Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2024 r.

Zarządzenia - styczeń 2024 r.


1)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 03.01.2024 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej (199,29KB)


2)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.2.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 04.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (187,72KB)


3)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.3.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (198,17KB)


4)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.4.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.01.2024 r. w sprawie: ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Bramę Wodną przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2024 roku. (279,06KB)


5)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.5.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.01.2024 r. w sprawie: ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2024 roku. (275,80KB)


6)PDFZARZĄDZENIE NR0050.6.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie zasad i wysokości opłaty za zamieszczenie tabliczek kierunkowych na słupach systemu informacji Gminy Bystrzyca Kłodzka (267,09KB)


7)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.7.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2024 roku. (385,77KB)


8)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.8.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka". (370,93KB)


9)PDFZarządzenie Nr 0050.9.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia działki nr 299/2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca z przeznaczeniem na składowania drewna. (154,07KB)


10)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (1,45MB)


11)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.11.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 31 w Bystrzycy Kłodzkiej (212,99KB)


12)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.12.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka do 31 marca 2025 r." (201,87KB)


13)PDFZarządzenie Nr 0050.13.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (177,89KB)


14)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 9,10,11,12,13 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych przy ul. Kolejowej 179 G,E,Fw Bystrzycy Kłodzkiej (292,09KB)


15)PDFZarządzenie Nr 0050. 15 .2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 (675,05KB)


16)PDFZARZĄDZENIE NR 0050. 16 .2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok (1 015,44KB)


17)PDFZarządzenie Nr 0050.17.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (2,62MB)


18)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. Fundusz Pomocy-Ukraina" na rok 2024. (237,18KB)


19)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 (96,69KB)


Zarządzenia - luty 2024 r.


20)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.20.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. (1,83MB)


21)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.21.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie Międzygórza w granicach działki 131/6, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (122,97KB)


22)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.22.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Ponikwa w granicach części działki nr 58 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego. (197,49KB)


23)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki 386, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (144,73KB)


24)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Piotrowice w granicach działki 59/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (121,67KB)


25)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.25.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Poręba w granicach części działek nr 224 i 616 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego. (209,36KB)


26)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Marianówka w granicach części działki 30, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (262,58KB)


27)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.27.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki 839/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (245,46KB)


28)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.28.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki nr 471/2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż. (286,38KB)


29)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.29.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzeatrgowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla samochodu osobowego. (324,22KB)


30)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach działek część 488/5 i 488/6, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (244,18KB)


31)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.31.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki 327/8, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (256,36KB)


32)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Piotrowice w granicach działki 59/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (245,42KB)


33)PDFZarządzenie nr 0050.33.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 874 położonej na terenie wsi Stara Łomnica gmina Bystrzyca Kłodzka w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (284,73KB)


34)PDFZarządzenie nr 0050.34.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 269 (AM-2) o pow. 0,12 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. (231,03KB)


35)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.35.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej (257,94KB)


36)PDFZarządzenie nr 0050.36.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 32/3 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Międzygórze w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (239,22KB)


37)PDFZarządzenie Nr 0050.37.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (683,44KB)


38)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15.02.2024 roku. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości (189,60KB)


39)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.39.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (254,36KB)


40)PDFZARZĄDZENIE NR 0050. 40. 2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności na rok 2024 (50,80KB)


41)PDFZARZĄDZENIE NR 0050. 41. 2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Planu postępowania z ryzykiem na rok 2024 (96,37KB)


42)PDFZarządzenie Nr 0050.42.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. (870,56KB)


43)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.43.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (200,71KB)


44)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.44.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 23.02.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (209,20KB)


45)PDFZarządzenie nr 0050.45.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Stefana Okrzei 45 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (250,83KB)


46)PDFZarządzenie nr 0050.46.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 10. (244,42KB)


47)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.47.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 25 w Bystrzycy Kłodzkiej (251,77KB)


48)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.48.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej (239,24KB)


49)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej 179 D w Bystrzycy Kłodzkiej (256,22KB)


50)PDFZarządzenie nr 0050.50.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Międzygórzu przy ul. Sanatoryjnej 11 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (238,75KB)


51)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.51.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki 349/4, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (265,30KB)


52)PDFZarządzenie Nr 0050.52.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (10,45MB)


Zarządzenia - marzec 2024 r.


