządzenie Nr 0050.89.2022 z dnia 14.04.2022 r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.pdf (668,54KB)


90) PDFZarządzenie Nr 0050.90.2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (189,28KB)


91) PDFZarządzenie Nr 0050.91.2022 z dnia 14.04.2022 r w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (175,64KB)


92) PDFZarządzenie Nr 0050.92.2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.pdf (250,57KB)


93) PDFZarządzenie Nr 0050.93.2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. wydatków.pdf (227,97KB)


94) PDFZarządzenie Nr 0050.94.2022 z dnia 20.04.2022 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny samochodu Ford FCC6 Transit na rzecz Fundacji Pro SPE.pdf (213,58KB)


95) PDFZarządzenie Nr 0050.95.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (150,85KB)

     DOC0050.95.2022.doc (26,00KB)


96) PDFZarządzenie Nr 0050.96.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Długopole Dolne.pdf (134,09KB)

     DOC0050.96.2022.doc (26,00KB)


97) PDFZarządzenie Nr 0050.97.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2.pdf (196,12KB)

      DOC0050.97.2022.doc (26,50KB)


98) PDFZarządzenie Nr 0050.98.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca.pdf (132,75KB)

    DOC0050.98.2022.doc (26,00KB)


99) PDFZarządzenie Nr 0050.99.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzxanów.pdf (132,30KB)

    DOC0050.99.2022.doc (26,00KB)


100) PDFZarządzenie Nr 0050.100.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 1043.pdf (132,19KB)

       DOC0050.100.2022.doc (25,50KB)


101) PDFZarządzenie Nr 0050.101.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików.pdf (128,30KB)

       DOC0050.101.2022.doc (26,00KB)


102) PDFZarządzenie Nr 0050.102.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 378.pdf (129,12KB)

       DOC0050.102.2022.doc (26,00KB)


103) PDFZarządzenie Nr 0050.103.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.pdf (139,21KB)

       DOC0050.103.2022.doc (26,50KB)


104) PDFZarządzenie Nr 0050.104.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Kamienna i Nowy Waliszów.pdf (139,36KB)

      DOC0050.104.2022.doc (26,50KB)


105) PDFZarządzenie Nr 0050.105.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta.pdf (136,09KB)

       DOC0050.105.2022.doc (25,50KB)


106) PDFZarządzenie Nr 0050.106.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości położonej na terenie wsi Poręba.pdf (156,80KB)

      DOC0050.106.2022.doc (27,00KB)


107) PDFZarządzenie Nr 0050.107.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (195,00KB)   


108) PDFZarządzenie Nr 0050.108.2022 z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 oraz stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (262,75KB)


109) PDFZarządzenie Nr 0050.109.2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (677,81KB)

       DOCXakt normatywny.docx (23,66KB)
       DOCuzasadnienie.doc (55,00KB)
      PDFzał. nr 1 dochody.pdf (121,73KB)
      PDFzał. nr 2 wydatki.pdf (187,58KB)
      PDFzał. nr 3 f.sołecki.pdf (174,37KB)
      PDFzał. nr 4 dotacje.pdf (407,29KB)


110) PDFZarządzenie Nr 0050.110.2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie zapewnienia obywatelowi Ukrainy możliwości nieodpłatnego wykonania fotografii.pdf (432,07KB)


111) PDFZarządzenie Nr 0050.111.2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń i obiektów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (505,92KB)


Zarządzenia maj 2022 r.

112) PDFZarządzenie Nr 0050.112.2022 z dnia 05.05.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (231,68KB)


113) PDFZarządzenie Nr 0050.113.2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2021 rok.pdf (1,90MB)


114) PDFZarządzenie Nr 0050.114.2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej za 2021 rok.pdf (1,85MB)


115) PDFZarządzenie Nr 0050.115.2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za 2021 rok.pdf (1,35MB)


116) PDFZarządzenie Nr 0050.116.2022 z dnia 12.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.44.2020 dot. wprowadzenia obowiązku elektronicznej rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej.pdf (497,78KB)


117)  PDFZarządzenie Nr 0050.117.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze.pdf (147,95KB)

        DOC0050.117.2022.doc (26,50KB)


118) PDFZarządzenie Nr 0050.118.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca.pdf (123,87KB)

      DOC0050.118.2022.doc (25,00KB)


119)PDFZarządzenie Nr 0050.119.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości położonych na terenie wsi Spalona stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (147,22KB)

      DOC0050.119.2022.doc (26,50KB)


120) PDFZarządzenie Nr 0050.120.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki 1004, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (145,28KB)

      DOC0050.120.2022r..doc (26,50KB)


121) PDFZarządzenie Nr 0050.121.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie.pdf (162,35KB)

       DOC0050.121.2022.doc (26,50KB)


122) PDFZarządzenie Nr 0050.122.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (126,68KB)

      DOC0050.122.2022.doc (28,00KB)


123) PDFZarządzenie Nr 0050.123.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (149,29KB)

      DOC0050.123.2022.doc (28,50KB)


124) PDFZarządzenie Nr 0050.124.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki 268.pdf (192,66KB)

       DOC0050.124.2022.doc (29,50KB)


125) PDFZarządzenie Nr 0050.125.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (168,77KB)

      DOC0050.125.2022.doc (27,00KB)


126) PDFZarządzenie Nr 0050.126.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.382.2021 Burmiastrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18.11.2021 r.pdf (212,25KB)

       DOC0050.126. 2022.doc (30,00KB)


127) PDFZarządzenie Nr 0050.127.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.381.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18.11.2021 r.pdf (206,21KB)

       DOC0050.127.2022.doc (29,50KB)


