Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz Nr 35/2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Sempołowskiej w granicach części działki 524/2 z przeznaczeniem na instalację i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

 

 

 

W Y K A Z   N R 35.2023

 

 

 

 

     w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej na terenie

     miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Sempołowskiej w granicach części działki 524/2 z przeznaczeniem

     na instalację i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

 

 

 

I. Położenie nieruchomości                                  -  Bystrzyca Kłodzka, obręb Centrum ul. Sempołowskiej,  działka

                                                                                nr 524/2 –  KW SW1K/00084089/8

                          

                              

II. Przedmiot dzierżawy                                        - część działki 524/2 o pow.25m2(stanowiącej dwa miejsca parkingowe)                                                               

                                                                               z przeznaczeniem  na instalację i obsługę stacji ładowania pojazdów  

                                                                                elektrycznych.

 

III. Zagospodarowanie                                          -  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta                                                                                       

                                                                                        Bystrzyca Kłodzka działka oznaczona symbolem B29KP – tereny obsługi 

                                                                                        komunikacyjnej – parkingi, kompleksy garaży  

 

IV.Miesięczna stawka czynszu dzierżawy            -  500,00 zł (netto) +23% podatek VAT (dwa miejsca parkingowe)

 

  

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 17.10.2023r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 07.11.2023r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 27 listopada 2023r.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale  Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.305

lub tel. 74 8117- 655, 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2023r. poz.344).

 

 

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 35. 2023 z dnia 17 października 2023r.  w sprawie wydzierżawienia gruntów w granicach działki nr 524/2

    o pow. 25m2,  stanowiącej własność Gminy położonej na terenie Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy

    ul. Sempołowskiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  z przeznaczeniem na instalację i obsługę stacji

    ładowania pojazdów elektrycznych ( dwa miejsca parkingowe).

 

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres  trzech tygodni na tablicy ogłoszeń

    w tutejszym Urzędzie.

 

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 17 października  2023r.

 

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami   pok. 305 lub telefonicznie

    748117-655 , 652.

 

 

 

MS/MS