53)PDFZarządzenie nr 0050.53.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie: wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 43 i nr 44 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 231/3 i nr 231/4 znajdującej się w gminie Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca. (226,07KB)


54)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.54.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (185,61KB)


55)PDFARZĄDZENIE NR 0050.55.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.03.2024 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży toreb bawełnianych z nadrukiem (240,53KB)


56)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.56.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 26 w Bystrzycy Kłodzkiej (235,70KB)


57)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia nr 114 w lokalu użytkowym nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej (248,70KB)


58)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050. 58 .2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej (222,51KB)


59)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.59.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (409,67KB)


60)PDFZarządzenie Nr 0050.60.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia planu naprawczego utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" (679,53KB)


61)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.61.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne (101,00KB)


62)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.62.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ zdnia15marca2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (275,24KB)


63)PDFZarządzenie Nr 0050.63.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 marca 2024r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. (605,93KB)


64)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.64.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: „Przebudowa oraz budowa drogi wewnętrznej w Wilkanowie na części dz. nr 867, dz. nr: 878/2, 875/2, 874/2, 868/2, części dz. nr: 856; obręb Wilkanów, jedn. ewid. Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski". (236,47KB)


65)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.65.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Międzyleśnej 27 w Bystrzycy Kłodzkiej (250,20KB)


66)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.66.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o powierzchni 22,87 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kłodzkiej 12/4 w Bystrzycy Kłodzkiej (228,35KB)


67)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050. 67 .2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora ds. inwestycji (229,24KB)


68)PDFZarządzenie nr 0050.68.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej -z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu. (41,66KB)


69)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.69.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania, monitoringu i aktualizacji „Strategii Rozwoju dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na łata 2021-2030" (650,04KB)


70)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.70.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (190,71KB)


71)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.71.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2023 (2,25MB) PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 0050.71.2024 (18,22MB)PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 0050.71.2024 (9,54MB)PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia 0050.71.2024 (3,66MB)


72)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.72.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej (228,27KB)


73)PDFZarządzenie Nr 0050.73.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (14,96MB)


74)PDFZarządzenie nr 0050.74.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej (372,25KB)


75)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.75.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej (28,14KB)


Zarządzenia - kwiecień 2024 r.


76)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu i instrukcji funkcjonowania gminnego monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka (221,20KB)


77)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.77.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 kwietnia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części dziatki nr 933/3 o pow.18 m2, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum. (315,62KB)


78)PDFZARZĄDZENIE Nr: 0050.78.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o. (258,38KB)


79)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.79.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 03.04.2024 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży mapy turystycznej „Singletrack Glacensis, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, Krowiarki, Pogranicze polsko-czeskie" (257,81KB)


80)PDFZARZĄDZENIE Nr:0050.80.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 kwietnia 2024 roku w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Usługi Komunalne sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej. (254,67KB)


81)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej za 2023 rok (405,87KB)


82)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej za 2023 rok (396,51KB)


83)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za 2023 rok (406,20KB)


84)PDFZarządzenie Nr 0050.84.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (654,78KB)


85)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.85.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pn. "Bystrzyca Kłodzka 2024" (85,99KB)


86)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.86.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (26,79KB)


87)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.87.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki 1024, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (254,57KB)


88)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.88.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, położoną na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (27,79KB)


89)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.89.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowe] nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działki 266, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (24,88KB)


90)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.90.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wilkanów w granicach części dziatek 1024 i 1043 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (25,51KB)


91)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.91.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działek 96 i 101, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (27,49KB)


92)PDFZarządzenie nr 0050.92.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024 r. sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 387/34 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (47,71KB)


93)PDFZarządzenie nr 0050.93.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024 r. sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 387/33 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (47,44KB)


94)PDFZarządzenie nr 0050.94.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024 r. sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 387/35 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (47,42KB)