128) PDFZarządzenie Nr 0050.128.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej na terenie Długopola Zdroju.pdf (136,18KB)

       DOC0050.128.2022.doc (26,00KB)


129) PDFZarządzenie Nr 0050.129.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca.pdf (128,94KB)

        DOC0050.129.2022.doc (26,00KB)


130) PDFZarządzenie Nr 0050.130.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na stworzenie łąk kwietnych.pdf (195,07KB)

       DOC0050.130.2022.doc (29,00KB)


131) PDFZarządzenie Nr 0050.131.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (129,77KB)

       DOC0050.131.2022.doc (26,00KB)


132) PDFZarządzenie Nr 0050.132.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy.pdf (193,25KB)

      DOC0050.132.2022.doc (26,50KB)


133)  PDFZarządzenie Nr 0050.133.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. S. Okrzei 14.pdf (231,03KB)

        DOC0050.133.2022.doc (26,50KB)


134) PDFZarządzenie Nr 0050.134.2022 z dnia 24.05.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia.pdf (160,34KB)


135) PDFZarządzenie Nr 0050.135.2022 z dnia 25.05.2022 r. w spr. przepisów wewnętrznych regulujących zasady rachunkowości dot. projektu pn. Wsparcie uczniów szkół podstawowych z gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (431,20KB)


136) PDFZarządzenie Nr 0050.136.2022 z dnia 27.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (205,64KB)


137) PDFZarządzenie Nr 0050.137.2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (409,01KB)
       PDFzał. nr 1 dochody.137.pdf (121,22KB)
       PDFzał. nr 2 wydatki 137.pdf (159,03KB)
       PDFzał. nr 3 f.sołecki 137.pdf (175,18KB)
       PDFzał. nr 4 dotacje 137.pdf (406,02KB)

       DOCXakt normatywny.docx (23,69KB)
       DOCuzasadnienie.doc (53,50KB)


138) PDFZarządzenie Nr 0050.138.2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (211,44KB)


Zarządzenia czerwiec 2022 r.

139) PDFZarządzenie Nr 0050.139.2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 21.pdf (250,70KB)

      DOC0050.139.2022.doc (27,00KB)


140) PDFZarządzenie Nr 0050.140.2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 14.pdf (251,47KB)

      DOC0050.140.2022.doc (27,00KB)


141) PDFZarządzenie Nr 0050.141.2022 z dnia 02.06.2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu.pdf (311,40KB)

       DOC0050.141.2022.doc (30,00KB)


142) PDFZarządzenie Nr 0050.142.2022 z dnia 02.06.2022 r. w spr. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kł. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu.pdf (319,59KB)

      DOC0050.142.2022.doc (29,50KB)


143) PDFZarządzenie Nr 0050.143.2022 z dnia 02.06.2022 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Nahorany – Bystrzyca Kłodzka – przyjaźń na przyszłość.pdf (391,85KB)


144) PDFZarządzenie Nr 0050.144.2022 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej.pdf (173,45KB)


145) PDFZarządzenie Nr 0050.145.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (129,30KB)

       DOC0050.145.2020.doc (26,50KB)


146) PDFZarządzenie Nr 0050.146.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (124,96KB)

       DOC0050.146.2022.doc (26,50KB)


147) PDFZarządzenie Nr 0050.147.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (146,23KB)

       DOC0050.147.2022.doc (27,00KB)


148) PDFZarządzenie Nr 0050.148.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 985, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (145,48KB)

       DOC0050.148.2022.doc (27,00KB)


149) PDFZarzadzenie Nr 0050.149.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości położone na terenie wsi Marcinków.pdf (149,55KB)

       DOC0050.149.2022.doc (26,50KB)


150) PDFZarządzenie Nr 0050.150.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Łomnica.pdf (130,04KB)

      DOC0050.150.2022.doc (26,50KB)


151) PDFZarządzenie Nr 0050.151.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, działki nr 115 o pow. 64 m2, położone na terenie Długopola Zdroju.pdf (164,31KB)    

       DOC0050.151.2022.doc (29,00KB)


152) PDFZarządzenie Nr 0050.152.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze.pdf (135,33KB)

      DOC0050.152.2022.doc (26,50KB)


153) DOC0050.153.2022.doc (27,00KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.153.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (153,48KB)


154) PDFZarządzenie Nr 0050.154.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (211,04KB)


155) PDFZarządzenie Nr 0050.155.2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (198,94KB)


156) PDFZarządzenie Nr 0050.156.2022 z dnia 09.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (414,99KB)
       PDFzał. nr 1 dochody 156.pdf (118,08KB)
       PDFzał. nr 2 wydatki 156.pdf (124,37KB)
       PDFzał. nr 3 dotacje 156.pdf (408,07KB)

      DOCXakt normatywny.docx (23,56KB)

      DOCuzasadnienie.doc (46,50KB)


157) PDFZarządzenie Nr 0050.157.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Mostowicach.pdf (210,62KB)


158) PDFZarządzenie Nr 0050.158.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 4 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 5.pdf (247,12KB)


159) PDFZarządzenie Nr 0050.159.2022 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 7 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 5.pdf (246,83KB)


160) PDFZarządzenie Nr 0050.160.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny ofert w postępowaniu „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.pdf (217,95KB)


161) PDFZarządzenie Nr 0050.161.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka obręb Nowa Bystrzyca.pdf (199,06KB)


162)  PDFZarządzenie Nr 0050.162.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w obrębie Wójtowic Huty.pdf (198,77KB)


163) PDFZarządzenie Nr 0050.163.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wilkanów, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (129,17KB)


164) PDFZarządzenie Nr 0050.164.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (205,79KB)


