Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nr 20/2023 z dnia 21.08.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lok. użytkowym nr 2 położonego przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Bystrzycy Kłodzkiej

Bystrzyca Kłodzka 21.08.2023 r.

 

 

W Y K A Z  N R  20/2023

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lokalu użytkowym nr 2 o pow. 43,98 m2, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku przy   ul. Nadbrzeżnej nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka ul. Nadbrzeżna nr 12

2. Przedmiot najmu – pomieszczenie w lokalu użytkowym  nr 2 o powierzchni 43,98 m² położone  w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu: 50,00 zł netto.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.08.2023 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 12.09.2023 r.

 

 

Bystrzyca Kłodzka 21.08.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2023 r. poz. 344/

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 20/2023 z dnia 21.08.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej  pomieszczenia w lokalu użytkowym nr 2 o pow. 43,98 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Nadbrzeżnej nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej.

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 22.08.2023 r.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej, ul. Okrzei 1, tel. nr (74) 811-76-39.