95)PDFZarządzenie nr 0050.95.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024 r. sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 387/36 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (47,09KB)


96)PDFZarządzenie nr 0050.96.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024 r. sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 387/37 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (46,83KB)


97)PDFZarządzenie nr 0050.97.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024 r. sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 387/38 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (46,04KB)


98)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.98.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Spalona w granicach działki 7, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (23,72KB)


99)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.99.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działki 386, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (27,23KB)


100)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.100.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej część działki nr 420/2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na garaż. (26,96KB)


101)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.101.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działki 166, oraz Stara Łomnica w granicach działek 902 i 903 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (25,90KB)


102)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.102.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie : wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki 472/2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (335,70KB)


103)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.103.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wilkanów w granicach działek 838/2 i 838/3 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (23,79KB)


104)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.104.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, pofożonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki 327/8, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (27,26KB)


105)PDFZarządzenie Nr 0050.105.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 641 o pow.49 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy Placu Wolności 1 (teren przed wejściem do lokalu użytkowego) z przeznaczeniem na ogródek letni (41,66KB)


106)PDFZ A R Z Ą D Z E N I E N R 0050.106.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Idzików w granicach działek 15, 482/1, 482/2 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (73,59KB)


107)PDFZarządzenie nr 0050.107.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Marianówka w granicach części działki 30, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (90,17KB)


108)PDFZarządzenie nr 0050.108.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach działki 501/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (90,49KB)


109)PDFZarządzenie nr 109.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach części działki 47, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (71,70KB)


110)PDFZarządzenie nr 110.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wilkanów w granicach działek 399/2 i cz.360, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (71,51KB)


111)PDFZarządzenie Nr 0050.111.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (950,35KB)


112)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.112.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (36,13KB)


113)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.113.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (35,19KB)


114)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.114.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23.04.2024 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowe; sprzedaży znaczka turystycznego (33,73KB)


115)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.115.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23.04.2024 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży magnesu pamiątkowego z panoramą Bystrzycy Kłodzkiej (38,68KB)


116)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.116.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.386.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2024 (191,40KB)


117)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.117.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 kwietnia 2024 roku (135,68KB)


118)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.118.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie zakupu przez Gminę Bystrzyca Kłodzka udziałów w Bystrzyckich Usługach Komunalnych Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej. (48,41KB)


119)PDFZarządzenie Nr 0050.119.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (169,49KB)PDFUzasadnienie do zarządzenia 0050.119.2024.pdf (104,91KB)PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.119.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2024 roku.pdf (124,54KB)PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.119.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2024 roku.pdf (154,03KB)PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.119.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia2024 roku.pdf (173,04KB)PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.119.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2024 roku.pdf (281,55KB)


120)PDFZarządzenie nr 0050.120.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (144,02KB)


121)PDFZarządzenie nr 0050.121.2024 w sprawie odwołania Dyrektora MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (104,45KB)


122)PDFZarządzenie nr 0050.122.2024 w sprawie powołania Dyrektora MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (103,85KB)


123)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.123.2024 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza.pdf (139,74KB)


Zarządzenia - maj 2024 r.


124)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.124.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08.05.2024 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży wydawnictwa „Bystrzyca Kłodzka w zabytkach sztuki” autorstwa Krystyny Bartnik (80,99KB)


125)


126)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.126.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 09 maja 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej nr 14 w Bystrzycy Kłodzkiej (153,88KB)


127)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.127.2024 - zmiana Regulaminu organizacyjnego.pdf (104,24KB) PDFZałącznik nr 1 schemat organizacyjny Zarządzenie Nr 0050.127.2024.pdf (117,23KB) PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 0050.127.2024 Schemat nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi.pdf (95,05KB)


128)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.128.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14.05.2024 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży wydawnictw turystycznych (62,92KB)


129)PDFZarządzenie nr 0050.129.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15-05-2024r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych (101,25KB)


130)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.130.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (215,74KB)


131)PDFZarządzenie nr 0050.131.2024 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników UMiG (222,71KB)


