Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 20/2023 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w zespole budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 19 wraz z ułamkową częścią działek przynależnych do lokalu, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia  31.05.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

 

 

1. Wykaz nr 20/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w zespole budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 19 wraz z  ułamkową częścią działek przynależnych do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z późn.zm.).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

   4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 31 maja 2023 r.

 

   5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 304 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

        AO/AO

 

W Y K A Z nr  20/2023

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego  w zespole budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 19 wraz z  ułamkową częścią działek przynależnych do lokalu, w drodze bezprzetargowej,
na rzecz najemcy
.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Przyjaciół 19    

                             działki nr  775 i 780   (AM-6) o pow. 412 m2 – udział  9,26 % - 38,15  m2

                             Księga wieczysta -  SW1K/00050517/1

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.
 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 2 położony w zespole dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych,  składający się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z WC (pow.45,38 m2) usytuowanych na parterze budynku.  Do lokalu przynależy piwnica położona na drugim poziomie piwnic (pow. 4,44 m2)  oraz znajdujący się na poddaszu strych (pow.2,77 m2). Łączna powierzchnia wynosi 52,59  m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 9,26 %.
Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).

 

3. Cena nieruchomości wynosi – 97 000.00,- zł  (sł. dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z M.P.Z.P. działki nr 775 i 780, AM-6, obręb Centrum o powierzchni 412 m2 znajdują się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną i usługową. Symbol z planu C47MW/21.       

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 12 lipca 2023 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 31 maja 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 21 czerwca 2023 r.

AO/AO