Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nr 2/2024 z dnia 30.01.2024 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy ul. Kolejowej 179 G w Bystrzycy Kłodzkiej oraz lokali użytkowych nr 10, 11, 12, 13 położonych przy ul. Kolejowej 179 E, F w Bystrzycy Kłodzkiej

Bystrzyca Kłodzka 30.01.2024 r.

 

W Y K A Z  N R  2/2024

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 położonego przy ul. Kolejowej 179 G w Bystrzycy Kłodzkiej o ogólnej powierzchni użytkowej 181,50 m² oraz lokali użytkowych nr 10, 11, 12, 13 położonych przy  ul. Kolejowej 179 E, F o ogólnej powierzchni 565,30 m².

1. Położenie lokali – Bystrzyca Kłodzka, ul. Kolejowa nr 179 G, E, F

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 9 o powierzchni 181,50 m² położony przy   ul. Kolejowej 179 G oraz lokale użytkowe  nr 10, 11, 12, 13 położone przy ul. Kolejowej 179 E, F o ogólnej powierzchni 565,30 m².

3. Miesięczna stawka czynszu: lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 1.000,00 zł netto + VAT + opłaty eksploatacyjne oraz 1zł/m² + VAT + opłaty eksploatacyjne za najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na magazyn.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 31.01.2024 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 21.02.2024 r.

 

 

Bystrzyca Kłodzka 30.01.2024 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2023 r. poz. 344/

 

o g ł a s z a m

1. Wykaz nr 2/2024 z dnia 30.01.2024 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bystrzyca nr 9 położonego przy ul. Kolejowej     179 G w Bystrzycy Kłodzkiej o ogólnej powierzchni użytkowej 181,50 m² oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bystrzyca  nr 10, 11, 12, 13 położonych przy  ul. Kolejowej 179 E, F o ogólnej powierzchni 565,30 m².    

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 30.01.2024 r.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej, ul. Okrzei 1, tel. nr (74) 811-76-39.