132)PDFZarządzenie Nr 0050.132.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie powierzenia OPS realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.pdf (199,08KB)


133)PDFZarządzenie nr 0050.133.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokość czynszu dzierżawnego za stanowiska handlowe, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum . (113,04KB)


134)PDFZarządzenie nr 0050. 134.2024 Burmistrza Bystrzyca Kłodzka z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 329/2 , położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe. (88,45KB)


135)PDFZarządzenie nr 0050. 135.2024 Burmistrza Bystrzyca Kłodzka z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Kamienna w granicach działki 72 . (107,37KB)


136)PDFZarządzenie Nr 0050.136.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (88,13KB)


137)PDFZarządzenie nr 0050.137.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodoych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu.pdf (79,47KB)


138)PDFZarządzenie nr 0050. 138.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej (95,17KB)


139)PDFZarządzenie nr 0050. 139.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia ,,Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (93,24KB) PDF0050.139.2024zal1.pdf (93,74KB)
PDF0050.139.2024zal2.pdf (40,24KB)


141)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.141.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej (102,50KB)


142)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.142.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości (134,79KB)


143)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.143.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej (131,13KB)


144)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.144.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika Straży Miejskiej (134,99KB)


146)PDFZarządzenie Nr 0050.146.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (122,64KB) PDF0050.146.2024zal1.pdf (124,62KB)PDF0050.146.2024zal2.pdf (178,00KB)PDF0050.146.2024zal3.pdf (174,43KB)PDF0050.146.2024zal4.pdf (186,47KB)PDF0050.146.2024zal5.pdf (179,77KB)


147)PDFBURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 14 w Bystrzycy Kłodzkiej (104,33KB)
 


Zarządzenia - czerwiec 2024 r.


148)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.148.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 03 czerwca 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Pl. Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej (105,51KB)


149)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.149.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 03 czerwca 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Pl. Wolności nr 25 w Bystrzycy Kłodzkiej (103,72KB)


150)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.150.2024 BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ Z DNIA 03.06.2024 r. w sprawie ustalenia stawki za najem Baszty Rycerskiej przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na cele działalności turystycznej. (56,83KB)


151)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.151.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 06 czerwca 2024 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 1 i 2 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej (101,81KB)


153)PDFZarządzenie Nr.0050.153.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwca 2024 roku W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. (95,53KB)


154)PDFZarządzenie nr 0050. 154.2024 Burmistrza Bystrzyca Kłodzka z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Stara Bystrzyca część działki nr 172. (107,60KB)


155)PDFZarządzenie nr 0050. 155.2024 Burmistrza Bystrzyca Kłodzka z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki 1024, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (107,88KB)


156)PDFZarządzenie nr 0050. 156.2024 Burmistrza Bystrzyca Kłodzka z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działek 1024 i 1043, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (107,95KB)


157)PDFZarządzenie nr 0050. 157.2024 Burmistrza Bystrzyca Kłodzka z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działek 96 i 101, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (109,65KB)


158)PDFZarządzenie nr 0050. 158.2024 Burmistrza Bystrzyca Kłodzka z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze część działki nr 19, obręb Zabłocie działka nr 103. (108,29KB)


159)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.159.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.170.2022 z dnia 14.06.2022r. dot. wyznaczenia Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (81,79KB)


160)PDFZarządzenie nr 0050.160.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwiec 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki 472/2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (71,48KB)


161)PDFZarządzenie nr 0050.161.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki 349/4, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (108,70KB)


162)PDFZarządzenie nr 0050.162.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwiec 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wilkanów w granicach działek 838/2 i 838/3 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (70,20KB)


163)PDFZarządzenie nr 0050.163.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwiec 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Długopole Dolne w granicach części działki 266, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (89,16KB)


164)PDFZarządzenie nr 164.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach działki 85/4, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (73,06KB)


165)PDFZarządzenie nr 165.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek 57/1, 93/1, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (73,15KB)


166)PDFZarządzenie nr 166.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działek nr 201, 202, oraz na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działki nr 37, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (71,46KB)


167)PDFZarządzenie nr 167.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Lasówka w granicach działek 84/3, 84/4, 90/1, część 90/2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (91,32KB)


