Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje 2024 r.


WYKAZ PETYCJI

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Termin realizacji petycji

Zasięgane opinie

Sposób rozpatrzenia

petycji

 

1

 

 

04.01.2024 r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes zarządu Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przeprowadzić rekonesans wśród młodych wyborców by podtrzymać ich zaangażowanie w wyborach. Zorganizować szkolenia, audyty i wdrożenia w tym zakresie.

 03.04.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź z dnia 24 stycznia 2024 r. - uznano dotychczas podejmowane działania za wystarczające

 

2

 

 

18.01.2024 r.

Ośrodek Wypoczynkowy AMW, Młoty 22, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,

podjęcie interwencji w Ministerstwie Cyfryzacji by zlikwidować wykluczenie komunikacyjne wsi Młoty

17.04.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź z dnia 15 kwietnia 2024 r. - Gmina Bystrzyca Kłodzka dnia 01.02.2024 zwróciła się do ministra cyfryzacji w przedmiocie petycji

 

3

 

 

29.01.2024 r.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

57-500 Bystrzyca Kłodzka

zmiana lokalizacji skateparku

28.04.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź z dnia 19 kwietnia 2024 r. - skatepark został zlikwidowany ze względu na stan techniczny

 

4

 

 

29.01.2024 r.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

57-500 Bystrzyca Kłodzka

zmiana lokalizacji sklepu monopolowego

28.04.2024 r.

 

odpowiedź z dnia 25.04.2024 r. - wystąpienie o zmianę lokalizacji sklepu monopolowego nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji

 

5

 

 

16.01.2024 r.

Mieszkańcy Paszkowa, Starkówka oraz Pokrzywna

przeprowadzenie oceny oddziałowania na środowisko budowy urządzenia wodnego tj. ujęcia wody podziemnej-studni wierconej

15.04.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź dnia 01.02.2024 r. - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, petycje pozostawiono bez rozpatrzenia

 

6

 

 

16.02.2024 r.

Mieszkańcy ulicy J. Kochanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej

naprawa ulicy

15.05.2024 r.

nie zasięgano

Gmina musi pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku.

 

7

 

 

15.02.2024 r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes zarządu Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów

14.05.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź z dnia 20.03.2024 r. - z uwagi na czas zbliżających się wyborów samorządowych trudno przewidzieć jaka będzie polityka przyszłych władz

 

8

 

 

05.03.2024 r.

Mieszkaniec Gminy Bystrzyca Kłodzka

Przebudowa mostu 

04.06.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź z dnia 22.04.2024 r. - remont mostu zostanie zgłoszony do projektu budżetu na rok 2025

 

9

 

 

19.03.2024 r.

Mieszkańcy ulicy Nadrzecznej w Gorzanowie

Montaż oświetlenia wzdłuż ulicy Nadrzecznej w Gorzanowie

18.06.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź z dnia 05.04.2024 r. - budowa oświetlenia drogowego objętego petycją zostanie uwzględniona w opracowaniu projektu budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka

 

10

 

 

18.04.2024 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Kłodzkiej

Remont mostu przy ulicy Nadrzecznej w Gorzanowie

17.07.2024 r.

 

 

 

11

 

 

07.05.2024 r.

GIANT ROBOT Spółka z o.o.

Ul. Stepowa 34D

30-968 Kraków

Podjęcie działań w celu pozyskania dotacji  na realizację projektów automatyzacyjnych w celu  wprowadzenia procesów automatyzacji w administracji samorządowe

 

 

 

PDFpetycja 1.2024.pdf (1,95MB)

PDFODP_IOD.152.1.2024.pdf (187,61KB)


PDFpetycja nr 2.2024.pdf (474,39KB)

PDFOdpowiedź IOD.152.2.2024.pdf (543,09KB)


PDFIOD.152.3.2024.pdf (321,89KB)

PDFOdpowiedź IOD.152.3.2024.pdf (237,41KB)


PDFIOD.152.4.2024.pdf (244,12KB)

PDFOdpowiedź IOD.152.4.2024.pdf (145,53KB)


PDFIOD.152.5.2024.pdf (838,10KB)
PDFodp. IOD.152.5.2024.pdf (303,06KB)


PDFIOD.152.6.2024.pdf (493,65KB)

PDFOdpowiedź IOD.152.6.2024.pdf (749,79KB)


PDFIOD.152.7.2024.pdf (1,17MB)

PDFOdpowiedź IOD.152.7.2024.pdf (255,52KB)


PDFIOD.152.8.2024.pdf (550,02KB)

PDFOdpowiedź IOD.152.8.2024.pdf (599,95KB)


PDFIOD.152.9.2024.pdf (247,98KB)

PDFOdp. IOD.152.9.2024.pdf (264,79KB)


PDFIOD.152.10.2024.pdf (581,62KB)


PDFIOD.152.11.2024.pdf (1,22MB)