165) PDFZarządzenie Nr 0050.165.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (144,18KB)


166) PDFZarządzenie Nr 0050.166.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy - sklep o pow. 67,50 m2 położony w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6.pdf (177,98KB)


167) PDFZarządzenie Nr 0050.167.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na miejsce postojowe.pdf (183,78KB)


168) PDFZarządzenie Nr 0050.168.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (128,03KB)


169) PDFZarządzenie Nr 0050.169.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 517, położonej na terenie wsi Stary Waliszów z przeznaczeniem na garaż i ogródek przydomowy.pdf (145,29KB)


170) PDFZarządzenie Nr 0050.170.2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (564,40KB)


171) PDFZarządzenie Nr 0050.171.2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie pobierania opłat za korzystanie z toalety publicznej znajdującej się na parkingu miejskim przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (203,24KB)

       DOCXZARZĄDZENIE nr 0050.docx (17,31KB)


172) PDFZarządzenie Nr 0050.172.2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie.pdf (1,50MB)


173) PDFZarządzenie Nr 0050.173.2022 z dnia 15.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonej na terenie wsi Pławnica.pdf (130,40KB)


174) PDFZarządzenie Nr 0050.174.2022 z dnia 15.06.2022 r. w spr. zmiany zarządzenia w spr. maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników oraz zastępców dyrektorów i zastępców kierowników samorządowych jednostek org.pdf (260,34KB)


175) PDFZarządzenie Nr 0050.175.2022 z dnia 15.06.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka.pdf (194,92KB)


176) PDFZarządzenie Nr 0050.176.2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna.pdf (442,10KB)


177) PDFZarządzenie Nr 0050.177.2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej.pdf (234,73KB)


178) PDFZarządzenie Nr 0050.178.2022 z dnia 21.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania.pdf (249,30KB)


179) PDFZarządzenie Nr 0050.179.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (120,83KB)


180) PDFZarządzenie Nr 0050.180.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta.pdf (130,58KB)


181) PDFZarządzenie Nr 0050.181.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca.pdf (122,83KB)


182) PDFZarządzenie Nr 0050.182.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta.pdf (135,44KB)


183) PDFZarządzenie Nr 0050.183.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach części działki nr 770.pdf (127,09KB)


184) PDFZarządzenie Nr 0050.184.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Starkówek.pdf (130,74KB)


185) PDFZarządzenie Nr 0050.185.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów.pdf (121,75KB)


186) PDFZarządzenie Nr 0050.186.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 1004, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (142,10KB)


187) PDFZarządzenie Nr 0050.187.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na komórkę.pdf (139,81KB)


188) PDFZarządzenie Nr 0050.188.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum z przeznaczeniem na miejsce postojowe.pdf (181,34KB)


189) PDFZarządzenie Nr 0050.189.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego.pdf (1,95MB)


190) PDFZarządzenie Nr 0050.190.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego.pdf (710,16KB)


191) PDFZarządzenie Nr 0050.191.2022 z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego.pdf (616,83KB)


192) PDFZarządzenie Nr 0050.192.2022 z 27.06.2022 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 0050.468.2019 z dnia 09.12.2019 r. w spr. zasad i organizacji kontroli zarządczej w UMiG Bystrzyca Kł. oraz jednostkach organizacyjnych gminy.pdf (169,53KB)


193) DOCXakt normatywny.docx (13,63KB)
DOCuzasadnienie.doc (54,50KB)
PDFzał. nr 1.193 dochody (2).pdf (121,68KB)
PDFzał. nr 2.193 wydatki (1).pdf (152,45KB)
PDFzał. nr 3 .193 f.sołecki.pdf (175,74KB)
PDFzał. nr 4.193 zadania majątkowe.pdf (265,73KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.193.2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (625,97KB)
 


Zarządzenia lipiec 2022 r.

 

194) PDFZarządzenie Nr 0050.194.2022 z dnia 01.07.2022 r. w sprawie określenia linii komunikacyjnych, na których realizowane będą przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (262,59KB)
       DOCXZARZĄDZENIE Nr..... linie komunikacyjne.docx (15,38KB)


195) DOC0050.195.2022.doc (27,00KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.195.2022 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 33.pdf (243,23KB)


196) DOCX0050.196.2022.docx (13,71KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.196.2022 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy pl. Wolności 9.pdf (249,76KB)


197) DOCX0050.197.2022.docx (14,14KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.197.2022 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. S. Okrzei 26A w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (247,68KB)


198) DOCX0050.198.2022.docx (13,54KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.198.2022 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Leśnej 5 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (240,59KB)


199) DOC0050.199.2022.doc (29,50KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.199.2022 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy.pdf (247,99KB)


200) PDFZarządzenie Nr 0050.200.2022 z dnia 06.07.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (253,75KB)


201) PDFZarządzenie Nr 0050.201.2022 z dnia 07.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia części działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe.pdf (150,47KB)


202) DOCXzarządzenie Nr 0050.202.2022.docx (14,43KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.202.2022 z dnia 08.07.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 19 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (234,09KB)


203) DOC0050.203.2022.doc (28,50KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.203.2022 z dnia 08.07.2022 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Bystrzycy Kł. obręb Niedźwiedna w drodze przetargu ustnego ograniczonego.pdf (260,35KB)


204) PDFZarządzenie Nr 0050.204.2022 z dnia 11.07.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie.pdf (426,01KB)


205) PDFZarządzenie Nr 0050.205.2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie upoważnienia do wystawienia faktur VAT.pdf (194,57KB)


206) PDFZarządzenie Nr 0050.206.2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (269,69KB)


