Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2024 r.

Zarządzenia - styczeń 2024 r.


1)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 03.01.2024 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej (199,29KB)


2)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.2.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 04.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (187,72KB)


3)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.3.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (198,17KB)


4)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.4.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.01.2024 r. w sprawie: ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Bramę Wodną przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2024 roku. (279,06KB)


5)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.5.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.01.2024 r. w sprawie: ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2024 roku. (275,80KB)


6)PDFZARZĄDZENIE NR0050.6.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie zasad i wysokości opłaty za zamieszczenie tabliczek kierunkowych na słupach systemu informacji Gminy Bystrzyca Kłodzka (267,09KB)


7)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.7.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2024 roku. (385,77KB)


8)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.8.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka". (370,93KB)


9)


10)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (1,45MB)


11)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.11.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 31 w Bystrzycy Kłodzkiej (212,99KB)


12)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.12.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka do 31 marca 2025 r." (201,87KB)


13)PDFZarządzenie Nr 0050.13.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (177,89KB)


14)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 9,10,11,12,13 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych przy ul. Kolejowej 179 G,E,Fw Bystrzycy Kłodzkiej (292,09KB)


15)PDFZarządzenie Nr 0050. 15 .2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 (675,05KB)


16)PDFZARZĄDZENIE NR 0050. 16 .2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok (1 015,44KB)


17)PDFZarządzenie Nr 0050.17.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (2,62MB)


18)


19)


Zarządzenia - luty 2024 r.


20)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.20.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. (1,83MB)


21)


22)


23)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki 386, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (144,73KB)


24)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Piotrowice w granicach działki 59/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (121,67KB)


25)


26)


27)


28)


29)


30)


31)


32)


33)


34)


35)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.35.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej (257,94KB)


36)


37)PDFZarządzenie Nr 0050.37.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (683,44KB)