Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 57/21 położonej w Spalonej stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

                                                                                                                                                Bystrzyca Kłodzka, dnia 07.12.2023 r.

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

 

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 57/21 położonej w Spalonej stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/21 został przeprowadzony w dniu 29.11.2023 r.
o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł. przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych: 1

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 29.11.2023 r. - 1

Cena wywoławcza wynosiła - 300.000,- zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 303.000,- zł (słownie: trzysta trzy tysiące złotych).

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień przeprowadzenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką podatku.

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Nabywcą nieruchomości została spółka: 4 Żywioły sp. z o.o. 57-550 Stara Morawa 7A

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej , Plac Wolności 1 na okres 7 dni tj. od 07.12.2023 r.
do 14.12.2023 r.

 

sporządziła:

Anna Olma