207) DOCXZarządzenie Nr 0050.207.2022.docx (14,03KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.207.2022 z dnia 12.07.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.318.2021 z dnia 13 października 2021 r..pdf (158,07KB)


208) PDFZarządzenie Nr 0050.208.2022 z dnia 13.07.2022 r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek.pdf (1,14MB)


209) PDFZarządzenie Nr 0050.209.2022 z dnia 13.07.2022 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.pdf (515,30KB)


210) PDFZarządzenie Nr 0050.210.2022 z dnia 14.07.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.206.2022 dot. wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (224,23KB)


211) PDFZarządzenie Nr 0050.211.2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (352,44KB)

DOCXZarządzenie Nr 0050.211.2022 z dnia 15.07.2022 r..docx (15,08KB)

DOCXUzasadnienie.docx (14,37KB)
PDFzał. nr 1 dochody.pdf (115,10KB)
PDFzał. nr 2 wydatki.pdf (137,24KB)
PDFzał. nr 3 dotacje.pdf (407,42KB)


212) PDFZarządzenie Nr 0050.212.2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (462,74KB)


213) PDFZarządzenie Nr 0050.213.2022 z dnia 19.07.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (138,32KB)

        PDFzałącznik do zarządzenia nr 0050.213.2022.pdf (91,11KB)


214) PDFZarządzenie Nr 0050.214.2022 z dnia 19.07.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej.pdf (206,67KB)


215) DOCX0050.215.2022.docx (13,82KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.215.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 17.pdf (249,81KB)


216) PDFZarządzenie Nr 0050.216.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki nr 777, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (136,85KB)


217) PDFZarządzenie Nr 0050.217.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu na lokal użytkowy - sklep położony w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6.pdf (200,61KB)


218) PDFZarządzenie Nr 0050.218.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki 853.pdf (119,50KB)


219) PDFZarządzenie Nr 0050.219.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działki 266.pdf (121,06KB)


220) PDFZarządzenie Nr 0050.220.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica.pdf (117,40KB)


221) PDFZarządzenie Nr 0050.221.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Starkówek.pdf (118,78KB)


222) PDFZarządzenie Nr 0050.222.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Łomnica.pdf (119,18KB)


223) PDFZarządzenie Nr 0050.223.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nierruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wilkanów.pdf (119,56KB)


224) PDFZarządzenie Nr 0050.224.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 357.pdf (122,88KB)


225) PDFZarządzenie Nr 0050.225.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położoną na terenie wsi Marcinków.pdf (138,30KB)


226) PDFZarządzenie Nr 0050.226.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (141,03KB)


227) PDFZarządzenie Nr 0050.227.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Kamienna.pdf (119,87KB)


228) PDFZarządzenie Nr 0050.228.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (138,77KB)


229) PDFZarządzenie Nr 0050.229.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Starym Waliszowie nr 6.pdf (237,08KB)


230) PDFZarządzenie Nr 0050.230.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Starym Waliszowie nr 6.pdf (236,77KB) 


231) PDFZarządzenie Nr 0050.231.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie.pdf (227,17KB)


232) DOCX0050.232.2022.docx (13,69KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.232.2022 z dnia 22.07.2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 5.pdf (250,91KB)


233) PDFZarządzenie Nr 0050.233.2022 z dnia 26.07.2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej 18 w drodze przetargu ustnego ograniczonego.pdf (264,04KB)


234) PDFZarządzenie Nr 0050. 234 .2022 z dnia 29 lipca 2022 r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym.pdf (49,55KB)


235) PDFZarządzenie Nr 0050. 235 .2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami w Wydziale Finansowo-Budżetowym.pdf (51,47KB)


236) PDFZarządzenie Nr 0050. 236 .2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obsługi monitoringu miejskiego w Straży Miejskiej.pdf (49,13KB)


237) PDFZarządzenie Nr 0050.237.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (18,43MB)


238) PDFZarządzenie Nr 0050.238.2022 z dnia 29.07.2022 r. w sprawie określenia wysokości czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Łomnicy.pdf (299,25KB)


239) PDFZarządzenie Nr 0050.239.2022 z dnia 04.08.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (138,77KB)


Zarządzenia - sierpień 2022 r.


240) PDFZarządzenie Nr 0050.240.2022 z dnia 04.08.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 357.pdf (122,17KB)


241) PDFNarządzenie Nr 0050.241.2022 z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr położonego w budynku nr 4 przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (52,59KB)


242) PDFZarządzenie Nr 0050.242.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (44,26KB)


243 PDFZarządzenie Nr 0050.243.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego.pdf (46,10KB)


244 PDFZarządzenie nr 0050. 244. 2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej.pdf (38,10KB)


245) PDFZarządzenie Nr 0050.245.2022 z dnia 12.08.2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (221,51KB)


246) PDFZarządzenie Nr 0050.246.2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie p. Lucynie Popławskiej.pdf (129,02KB)


247) PDFZarządzenie Nr 0050.247.2022 z dnia 16.08.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej p. Barbarze Hatalskiej.pdf (144,56KB)


248) PDFZarządzenie Nr 0050.248.2022 z dnia 17.08.2022 r. w spr. ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.pdf (1,15MB)


249) PDFZarządzenie Nr 0050.249.2022 z dnia 18.08.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (219,90KB)


250) PDFZarządzenie Nr 0050.250.2022 z dnia 18.08.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.342.2019 Burmistrza Bystrzycy Kł. z dnia 24 lipca 2019 r.pdf (179,48KB)


251) PDFZarządzenie Nr 0050.251.2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 r..pdf (670,80KB)


252) PDFZarządzenie Nr 0050.252.2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (277,37KB)

       DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.252.2022.docx (14,02KB)


