Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 32/3 (AM-2),

                                                                                         Bystrzyca Kłodzka, dnia 23.05.2024 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w  Międzygórzu
w granicach działki nr 32/3 (AM-2), do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
objętej księgą wieczystą nr SW1K/00111490/1 stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony przeprowadzony został w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych: 1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 15.05.2024 r. - 1

Cena wywoławcza wynosiła - 176000,- zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy zł.).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –177760,- zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej , Plac Wolności 1 na okres 7 dni tj. od 23.05.2024 r. do 30.05.2024 r.