Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu.

                                                                                                                                                       Bystrzyca Kłodzka, dnia 19.10.2023 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 7 stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku usytuowanego przy ul. Krakowskiej 7 w Bystrzycy Kłodzkiej przeprowadzony został w dniu 11 października  2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:       1 ( zgodnie z protokołem z dnia 09.10.2023 r. )

Liczba osób niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 11.10.2023 r. – 1

 

Cena wywoławcza wynosiła - 25.000,- zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 25 250,-zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Nabywcą nieruchomości został Pan Grzegorz Kraśniewski.

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności   na okres 7 dni, tj. od  19.10.2023 r.  do dnia  26.10. 2023  r.

 

 

                        Z up. Burmistrza

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Kornelia Wenc-Szumigalska 

                                                                                                                                                                                     Sekretarz Gminy