253) PDFZarządzenie Nr 0050.253.2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (272,75KB)

       DOCXZarządzenie nr 0050.253.2022.docx (13,95KB)


254) PDFZarządzenie Nr 0050.254.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej p. Pawłowi Błachowiczowi.pdf (156,59KB)


255) PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 - cz. I.pdf (38,99MB)
       PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 - cz. II (1).pdf (26,28MB)
       PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 - cz. II (2).pdf (28,10MB)
       PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 - cz. III.pdf (45,85MB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.255.2022 z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.pdf (297,22KB)


256) PDFZarządzenie Nr 0050.256.2022 z dnia 30.08.2022 r. w sprawie konsultacji Rocznego programu współpracy Gmina Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi.pdf (389,98KB)


257) DOCXakt normatywny 0050.257.2022.docx (15,68KB)
DOCuzasadnienie 0050.257.2022.doc (52,00KB)
PDFuzasadnienie 0050.257.2022.pdf (259,86KB)
PDFzał. nr 1 0050.257.2022.pdf (120,19KB)
PDFzał. nr 2 zadania majątkowe 0050.257 (2).pdf (170,84KB)
PDFzał. nr 3 zadania majątkowe 0050.257 (1).pdf (281,21KB)
PDFzał. nr 4 dotacje 0050.257.2022.pdf (409,42KB)
PDFzał. nr 5 f.sołecki 0050.257.2022.pdf (177,85KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.257.2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (350,24KB)


Zarządzenia - wrzesień 2022 r.

258) PDFZarządzenie Nr 0050.258.2022 z dnia 02.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.pdf (1,08MB)


259) PDFZarządzenie Nr 0050.259.2022 z dnia 05.09.2022 r. w sprawie konsultacji projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021 - 2027.pdf (463,29KB)


260) DOCXZarządzenie Nr 0050.260.2022.docx (16,51KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.260.2022 z dnia 06.09.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.7.2014 Burmistrza Bystrzycy Kł. dot. powołania stałej komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości.pdf (243,85KB)


261) PDFZarządzenie Nr 0050.261.2022 z dnia 07.09.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 175 w Wilkanowie.pdf (252,55KB)

       DOCXZarzadzenie 261.docx (13,97KB)


262) PDFZarządzenie Nr 0050.262.2022 z dnia 07.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (194,44KB)


263) PDFZarządzenie Nr 0050.263.2022 z dnia 07.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (239,39KB)


264) PDFZarządzenie Nr 0050.264.2022 z dnia 07.09.2022 r. o zmianie w Zarządzeniu Nr 0050.263.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (284,96KB)


265) PDFZarządzenie Nr 0050.265.2022 z dnia 07.09.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki nr 777, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (136,00KB)


266) PDFZarządzenie Nr 0050.266.2022 z dnia 07.09.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Marianówka.pdf (122,52KB)


267) PDFZarządzenie Nr 0050.267.2022 z dnia 12.09.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. dróg gminnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf (276,46KB)


268) PDFZarządzenie Nr 0050.268.2022 z dnia 12.09.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Wydziale GKiM.pdf (282,48KB)


269) PDFZarządzenie Nr 0050.269.2022 z dnia 13.09.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.244.2022 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej.pdf (163,20KB)


270) PDFZarządzenie Nr 0050.270.2022 z dnia 14.09.2022 r. w sprawie cen drewna i drzew „na pniu” z lasów i zadrzewień gminnych oraz zasad i trybu sprzedaży drewna obowiązujący od 14.09.2022 r.pdf (689,82KB)


271) PDFZarządzenie Nr 0050.271.2022 z dnia 15.09.2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonej na terenie wsi Pławnica.pdf (130,99KB)


272) PDFZarządzenie Nr 0050.272.2022 z dnia 15.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (195,37KB)


273) PDFZarządzenie Nr 0050.273.2022 z dnia 19.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (202,49KB)


274) PDFZarządzenie Nr 0050.274.2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kł.pdf (227,42KB)

     DOCX274.docx (14,07KB)


275)PDFZarządzenie Nr 0050.275.2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o pow. 18,75 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kł położonego przy ul. Nadbrzeżnej.pdf (216,72KB)

      DOCX275.docx (14,19KB)


276) PDFzałącznik do zarządzenia Nr 0050.276.2022.pdf (16,55MB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.276.2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego.pdf (171,92KB)


277) PDFZarządzenie Nr 0050.277.2022 z dnia 27.09.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (207,24KB)


278) DOCXakt normatywny 278.docx (15,73KB)
DOCuzasadnienie 278.doc (55,00KB)
PDFzał. nr 1 278.pdf (123,55KB)
PDFzał. nr 2 wydatki 278.pdf (241,28KB)
PDFzał. nr 3 278.pdf (294,07KB)
PDFzał. nr 4 dotacje 278.pdf (411,60KB)
PDFzał. nr 5 f.sołecki 278.pdf (182,59KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.278.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (486,10KB)


279) PDFZarządzenie Nr 0050.279.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (244,16KB)


280) PDFZarządzenie Nr 0050.280.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (boks) nr 22 o pow. 15,00 m2 położonego przy ul. Strażackiej 13a w Bystrzycy Kł.pdf (260,74KB)


281) PDFZarządzenie Nr 0050.281.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.2.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 04 stycznia 2022 roku.pdf (168,14KB)


282) PDFZarządzenie Nr 0050.282.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (242,97KB)


Zarządzenia - październik 2022 r.


