Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2024

Uchwały podjęte na XCIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 stycznia 2024 r. w sprawach:         

XCIII/711/2024 - zmian w budżecie gminy na rok 2024;

XCII/712/2024 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XCII/713/2024 - zmiany uchwały nr XVIII/161/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

XCII/714/2024 - zmiany uchwały XCII/704/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w szkoleniach, a także ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka za wykonywanie innych zadań niż działania ratownicze, akcje ratownicze, szkolenia i ćwiczenia;

XCII/715/2024 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (nieruchomość gruntowa, położonej w  Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Odrowąża, dz. nr 386);

XCII/716/2024 - skargi na działania Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej.

PDFXCIII_711_2024.pdf (1,23MB)
PDFXCIII_712_2024.pdf (3,56MB)
PDFXCIII_713_2024.pdf (245,11KB)
PDFXCIII_714_2024.pdf (251,96KB)
PDFXCIII_715_2024.pdf (242,90KB)
PDFXCIII_716_2024.pdf (240,50KB)

 

Uchwały podjęte na XCIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 29 lutego 2024 r. w sprawach:            

XCIV/717/2024 - zmian w budżecie gminy na rok 2024;

XCIV/718/2024 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XCIV/719/2024 - zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

XCIV/720/2024 - udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu;

XCIV/721/2024 - nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stara Bystrzyca (dot. cz. działki nr 257/18).

PDFXCIV_717_2024.pdf (1,69MB)
PDFXCIV_718_2024.pdf (3,54MB)
PDFXCIV_719_2024.pdf (281,13KB)
PDFXCIV_720_2024.pdf (243,46KB)
PDFXCIV_721_2024.pdf (1,85MB)

 

Uchwały podjęte na XCV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 marca 2024 r. w sprawach:            

XCV/722/2024 - nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”,

XCV/723/2024 - nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”,

XCV/724/2024 - nadania tytułu  „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”,

XCV/725/2024 - nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”,

XCV/726/2024 -  zmian w budżecie gminy na rok 2024,

XCV/727/2024 -zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

XCV/728/2024 -wyrażenia zgody na poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,

XCV/729/2024 - udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu,

XCV/730/2024 - wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców,

XCV/731/2024 - regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych w gminie Bystrzyca Kłodzka,

XCV/732/2024 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2024 roku,

XCV/733/2024 - uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka,

XCV/734/2024 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lądowiska w Bystrzycy Kłodzkiej – MPZP LĄDOWISKO,

XCV/735/2024 - nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Długopole-Zdrój,

XCV/736/2024 - nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stara Łomnica,

XCV/737/2024 - nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Stara Bystrzyca,

XCV/738/2024 - nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Międzygórze.

PDFXCV_722_2024.pdf (327,63KB)
PDFXCV_723_2024.pdf (450,84KB)
PDFXCV_724_2024.pdf (306,93KB)
PDFXCV_725_2024.pdf (302,29KB)
PDFXCV_726_2024.pdf (10,73MB)
PDFXCV_727_2024.pdf (4,49MB)
PDFXCV_728_2024.pdf (322,54KB)
PDFXCV_729_2024.pdf (419,21KB)
PDFXCV_730_2024.pdf (1,23MB)
PDFXCV_731_2024.pdf (933,54KB)
PDFXCV_732_2024.pdf (1,30MB)
PDFXCV_733_2024.cz.I.pdf (55,92MB)
PDFXCV_733_2024.cz.II.pdf (47,03MB)
PDFXCV_734_2024.pdf (5,63MB)
PDFXCV_735_2024.pdf (540,86KB)
PDFXCV_736_2024.pdf (482,70KB)
PDFXCV_737_2024.pdf (491,66KB)
PDFXCV_738_2024.pdf (475,84KB)

 

Uchwały podjęte na XCVI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 kwietnia 2024 r. w sprawach:

XCVI/739/2024 -  zmian w budżecie gminy na rok 2024,

XCVI/740/2024 -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

XCVI/741/2024 -  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka.

PDFXCVI_739_2024.pdf (1,43MB)
PDFXCVI_740_2024.pdf (3,55MB)
PDFXCVI_741_2024.pdf (915,33KB)

 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ IX KADENCJI

 

Uchwały podjęte na I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 7 maja 2024 r. w sprawie:

I/1/2024 - o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

I/2/2024 - liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w IX kadencji;

I/3/2024 - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej.

