Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 48/5 o pow. 5708 m2 położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Kamienna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

                                                                                                                                                       Bystrzyca Kłodzka, dnia 19.10.2023 r.

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

                                                    INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego na  sprzedaż działki nr  48/5 o pow. 5708 m2 położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Kamienna, stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 11 października  2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba podmiotów dopuszczonych:        1

Liczba podmiotów  niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 11.10.2023 r. – 1

Cena wywoławcza wynosiła  - 397.000,- zł (sł.: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 400.970,- zł (sł. : czterysta tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Nabywcą nieruchomości została spółka:  4 Żywioły sp. z o.o. 57-550 Stara Morawa 7A

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności   na okres 7 dni, tj. od  19.10.2023 r.  do dnia  26.10. 2023  r.

 

 

                        Z up. Burmistrza

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Kornelia Wenc-Szumigalska 

                                                                                                                                                                                      Sekretarz Gminy