283) PDFZarządzenie Nr 0050.283.2022 z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (195,56KB)


284) PDFZarządzenie Nr 0050.284.2022 z dnia 07.10.2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.pdf (181,93KB)


285) PDFZarządzenie Nr 0050.285.2022 z dnia 10.10.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (224,93KB)


286) PDFZarządzenie Nr 0050.286.2022 z dnia 10.10.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa fragmentu ul. Lotników w Bystrzycy Kł.pdf (50,47KB)


287) PDFZarządzenie Nr 0050.287.2022 z dnia 10.10.2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 dodatek węglowy.pdf (518,02KB)


288) PDFZarządzenie Nr 0050.288.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 dodatek węglowy.pdf (682,29KB)


289) PDFZarządzenie Nr 0050.289.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki położonej na terenie Długopola Zdroju stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (137,61KB)


290) PDFZarządzenie Nr 0050.290.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie przedłużenia umowowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położone na terenie wsi Długopole Zdrój.pdf (145,14KB)


291) PDFZarządzenie Nr 0050.291.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Międzygórza w granicach części działki nr 69.pdf (121,97KB)


292) PDFZarządzenie Nr 0050.292.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia części działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe.pdf (154,27KB)


293) PDFZarządzenie Nr 0050.293.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Pławnica.pdf (122,85KB)


294) PDFZarządzenie Nr 0050.294.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Poręba.pdf (125,26KB)


295) PDFZarządzenie Nr 0050.295.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (126,57KB)


296) PDFZarządzenie Nr 0050.296.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Zabłocie.pdf (125,57KB)


297) PDFZarządzenie Nr 0050.297.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze.pdf (156,68KB)


298) PDFZarządzenie Nr 0050.298.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości położone na terenie wsi Stary Waliszów i Nowy Waliszów.pdf (160,71KB)


299) PDFZarządzenie Nr 0050.299.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej na terenie wsi Stary Waliszów.pdf (127,20KB)


300) PDFZarządzenie Nr 0050.300.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej cz. działek nr 925 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kł. oraz nr 54 65 położonych na terenie miasta Bystrzyca Kł.pdf (191,93KB)


301) PDFZarządzenie Nr 0050.301.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie wsi Wyszki w granicach działki 86 w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (198,58KB)


302) PDFZarządzenie Nr 0050.302.2022 z dnia 14.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej na terenie wsi Nowa Łomnica.pdf (125,29KB)


303) PDFZarządzenie Nr 0050.303.2022 z dnia 17.10.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.206.2022 dot. wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (251,14KB)


304) DOCXakt normatywny - 304 1.docx (15,81KB)
DOCXuzasadnienie - 304.docx (15,19KB)
PDFzał. nr 1 dochody- 304.pdf (114,09KB)
PDFzał. nr 2 wydatki - 304 1.pdf (141,36KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.304.2022 z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (332,92KB)


305) PDFZarządzenie Nr 0050.305.2022 z dnia 21.10.2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.197.2022 z dnia 05 lipca 2022 r.pdf (158,43KB)

       DOCXlok.-mieszk.Okrzei_26A.docx (14,06KB)


307) PDFZarządzenie Nr 0050.307.2022 z dnia 25.10.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej.pdf (169,63KB)


308) PDFZarządzenie Nr 0050.308.2022 z dnia 26.10.2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.pdf (592,34KB)


309) PDFZarządzenie Nr 0050.309.2022 z dnia 26.11.2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy.pdf (392,09KB)


310) PDFZarządzenie Nr 0050.310.2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki o pow. 1800 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kł. położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kł.pdf (240,09KB)

      DOCXZarządzenie 310.docx (13,74KB)


311) PDFZarządzenie Nr 0050.311.2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kł. położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kł.pdf (254,61KB)

      DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.311.2022.docx (13,63KB)


312) DOCXakt normatywny 312.docx (16,04KB)
DOCuzasadnienie 312.doc (62,50KB)
PDFzał. nr 1 dochody 312.pdf (125,46KB)
PDFzał. nr 2 wydatki 312.pdf (189,58KB)
PDFzał. nr 3 wykaz zadań majątkowych 312.pdf (300,66KB)
PDFzał. nr 4 dotacje 312.pdf (411,33KB)
PDFzał. nr 5 f.sołecki 312.pdf (183,22KB)
PDFZarządzenie 0050.312.2022 uzasadnienie.pdf (262,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.312.2022 z dnia 28.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (351,82KB)


313) PDFZarządzenie Nr 0050.313.2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (196,61KB)


314) PDFZarządzenie Nr 0050.314.2022 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (318,15KB)


Zarządzenia listopad 2022 r.

315) PDFZarządzenie Nr 0050.315.2022 z dnia 02.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 położonego przy ul. Okrzei nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (264,56KB)

       DOCXzarządzenie 315.docx (13,65KB)


316) DOCX0050.316.2022.docx (15,49KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.316.2022 z dnia 03.11.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna.pdf (437,04KB)


317) PDFZarządzenie Nr 0050.317.2022 z dnia 04.11.2022 r. w sprawie określenia stawek za lokale mieszkalne i socjalne.pdf (254,12KB)


318) PDFZarządzenie Nr 0050.318.2022 z dnia 07.11.2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kł. przy ul. Wojska Polskiego w drodze przetargu.pdf (257,62KB)

       DOCX0050.318.2022Przedszkole.docx (14,13KB)


319) PDFZarządzenie Nr 0050.319.2022 z dnia 07.11.2022 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej.pdf (221,62KB)


320) PDFZarządzenie Nr 0050.320.2022 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.pdf (208,24KB)


