Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty prawa miejscowego 2024

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XCIII/713/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 26.01.2024
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/161/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 929
- Data ogłoszenia: 6 lutego 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2024&poz=929

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XCIII/714/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 26.01.2024
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały XCII/704/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w szkoleniach, a także ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka za wykonywanie innych zadań niż działania ratownicze, akcje ratownicze, szkolenia i ćwiczenia.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 930
- Data ogłoszenia: 6 lutego 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2024&poz=930

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XCIV/719/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 29.02.2024
- tytuł aktu: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 1787
- Data ogłoszenia: 14 marca 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2024&poz=1787

 

rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu:- XCIV/721/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 29.02.2024
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stara Bystrzyca.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 1788
- Data ogłoszenia: 14 marca 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2024&poz=1788

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XCV/731/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 28.03.2024
- tytuł aktu: w sprawie regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych w gminie Bystrzyca Kłodzka.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 2510
- Data ogłoszenia: 18 kwietnia 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2510/

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XCV/732/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 28.03.2024
- tytuł aktu: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2024 roku.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 2511
- Data ogłoszenia: 18 kwietnia 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2511/

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XCV/734/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 28.03.2024
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lądowiska w Bystrzycy Kłodzkiej – MPZP LĄDOWISKO.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 2512
- Data ogłoszenia: 18 kwietnia 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2512/

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XCV/735/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 28.03.2024
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Długopole-Zdrój.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 2513
- Data ogłoszenia: 18 kwietnia 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2513/

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XCV/736/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 28.03.2024
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stara Łomnica.

Miejsce ogłoszenia:


 
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 2514
- Data ogłoszenia: 28 marca 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2514/

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XCV/737/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 28.03.2024
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stara Bystrzyca.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 2515
- Data ogłoszenia: 18 kwietnia 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2515/

 

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XCV/738/2024
- organ wydający Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej
- data aktu: 28.03.2024
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Międzygórze.

Miejsce ogłoszenia:


 
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2024
- Pozycja: 2516
- Data ogłoszenia: 18 kwietnia 2024
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2516/