Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 269 (AM-2) o powierzchni 0,12 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów.

                                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 07.12.2023 r.

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki  nr  269 (AM-2) o powierzchni 0,12 ha  w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów przeprowadzony został w dniu 29 listopada  2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:      0

Liczba osób niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 29.11.2023 r. – 0

 

Cena wywoławcza wynosiła - 155.000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – ze względu na brak oferentów najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości.

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności   na okres 7 dni, tj. od  07.12.2023 r.  do dnia  14.12. 2023  r.

 

 

 

 

sporządziła:

Anna Olma