321) PDFProjekt uchwały - WPF.pdf (8,66MB)
PDFSpis treści.pdf (393,15KB)
PDFUzasadnienie do projektu budżetu na 2023.pdf (11,55MB)
PDFZał. nr 1 - planowane dochody budżetowe.pdf (4,66MB)
PDFZał. nr 10 - wykaz planowanych dotacji.pdf (2,30MB)
PDFZał. nr 11 - plan doch. na wyodrębnionym rachunku przez szkoły.pdf (97,90KB)
PDFZał. nr 12 - fundusz sołecki na 2023.pdf (3,12MB)
PDFZał. nr 13 - fundusz sołecki na 2023 wg sołectw.pdf (2,40MB)
PDFZał. nr 14 - plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.pdf (266,93KB)
PDFZał. nr 15 - plan wydatków z budżetu UE.pdf (625,02KB)
PDFZał. nr 16 - dochody z opłat za sprzedaż alkoholi.pdf (402,47KB)
PDFZał. nr 17 - dochody z opłat za sprzedaż alkoholi obrót hurtowyf.pdf (205,34KB)
PDFZał. nr 18 - wydatki związane z realizacją porozumień.pdf (187,81KB)
PDFZał. nr 19 - plan doch. i wyd. zw. z RzFIL.pdf (299,33KB)
PDFZał. nr 2 - planowane wydatki budżetowe.pdf (11,32MB)
PDFZał. nr 3 - planowane dochody z administracji rządowej.pdf (401,14KB)
PDFZał. nr 4 - planowane wydatki z administracji rządowej.pdf (591,29KB)
PDFZał. nr 5 - plan dochodów Budżetu Państwa - zadania zlecone.pdf (76,37KB)
PDFZał. nr 6 - przychody i rozchody budżetu.pdf (156,62KB)
PDFZał. nr 7 - wykaz wydatków majątkowych.pdf (1,65MB)
PDFZał. nr 8 - plan doch. i wyd. środków z opłat i kar.pdf (328,08KB)
PDFZał. nr 9 - plan doch. i wyd. zw. z odpadami komunal.pdf (442,69KB)
PDFZarządzenie Burmistrza.pdf (167,35KB)


322) DOCzarządzenie 0050.322.2022.doc (28,00KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.322.2022 z dnia 15.11.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (188,90KB)


323) PDFZarządzenie Nr 0050.323.2022 z dnia 15.11.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi.pdf (207,39KB)

DOCzarządzenie 0050.323.2022.doc (27,50KB)


324) PDFZarządzenie Nr 0050.324.2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (636,77KB)


325) PDFZarządzenie Nr 0050.325.2022 z dnia 17.11.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (200,28KB)


326) PDFZarządzenie Nr 0050.326.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.pdf (828,20KB)


327) PDFZarządzenie Nr 0050.327.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.pdf (351,60KB)


328) PDFZarządzenie Nr 0050.328.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Poręba.pdf (127,38KB)


329) PDFZarządzenie Nr 0050.329.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 116 stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze.pdf (162,96KB)


330) PDFZarządzenie Nr 0050.330.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Międzygórza w granicach części działki nr 69.pdf (125,20KB)


331) PDFZarządzenie Nr 0050.331.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości położone na terenie wsi Stary Waliszów i Nowy Waliszów.pdf (169,41KB)


332) PDFZarządzenie Nr 0050.332.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej na terenie Długopola Zdroju.pdf (137,87KB)


333) PDFZarządzenie Nr 0050.333.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.pdf (151,47KB)


334)  PDFzarządzenie Nr 0050.334.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (141,72KB)


335) PDFZarządzenie Nr 0050.335.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Zabłocie w granicach działki 59.pdf (114,72KB)


336) PDFZarządzenie Nr 0050.336.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Międzygórzu.pdf (190,11KB)


337) PDFZarządzenie Nr 0050.337.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów.pdf (321,89KB)


338) PDFZarządzenie Nr 0050.338.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Wyszki.pdf (123,06KB)


339)PDFZarządzenie Nr 0050.339.2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (142,16KB)


340) PDFZarządzenie Nr 0050.340.2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej.pdf (161,46KB)


341) PDFZarządzenie Nr 0050.341.2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie zasad gospodarowania energią w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (1,75MB)


342) PDFZarządzenie Nr 0050.342.2022 z dnia 22.11.2022 r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych.pdf (444,54KB)


343) PDFZarządzenie Nr 0050.343.2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (252,66KB)

DOCXZarządzenie 343.docx (13,54KB)


344) PDFZarządzenie Nr 0050.344.2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 położonego przy ul. Okrzei nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (251,92KB)

DOCXZarządzenie 344.docx (13,65KB)


345) PDFZarządzenie Nr 0050.345.2022 z dnia 25.11.2022 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (428,70KB)


346) PDFZarządzenie Nr 0050.346.2022 z dnia 25.11.2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.pdf (213,41KB)


347) PDFZarządzenie Nr 0050.347.2022 z dnia 25.11.2022 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady rachunkowości dot. realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina.pdf (1,09MB)


348) PDFZarządzenie Nr 0050.348.2022 z dnia 25.11.2022 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady rachunkowości dot. projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.pdf (829,37KB)


349) PDFzał. nr 1 wydatki - 349.pdf (125,32KB)
PDFzał. nr 2 wykaz zadań majątkowych - 349.pdf (307,83KB)
PDFzał. nr 3 dotacje - 349.pdf (413,21KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.349.2022 z dnia 25.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (273,93KB)


350) PDFZarządzenie nr 0050.350.2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminny.pdf (49,54KB)


351) PDFZarządzenie Nr 0050.351.2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.170.2022 z dnia 14.06.2022 r. dot. wyznaczenia Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w UMiG Bystrzyca Kł.pdf (210,90KB)


352) DOCZarządzenie Nr 0050.352.2022.doc (33,50KB)

DOCXUzasadnienie Zarządzenie Nr 0050.352.2022.docx (16,61KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.352.2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (616,59KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.352.2022 zał. nr 1 dochody.pdf (129,11KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.352.2022 zał. nr 2 wydatki.pdf (243,24KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.352.2022 zał. nr 3 zadania majątkowe.pdf (307,99KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.352.2022 zał. nr 4 dotacje.pdf (304,10KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.352.2022 zał. nr 5 f.sołecki.pdf (184,26KB)


353) PDFZarządzenie Nr 0050.353.2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (2,24MB)


Zarządzenia - grudzień 2022 r.

