Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje 2024 r.

 


Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje - Styczeń 2024 r.


PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w Porębie.pdf (329,91KB)

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy.pdf (44,24KB)

 PDFZawiadomienie o wydaniu postanowienia - zawieszenie post.adm. w spr. ICP - budowa oświetlenia drogowego w Starym Waliszowie.pdf (45,25KB)

PDFobwieszczenie - wydana decyzja nr 21 2024 z dn. 15.01.2024 o odmowie zmiany decyzji o wz.pdf (44,05KB)

PDFzawiadomienie o zgromadzonym materiale ICP TAURON EKOENERGIA Zacisze.pdf (72,02KB)

PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu_MPZP LĄDOWISKO.pdf (170,22KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej-Budowa farmy fotowoltaicznej dz nr 13 Kamienna.pdf (133,31KB)

PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji urzarzającej postępowanie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Wilkanowie dz. nr 248.pdf (81,91KB)

PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji urzarzającej postępowanie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Wilkanowie dz. nr 494.pdf (80,36KB)

PDFInformacja RDOŚ o terminie wydania opini w spr. budowy farmy fotowoltaicznej dz. nr 13 w Kamiennej.pdf (107,06KB)

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania ICP TAURON dz. nr 128 130 Paszków.pdf (43,18KB)

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w Starej Łomnicy.pdf (364,91KB)

PDFObwieszczenie RDOŚ we Wrocławiu_dot. procedury udziału społeczeństwa w ustanowieniu PZO dla obszaru Natura 2000 Sztolnie w Młotach.pdf (107,22KB)

PDFZawiadomienie ZZ PGW WP nr VN.ZUZ.4210.4.2024.AS.pdf (70,49KB)

PDFZawiadomienie w spr. wydania Postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko polegającego na Budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w Wilkanowie.pdf (150,80KB)

PDFObwieszczenie kwalifikacja wojskowa 2024BK.pdf (113,51KB)

PDFInfirmacja RDOŚ w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy - Budowa farmy fotowoltaicznej w Idzikowie.pdf (114,62KB)


Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje - Luty 2024 r.


PDFzawiadomienie o zgromadzonym materiale - ICP budowa oświetlenia drogowego w Starym Waliszowie.pdf (63,56KB)

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania ICP linia napowietrzna Wilkanów.pdf (51,77KB)

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w Starej Bystrzycy.pdf (367,39KB)

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania ICP budowa telkomunikacyjnego obiektu budowalanego w Starym Waliszowie.pdf (55,40KB)

PDFInformacja Burmistrza dot. dyskusji publicznej w dn. 16.02.2024r_MPZP Lądowisko.pdf (61,83KB)

PDFobwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla częsci obszaru Dlugopole - Zdrój_z uchwałą.pdf (236,76KB)

PDFobwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu_MPZP Spalona.pdf (90,60KB)

PDFZawiadomienie ZZ PGW WP nr VN.ZUZ.4210.10.2024.PŁ.pdf (95,97KB)

PDFzawiadomienie o wydaniu decyzji ICP TAURON EKOENERGIA Zacisze.pdf (50,43KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w Gorzanowie oraz decyzja.pdf (1,23MB)

PDFzawiadominie o wszczęciu postępowania - zmiana dec. ICP 3 2023 stacja bazowa PLAY w Starym Waliszowie.pdf (54,18KB)

PDFzawiadomienie o wydaniu postanowienia - podjęcie zawieszonego postępowania ICP oświetlenie Stary Waliszów.pdf (44,71KB)

PDFSprawozdanie z konsultacji SZITPOF.pdf (121,31KB)

PDFInformacja o wydaniu Postanowienia w sprawie przedsięwzięcia - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój.pdf (158,65KB)

PDFInformacja Burmistrza dot. dyskusji publicznej w dniu 22.02.2024 r.pdf (51,06KB)

PDFOBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - ZITPOF (89,09KB)

PDFInformacja RDOŚ w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w Idzikowie.pdf (115,56KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego dla przedsięwziecia - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych w Wilkanowie.pdf (140,06KB)


Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje - Marzec 2024 r.


PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w Wilkanowie.pdf (39,70KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania ICP - Gorzanów.pdf (50,04KB)

PDFobwieszczenie o wszczęciu 4 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy w Starej Łomnicy dz. nr 1005.pdf (159,46KB)

PDFZawiadomienie ZZ PGW WP nr VN.ZUZ.4210.41.2024.PŁ.pdf (66,37KB)

PDFZawiadomienie ZZ PGW WP nr VN.ZUZ.4210.43.2024.AS.pdf (68,51KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie Stabilizacji skarpy i odbudowy drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów.pdf (141,78KB)

PDFZAWIADOMIENIE VN.ZUZ.4210.32.2024.WB w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.pdf (447,34KB)

PDFzawiadomienie o zgromadzonym materiale - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej na cz. dz. nr 128130 w Paszkowie.pdf (50,40KB)

PDFzawiadomienie o zgromadzonym materiale - budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego w Starym Waliszowie na cz. dz. nr 75 2.pdf (54,92KB)

PDFzawiadomienie o wydaniu decyzji ICP n r2 2024 dot. budowy oświetlenia drogowego w Starym Waliszowie.pdf (47,27KB)


Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje - Kwiecień 2024 r.


PDFobwieszczenie o zgromadzonym materiale w sprawie ustalenia warunków zabudowy Poręba.pdf (38,92KB)

PDFzawiadomienie o zgromadzonym materiale - zmiana decyzji nr ICP 3 2023 dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w Starym Waliszowie.pdf (56,08KB)

PDFzawiadomienie o wydaniu decyzji nr ICP 4 2024 dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w Paszkowie.pdf (50,50KB)

PDFzawiadomienie o wydaniu decyzji nr ICP 3 2024 dot. budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego w Starym Waliszowie.pdf (48,58KB)

PDFObwieszczenie Starosty Kłodzkiego dot. rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 3276D Poniatów-Poręba-Długopole Zdrój (16,17MB)

PDFzawiadomienie o zgromadzonym materiale ICP linia napowietrzna Wilkanów.pdf (48,41KB)

PDFzawiadomienie o wydaniu decyzji nr ICP 5.2024 dot. zmiany decyzji nr 3.2023 z dnia 01.08.2023 - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY w Starym Waliszowie.pdf (49,83KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji ICP Gorzanów.pdf (49,59KB)

PDFobwieszczenie o wszczęciu 8 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy w Paszkowie na cz. dz. 54_2.pdf (52,66KB)

PDFOdwieszczenie o wydaniu decyzji WZ w Wilkanowie.pdf (42,74KB)

PDFzawiadomienie o wydanej decyzji nr ICP 7 2024 dot. linii napowietrznej nN w Wilkanowie.pdf (41,23KB)

PDFObwieszczenie w sprawie wydania postanowienia nr RGŻ.6220.12.5.2023 dotyczącego nałożenia obowiązku przeprowadzenia ocenny oddziaływania na środowisko przedsięwziącia budowy farmy fotowoltaicznej w Kamiennej.pdf (150,65KB)

PDFInformacja RDOŚ dotycząca terminu załatwienia sprawy - budowa farmy fotowoltaicznej Idzików.pdf (75,06KB)

PDFInformacja RDOŚ dotycząca terminu załatwienia sprawy-budowa farmy fotowoltaicznej Idzików.pdf (113,05KB)

PDFInformacja RDOŚ dotycząca terminu załatwienia sprawy-stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej w Gorzanowie.pdf (108,02KB)

PDFobwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp Wilkanów.pdf (144,11KB)

PDFWody Polskie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy.pdf (77,71KB)
 


Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje - Maj 2024 r.


PDFObwieszczenie - zawiadomienie Wody Polskie - VN.ZUZ.4210.72.2024.PŁ.pdf (151,49KB)

PDFInformacja Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej dot. dyskusji publicznej mpzp Wilkanów.pdf (73,35KB)

PDFZawiadomienie Wody Polskie - VN.ZUZ.4220.1.2024.AS.pdf (194,24KB)

PDFobwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w Wilkanowie.pdf (50,21KB)

PDFObwieszczenie - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - WOOŚ.420.54.2023.CC.18.pdf (170,80KB)