Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje 2024 r.


WYKAZ PETYCJI

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Termin realizacji petycji

Zasięgane opinie

Sposób rozpatrzenia

petycji

 

1

 

 

04.01.2024 r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes zarządu Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Przeprowadzić rekonesans wśród młodych wyborców by podtrzymać ich zaangażowanie w wyborach. Zorganizować szkolenia, audyty i wdrożenia w tym zakresie.

 03.04.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź z dnia 24 stycznia 2024r. - uznano dotychczas podejmowane działania za wystarczające

 

2

 

 

18.01.2024 r.

Ośrodek Wypoczynkowy AMW, Młoty 22, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,

podjęcie interwencji w Ministerstwie Cyfryzacji by zlikwidować wykluczenie komunikacyjne wsi Młoty

17.04.2024 r.

 

 

 

3

 

 

29.01.2024 r.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

57-500 Bystrzyca Kłodzka

zmiana lokalizacji skateparku

28.04.2024 r.

 

 

 

4

 

 

29.01.2024 r.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

57-500 Bystrzyca Kłodzka

zmiana lokalizacji sklepu monopolowego

28.04.2024 r.

 

 

 

5

 

 

16.01.2024 r.

Mieszkańcy Paszkowa, Starkówka oraz Pokrzywna

przeprowadzenie oceny oddziałowania na środowisko budowy urządzenia wodnego tj. ujęcia wody podziemnej-studni wierconej

15.04.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź dnia 01.02.2024 r. - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, petycje pozostawiono bez rozpatrzenia

 

6

 

 

16.02.2024 r.

Mieszkańcy ulicy J. Kochanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej

naprawa ulicy

15.05.2024 r.

nie zasięgano

Gmina musi pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku.

 

7

 

 

15.02.2024 r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes zarządu Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów

14.05.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź z dnia 20.03.2024 r. - z uwagi na czas zbliżających się wyborów samorządowych trudno przewidzieć jaka będzie polityka przyszłych władz

 

8

 

 

05.03.2024 r.

Mieszkaniec Gminy Bystrzyca Kłodzka

Przebudowa mostu 

04.06.2024 r.

 

 

 

9

 

 

19.03.2024 r.

Mieszkańcy ulicy Nadrzecznej w Gorzanowie

Montaż oświetlenia wzdłuż ulicy Nadrzecznej

18.06.2024 r.

nie zasięgano

odpowiedź z dnia 05.04.2024 r. - budowa oświetlenia drogowego objętego petycją zostanie uwzględniona w opracowaniu projektu budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka

PDFpetycja 1.2024.pdf (1,95MB)

PDFODP_IOD.152.1.2024.pdf (187,61KB)


PDFpetycja nr 2.2024.pdf (474,39KB)


PDFIOD.152.3.2024.pdf (321,89KB)


PDFIOD.152.4.2024.pdf (244,12KB)


PDFIOD.152.5.2024.pdf (838,10KB)
PDFodp. IOD.152.5.2024.pdf (303,06KB)


PDFIOD.152.6.2024.pdf (493,65KB)

PDFOdpowiedź IOD.152.6.2024.pdf (749,79KB)


PDFIOD.152.7.2024.pdf (1,17MB)

PDFOdpowiedź IOD.152.7.2024.pdf (255,52KB)


PDFIOD.152.8.2024.pdf (550,02KB)


PDFIOD.152.9.2024.pdf (247,98KB)

PDFOdp. IOD.152.9.2024.pdf (264,79KB)