354) PDFZarządzenie Nr 0050.354.2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (259,29KB)


355) PDFZarządzenie Nr 0050.355.2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (229,85KB)

DOCXZarządzenie 355.docx (13,69KB)


356) PDFZarządzenie Nr 0050.356.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (231,50KB)

DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.356.2022.docx (13,65KB)


357) PDFZarządzenie Nr 0050.357.2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (227,44KB)

DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.357.2022.docx (13,63KB)


358) PDFZarządzenie Nr 0050.358.2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (230,83KB)

DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.358.2022.docx (13,58KB)


359) PDFZarządzenie Nr 0050.359.2022 z dnia 12.12.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gmin.pdf (1,56MB)


360) PDFZarządzenie Nr 0050.360.2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia części działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej.pdf (157,80KB)


361) PDFZarządzenie Nr 0050.361.2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Rycerskiej 20 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (246,47KB)


362) PDFZarządzenie Nr 0050.362.2022 z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.342.2019 z dnia 25.07.2019 r.pdf (154,52KB)


363) PDFZarządzenie Nr 0050.363.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 22 położonego przy ul. Strażackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (233,53KB)


364) DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.364.2022.docx (13,62KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.364.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (221,44KB)


365) DOCXZARZĄDZENIE NR 0050.365.2022.docx (13,63KB)
       PDFZarządzenie Nr 0050.365.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (220,98KB)


366) PDFZarządzenie Nr 0050.366.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (235,76KB)

    PDFZarządzenie Nr 0050.366.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (234,30KB)


367) PDFZarządzenie Nr 0050.367.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (485,39KB)

 

368)PDFZarządzenie Nr 0050.368.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. zasad redagowania i prowadzenia BIP (167,16KB)


369) PDFZarządzenie Nr 0050.369.2022 z dnia 19.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania karty obiegowej w Urzędzie Miasta i Gminy.pdf (1,30MB)


370) PDFZarządzenie Nr 0050.370.2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (182,50KB)


371) PDFZarządzenie Nr 0050.371.2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży znaczków turystycznych.pdf (226,60KB)


372) PDFZarządzenie Nr 0050.372.2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży magnesów pamiątkowych z atrakcjami Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (261,18KB)


373) PDFZarządzenie Nr 0050.373.2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży kartek pocztowych z atrakcjami Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (252,47KB)


374) PDFZarządzenie nr 0050.374.2022 z dnia 27.12.2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (1,09MB)


375) PDFZarządzenie Nr 0050.375.2022 z dnia 27.12.2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury kasy.pdf (193,62KB)


376) PDFZarządzenie Nr 0050.376.2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (349,69KB)


377) PDFZarządzenie Nr 0050.377.2022 z dnia 27.12.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie zadań publicznych.pdf (1,19MB)


378) PDFZarządzenie Nr 0050.378.2022 z dnia 27.12.2022 r. w sprawie procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.pdf (1,28MB)


379) PDFZarządzenie Nr 0050.379.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia części działki 700 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (178,30KB)


380) PDFZarządzenie Nr 0050.380.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Biała Woda.pdf (132,07KB)


381) PDFZarządzenie Nr 0050.381.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Kamienna.pdf (123,69KB)


382) PDFZarządzenie Nr 0050.382.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (128,35KB)


383) PDFZarządzenie Nr 0050.383.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Idzików.pdf (121,12KB)


384) PDFZarządzenie Nr 0050.384.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (125,94KB)


385) PDFZarządzenie Nr 0050.385.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Mielnik.pdf (122,26KB)


386) PDFZarządzenie Nr 0050.386.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położonej na terenie wsi Wyszki.pdf (142,56KB)


387) PDFZarządzenie Nr 0050.387.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (519,60KB)


388) PDFZarządzenie Nr 0050.388.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2023 rok.pdf (128,61KB)

        PDFzałącznik do zarządzenia nr 0050.388.2022.pdf (465,33KB)


389) PDFZarządzenie Nr 0050.389.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży toreb bawełnianych z nadrukiem.pdf (214,71KB)


390) DOCXakt normatywny.docx (15,23KB)
DOCXuzasadnienie.docx (14,85KB)
PDFzał nr 1 dochody.pdf (117,88KB)
PDFzał nr 5 f.sołecki.pdf (184,48KB)
PDFzał. nr 2 wydatki.pdf (254,58KB)
PDFzał. nr 3 zadania inwestycyjne.pdf (312,80KB)
PDFzał. nr 4 udzielone dotacje.pdf (413,95KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.390.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (538,20KB)


391) PDFZarządzenie Nr 0050.391.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2023 roku.pdf (377,27KB)


392) PDFZarządzenie Nr 0050.392.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie wsi Pławnica.pdf (131,10KB)


393) PDFZarządzenie Nr 0050.393.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf (1,71MB)


394) PDFZarządzenie Nr 0050.394.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (738,90KB)


395) PDFZarządzenie Nr 0050.395.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (177,22KB)


396) PDFZarządzenie Nr 0050.396.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (962,33KB)