Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz Nr 25.2023 w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanych położonych w Długopolu Dolnym, Starej Łomnicy, Pławnicy i Starym Waliszowie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Wilkanowie.

 

 

W Y K A Z   N R   25. 2023

 

 

w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanych położonych  w Długopolu Dolnym, Starej Łomnicy, Pławnicy i Starym Waliszowie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Wilkanowie.

 

 

I. Położenie nieruchomości          1) Długopole Dolne Nr 36, działki nr 94/7, 192/2 i 95/2

                                                          o łącznej powierzchni 0,6647 ha,

                                                          SW1K/00051524/0 i SW1K/00062444/5 

                                                      2) Stara Łomnica Nr 64, działka nr 212

                                                          o powierzchni 0,25 ha, SW1K/00051525/7

                                                      3) Pławnica Nr 2, działki nr 494/2, 494/4 i 494/5

                                                          o łącznej powierzchni 1,42 ha, SW1K/00051522/6 

                                                      4) Stary Waliszów Nr 7, działka nr 513/4

                                                          o powierzchni 0,2127 ha, SW1K/00051514/7                       

                              

II. Przedmioty dzierżawy             -  nieruchomości zabudowane budynkami szkół

                                                         z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności  

                                                         oświatowej obejmującej szkolnictwo publiczne oraz     

                                                         wychowanie przedszkolne .                                     

              

                         

III. Miesięczne stawki czynszu   -  stawki czynszu ustalone z trwałym zarządcą t.j.  Szkołą Podstawową w Wilkanowie                                                  

 

 

IV. Dzierżawcy                           - stowarzyszenia prowadzące szkoły                             

                                                                              

                            

Wykaz wchodzi w życie z dniem 12.07.2023r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 02.08.2023r.

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 23 sierpnia 2023r

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.305 , 306 lub tel. Nr 8117-652, 655

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023 poz.344)

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr  25.2023  z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych położonych w Długopolu Dolnym, Starej Łomnicy, Pławnicy i Starym Waliszowie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Wilkanowie, przez trwałego zarządcę na rzecz stowarzyszeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej obejmującej szkolnictwo publiczne oraz  wychowanie przedszkolne .                                     

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres trzech  tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 12 lipca 2023r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 305, 306 lub telefonicznie Nr 8117-652 , 655.

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS