Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca.

                                                                                                                                                  Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.06.2024 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24  stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 29 maja 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych: 0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 29.05.2024 r. - 0

Cena wywoławcza wynosiła -  450.000,- zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – ze względu na brak oferentów najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości.

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej , Plac Wolności 1 na okres 7 dni tj. od 06.06.2024 r. do 13.06.2024 r.

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                  Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

                                                                      (-) Renata Surma

Informację wytworzył i odpowiada za treść

Anna Olma – Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

Zatwierdził do publikacji

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej – Renata Surma

Data wytworzenia

06.06.2024 r.