Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2024 r.

Zarządzenia - styczeń 2024 r.


1)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 03.01.2024 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej (199,29KB)


2)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.2.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 04.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (187,72KB)


3)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.3.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (198,17KB)


4)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.4.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.01.2024 r. w sprawie: ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Bramę Wodną przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2024 roku. (279,06KB)


5)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.5.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.01.2024 r. w sprawie: ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2024 roku. (275,80KB)


6)PDFZARZĄDZENIE NR0050.6.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie zasad i wysokości opłaty za zamieszczenie tabliczek kierunkowych na słupach systemu informacji Gminy Bystrzyca Kłodzka (267,09KB)


7)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.7.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2024 roku. (385,77KB)


8)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.8.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka". (370,93KB)


9)PDFZarządzenie Nr 0050.9.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia działki nr 299/2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca z przeznaczeniem na składowania drewna. (154,07KB)


10)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (1,45MB)


11)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.11.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 31 w Bystrzycy Kłodzkiej (212,99KB)


12)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.12.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka do 31 marca 2025 r." (201,87KB)


13)PDFZarządzenie Nr 0050.13.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (177,89KB)


14)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 9,10,11,12,13 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych przy ul. Kolejowej 179 G,E,Fw Bystrzycy Kłodzkiej (292,09KB)


15)PDFZarządzenie Nr 0050. 15 .2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 (675,05KB)


16)PDFZARZĄDZENIE NR 0050. 16 .2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok (1 015,44KB)


17)PDFZarządzenie Nr 0050.17.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (2,62MB)


18)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. Fundusz Pomocy-Ukraina" na rok 2024. (237,18KB)


19)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 (96,69KB)


Zarządzenia - luty 2024 r.


20)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.20.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. (1,83MB)


21)


22)


23)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki 386, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (144,73KB)


24)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Piotrowice w granicach działki 59/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (121,67KB)


25)


26)


27)


28)


29)


30)


31)


32)


33)PDFZarządzenie nr 0050.33.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 874 położonej na terenie wsi Stara Łomnica gmina Bystrzyca Kłodzka w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (284,73KB)


34)PDFZarządzenie nr 0050.34.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 269 (AM-2) o pow. 0,12 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. (231,03KB)


35)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.35.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej (257,94KB)


36)PDFZarządzenie nr 0050.36.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 32/3 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Międzygórze w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (239,22KB)


37)PDFZarządzenie Nr 0050.37.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (683,44KB)


38)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15.02.2024 roku. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości (189,60KB)


39)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.39.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (254,36KB)


40)


41)


42)PDFZarządzenie Nr 0050.42.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. (870,56KB)


43)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.43.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (200,71KB)


44)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.44.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 23.02.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (209,20KB)


45)PDFarządzenie nr 0050.45.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Stefana Okrzei 45 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (250,83KB)


46)PDFZarządzenie nr 0050.46.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 10. (244,42KB)


47)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.47.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 25 w Bystrzycy Kłodzkiej (251,77KB)


48)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.48.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej (239,24KB)


49)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej 179 D w Bystrzycy Kłodzkiej (256,22KB)


50)PDFZarządzenie nr 0050.50.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej 11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (238,75KB)


51)


52)PDFZarządzenie Nr 0050.52.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (10,45MB)


Zarządzenia - marzec 2024 r.


53)PDFZarządzenie nr 0050.53.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 43 i nr 44 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 231/3 i nr 231/4 znajdującej się w gminie Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca. (226,07KB)


54)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.54.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (185,61KB)


55)PDFARZĄDZENIE NR 0050.55.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.03.2024 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży toreb bawełnianych z nadrukiem (240,53KB)


56)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.56.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 26 w Bystrzycy Kłodzkiej (235,70KB)


57)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia nr 114 w lokalu użytkowym nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej (248,70KB)


58)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050. 58 .2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej (222,51KB)


59)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.59.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (409,67KB)


60)


61)


62)


63)PDFZarządzenie Nr 0050.63.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 marca 2024r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (605,93KB)


64)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.64.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: „Przebudowa oraz budowa drogi wewnętrznej w Wilkanowie na części dz. nr 867, dz. nr: 878/2, 875/2, 874/2, 868/2, części dz. nr: 856; obręb Wilkanów, jedn. ewid. Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski". (236,47KB)


65)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.65.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Międzyleśnej 27 w Bystrzycy Kłodzkiej (250,20KB)


66)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.66.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o powierzchni 22,87 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kłodzkiej 12/4 w Bystrzycy Kłodzkiej (228,35KB)


67)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050. 67 .2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. inwestycji (229,24KB)


68)


69)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.69.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania, monitoringu i aktualizacji „Strategii Rozwoju dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na łata 2021-2030" (650,04KB)


70)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.70.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (190,71KB)


71)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.71.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2023 (2,25MB) PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 0050.71.2024 (18,22MB)PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 0050.71.2024 (9,54MB)PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia 0050.71.2024 (3,66MB)


72)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.72.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej (228,27KB)


73)


74)PDFZarządzenie nr 0050.74.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej (372,25KB)


75)


Zarządzenia - kwiecień 2024 r.


76)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu i instrukcji funkcjonowania gminnego monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka (221,20KB)


77)


78)PDFZARZĄDZENIE Nr: 0050.78.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o. (258,38KB)


79)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.79.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 03.04.2024 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży mapy turystycznej „Singletrack Glacensis, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, Krowiarki, Pogranicze polsko-czeskie" (257,81KB)


80)PDFZARZĄDZENIE Nr:0050.80.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 kwietnia 2024 roku w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Usługi Komunalne sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej. (254,67KB)


81)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej za 2023 rok (405,87KB)


82)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej za 2023 rok (396,51KB)


83)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za 2023 rok (406,20KB)