Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2024

Uchwały podjęte na XCIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 stycznia 2024 r. w sprawach:         

XCIII/711/2024 - zmian w budżecie gminy na rok 2024;

XCII/712/2024 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XCII/713/2024 - zmiany uchwały nr XVIII/161/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

XCII/714/2024 - zmiany uchwały XCII/704/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w szkoleniach, a także ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka za wykonywanie innych zadań niż działania ratownicze, akcje ratownicze, szkolenia i ćwiczenia;

XCII/715/2024 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (nieruchomość gruntowa, położonej w  Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Odrowąża, dz. nr 386);

XCII/716/2024 - skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej.

PDFXCIII_711_2024.pdf (1,23MB)
PDFXCIII_712_2024.pdf (3,56MB)
PDFXCIII_713_2024.pdf (245,11KB)
PDFXCIII_714_2024.pdf (251,96KB)
PDFXCIII_715_2024.pdf (242,90KB)
PDFXCIII_716_2024.pdf (240,50KB)