Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy S. Okrzei 45 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. S. Okrzei 45

                                                                                                                                                 Bystrzyca Kłodzka, dnia 23.05.2024 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy S. Okrzei 45 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w  Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. S. Okrzei 45 objętej

księgą wieczystą nr SW1K/00047707/6 stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 15 maja 2024 r.
o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych: 1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 15.05.2024 r. - 0

Cena wywoławcza wynosiła -  33.500,- zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – ze względu na brak oferentów najwyższa cena
w przetargu nie została osiągnięta.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości.

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej , Plac Wolności 1 na okres 7 dni tj. od 23.05.2024  r.
do 30.05.2024 r.