PDFI_1_2024.pdf (227,77KB)
PDFI_2_2024.pdf (235,29KB)
PDFI_3_2024.pdf (240,78KB)
 

 

Uchwały podjęte na II sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  w dniu 13 maja 2024 r. w sprawie:

II/4/2024 - wyboru składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/5/2024 - wyboru składu osobowego stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/6/2024 - wyboru składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/7/2024 - wyboru składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/8/2024 - wyboru składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/9/2024 - wyboru składu osobowego stałej Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/10/2024 - wyboru przewodniczącego stałej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/11/2024 - wyboru przewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/12/2024 - wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/13/2024 - wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/14/2024 - wyboru przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/15/2024 - wyboru przewodniczącego stałej Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;

II/16/2024 - ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej.

PDFII_4_2024.pdf (246,97KB)
PDFII_5_2024.pdf (247,16KB)
PDFII_6_2024.pdf (246,75KB)
PDFII_7_2024.pdf (243,00KB)
PDFII_8_2024.pdf (242,86KB)
PDFII_9_2024.pdf (246,87KB)
PDFII_10_2024.pdf (240,07KB)
PDFII_11_2024.pdf (239,16KB)
PDFII_12_2024.pdf (239,59KB)
PDFII_13_2024.pdf (238,92KB)
PDFII_14_2024.pdf (239,68KB)
PDFII_15_2024.pdf (240,26KB)
PDFII_16_2024.pdf (252,55KB)

 

Uchwały podjęte na III sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 24 maja 2024 r. w sprawie:

III/17/2024 - zmian w budżecie gminy na rok 2024;

III/18/2024 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. nieruchomości gruntowej w Idzikowie dz. nr 699);

III/19/2024 - udzielenia dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach;

III/20/2024 - zarządzenia wyborów organów sołectw i osiedli;

III/21/2024 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka część obrębu Zabłocie oraz części wsi Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka;

III/22/2024 - przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka;

III/23/2024 - powołania komisji statutowej;

III/24/2024 - wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej.

PDFIII_17_2024.pdf (907,76KB)
PDFIII_18_2024.pdf (241,75KB)
PDFIII_19_2024.pdf (257,32KB)
PDFIII_20_2024.pdf (239,79KB)
PDFIII_21_2024.pdf (475,25KB)
PDFIII_22_2024.pdf (409,61KB)
PDFIII_23_2024.pdf (243,15KB)
PDFIII_24_2024.pdf (237,89KB)
 

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  w dniu 14 czerwca 2024 r. w sprawie:

IV/25/2024 -  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka;

IV/26/2024 -  udzielenia Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej wotum zaufania,

IV/27/2024 -  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok 2023,

IV/28/2024 -  absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2023.

PDFIV_25_2024.pdf (494,93KB)
PDFIV_26_2024.pdf (246,97KB)
PDFIV_27_2024.pdf (230,55KB)
PDFIV_28_2024.pdf (234,61KB)
 

Uchwały podjęte na V sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  w dniu 28 czerwca 2024 r. w sprawach:

V/29/2024 -   zmian w budżecie gminy na rok 2024,

V/30/2024 -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka,

V/31/2024 -  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu,

V/32/2024 -   o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej,

V/33/2024 -   zasad i trybu używania Herbu Gminy Bystrzyca Kłodzka,

V/34/2024 -   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wilkanów, gmina Bystrzyca Kłodzka,

V/35/2024 -   uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka,

V/36/2024 -   regulaminu korzystania z przyszkolnych boisk sportowych zlokalizowanych w Bystrzycy Kłodzkiej,

V/37/2024 -   rozpatrzenia petycji dotyczącej objęcia ochroną alei kasztanowcowo-lipowej,

V/38/2024 -   udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu.

PDFV_29_2024.pdf (1,60MB)
PDFV_30_2024.pdf (3,67MB)
PDFV_31_2024.pdf (241,11KB)
PDFV_32_2024.pdf (336,09KB)
PDFV_33_2024.pdf (349,09KB)
PDFV_34_2024.pdf (1,06MB)
PDFV_35_2024.pdf (506,39KB)
PDFV_36_2024.pdf (308,19KB)
PDFV_37_2024.pdf (245,23KB)
PDFV_38_2024.pdf (245,03KB)