Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 566/22 o powierzchni 200m2 własność Gmina Bystrzyca Kłodzka.

 

 

                                                                                                                     Bystrzyca Kłodzka  dnia  28.12.2023r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A   

 

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 566/22 o powierzchni 200m2  własność Gmina Bystrzyca Kłodzka.

      Na podstawie  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r. poz.2213) informuję,  że na dzień 20 grudnia 2023r. w siedzibie tut. Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej przy Placu Wolności 1, był wyznaczony  termin  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy części działki nr 566/22 o powierzchni 200m2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, gmina  Bystrzyca Kłodzka.

Część działki nr 566/22 o powierzchni 200m2 

Liczba osób dopuszczonych : 0

Liczba osób niedopuszczonych : 0

 

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 20.12.2023r. – 0

 

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu wynosiła – 250,00 zł (słownie:  dwieście pięćdziesiąt złotych )

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu  - ze względu na brak oferentów  najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta.

 

Przetarg zakończył się wynikiem  negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę w/w nieruchomości .

 

 

 

Informacje wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu tj. od dnia 28 12.2023r. do 04.01.2024r.   

 

MS/MS