Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 58/43 (AM-1) o pow. 9054 m2 położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Biała Woda, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

                                                                                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 05.10.2023 r.

 

          

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

 

o wyniku pierwszego przetargu ustnego na  sprzedaż działki nr  58/43 (AM-1) o pow. 9054 m2 położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb Biała Woda, stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 27 września  2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba podmiotów dopuszczonych:        10

Liczba podmiotów  niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 27.09.2023 r. – 10

 

Cena wywoławcza wynosiła  - 35.000,- zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 130.700,- zł (sł: sto trzydzieści tysięcy siedemset zł.).

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Nabywcą nieruchomości został Pan Tomasz Pawłowski

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1  na okres 7 dni, tj. od  05.10.2023 r.  do dnia  12.10. 2023  r.

 

                                                                                                           

 

 

 

 

sporządziła:

Anna Olma