Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nr 9/2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 1 położonego przy Placu Wolności 25 w Bystrzycy Kłodzkiej

Bystrzyca Kłodzka 03.06.2024 r.

 

W Y K A Z  N R  9/2024

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 o pow. 17,00 m2, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 25 w Bystrzycy Kłodzkiej.

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności nr 25

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 17,00 m² położony
w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu: 200,00 zł netto.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 04.06.2024 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 25.06.2024 r.

 

 

Bystrzyca Kłodzka 03.06.2024 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2023 r. poz. 344/

o g ł a s z a m

1. Wykaz nr 9/2024 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 1 o pow. 17,00 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca  

     Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 25 w Bystrzycy Kłodzkiej.

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 04.06.2024 r.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej, ul. Okrzei 1, tel. nr (74) 811-76-39.