Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej 11, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

                                                                                         Bystrzyca Kłodzka, dnia 31.05.2024 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego  nr 3 położonego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej 11, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:  3

Liczba osób niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 22.05.2024 r. – 1

Cena wywoławcza wynosiła  - 145 000,- zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 146 450,- zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy  czterysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywcą nieruchomości został: Tomasz Mokosa

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, na okres 7 dni, tj. od  31.05.2024 r.  do dnia  07.06.2024  r.

Z up. Burmistrza

         (-) Kornelia Wenc-Szumigalska

Sekretarz Gminy

 

 

Informację wytworzył i odpowiada za treść

Anna Olma – Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

Zatwierdził do publikacji

Kornelia Wenc-Szumigalska – Sekretarz Gminy

Data wytworzenia

31.05.2024 r.