Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 9/2024 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej 11 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego nieograniczonego.

Bystrzyca Kłodzka, dnia  05.03.2024 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

 

1. Wykaz nr 9/2024 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Międzygórzu  przy ul. Sanatoryjnej 11 wraz z  ułamkową częścią działki przynależną do lokalu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 5 marca 2024 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

AO/AO

 

 

W Y K A Z nr   9/2024

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej 11 wraz z ułamkową częścią gruntu  przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka, działka nr  43/4   (AM-2) o pow. 0,20 ha – udział  14,84 % - 296,80 m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00044501/1

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, werandy oraz pomieszczenia gospodarczego (44,20 m2) usytuowanych na pierwszym piętrze budynku (od głównego wejścia). Do lokalu przynależy komórka (3,10 m2) znajdująca się na parterze budynku. Łączna powierzchnia 47,30 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 14,84 %. Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

 

3. Cena nieruchomości wynosi - 145.000,- zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych)                          

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: Dla terenu lokalizacji nieruchomości obowiązuje:

UCHWAŁA Nr X/122/11 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27

maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru wsi Międzygórze Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym cMT10 - teren zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej z zielenią towarzyszącą, granica strefy "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej.

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 16 kwietnia 2024 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 5 marca 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do 26 marca  2024 r.

AO/AO