Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 1243/3 o powierzchni 1,25 ha, własność Gmina Bystrzyca Kłodzka.

 

 

 

                                                                                                                     Bystrzyca Kłodzka  dnia 28.12.2023r.

 

 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz.U. z 2021 poz.2213)

podaje do publicznej wiadomości :

 

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 1243/3 o powierzchni 1,25 ha, własność Gmina Bystrzyca Kłodzka.       

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 20 grudnia 2023r. o godz.9,20 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:   2

Liczba osób niedopuszczonych 0

 

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 20.12.2023 r. – 2

 

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  gruntu   wynosiła 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)

Najwyższa roczna stawka czynszu za dzierżawę gruntu osiągnięta w przetargu –   2 520,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych)

  

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Dzierżawcą działki został:  Karol Kania

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności   na okres 7 dni, tj. od  28.12.2023 r.  do dnia  04.01.2024r.

 

 

MS/MS