168)PDFZarządzenie nr 168.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Mostowice, działki nr 27/3 i 35, Spalona działka nr 38/1 oraz Poniatów działki 30, 31, 33, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (72,30KB)


169)PDFZarządzenie nr 169.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum , działka nr 43/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (89,75KB)


170)PDFZarządzenie Nr 0050.170.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (137,63KB) PDF0050.170.2024zal1.pdf (113,62KB)PDF0050.170.2024zal2.pdf (113,75KB)


171)PDFZarządzenie nr 0050.171.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka (72,37KB) PDF0050.171.2024zal1.pdf (3,10MB)PDF0050.171.2024zal2.pdf (165,04KB)PDF0050.171.2024zal3.pdf (86,70KB)


173)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.173.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (54,07KB)


174)PDFZarządzenie Nr 0050.174.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (167,04KB) PDF0050.174.2024zal1.pdf (118,85KB)


175)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.175.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (53,38KB)


176)PDFZarządzenie nr 0050. 176.2024 Burmistrza Bystrzyca Kłodzka z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 329/2 , położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe. (109,49KB)


177)PDFZarządzenie nr 177.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum , działka nr 286/10 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (72,01KB)


178)PDFZarządzenie nr 178.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum , działka nr 1104/22 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (90,63KB)


179)PDFZarządzenie nr 179.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek 8/2 oraz część 9/1, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (90,21KB)


180)PDFZarządzenie nr 180.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, położoną na terenie wsi Kamienna, w granicach działki nr 9 , stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (108,71KB)


181)PDFZarządzenie nr 181.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 111, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (72,22KB)


182)PDFZarządzenie nr 0050.182.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki 839/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (91,31KB)


183)PDFZarządzenie nr 183.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Piotrowice w granicach działki nr 59/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (89,52KB)


184)PDFZarządzenie nr 0050. 184.2024 Burmistrza Bystrzyca Kłodzka z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 288/3. (107,68KB)


185)PDFZarządzenie nr 0050.185.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 2. (132,73KB)


186)PDFZarządzenie nr 0050.186.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3. (132,05KB)


188)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.188.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Długopole - Zdrój (121,40KB)


189)PDFZarządzenie Nr 0050.189.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (100,88KB)PDF0050.189.2024zal1.pdf (124,56KB)PDF0050.189.2024zal2.pdf (164,47KB)PDF0050.189.2024zal3.pdf (175,20KB)PDF0050.189.2024zal4.pdf (232,05KB)


190)PDFZarządzenie Nr 0050.190.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (130,11KB)PDF0050.190.2024zal1.pdf (111,37KB)PDF0050.190.2024zal2.pdf (122,40KB)


191)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.191.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. Fundusz Pomocy-Ukraina” na rok 2024. (247,35KB)PDF0050.191.2024zal1.pdf (115,27KB)PDF0050.191.2024zal2.pdf (138,33KB)


192)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.192.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2024r. w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych (95,62KB)


193)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.193.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024 (244,93KB)PDF0050.193.2024zal1.pdf (109,51KB)PDF0050.193.2024zal2.pdf (109,80KB)


Zarządzenia - lipiec 2024 r.


194)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.194.2024 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 03 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (53,52KB)


195)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.195.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wójtowice (120,52KB)


203)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.203.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie powołania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej do obsługi sołectw i osiedli na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka (145,21KB)


204)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.204.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Idzików (159,92KB)


205)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.205.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gorzanów (142,00KB)


206)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.206.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piotrowice (141,55KB)


207)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.207.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Łomnica (122,41KB)


220)PDFZarządzenie nr 0050.220.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Zdrojowej 17. (74,50KB)


221)PDFZarządzenie nr 0050.221.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działek nr 745/4 oraz 745/2 AM-4 położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka obręb Wilkanów stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (73,99KB)


222)PDFZarządzenie Nr 0050.222.2024 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 (167,20KB)PDF0050.222.2024zal1.pdf (112,98KB)PDF0050.222.2024zal2.pdf (182,02KB)