Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia,  położonych na terenie wsi Gorzanów.

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

   126

 

 

   132

  

    0,53 ha

 

 

    0,73 ha

 

 

 

 

 

PsIV-0,08, ŁIV-0,45

 

 

RIVb-0,04,ŁIV-0,69

 

SW1K/00046166/4

 

 

SW1K/00046166/4

 

 

 

 

 

 

R-grunty rolne z wykluczeniem zabudowy

R-grunty rolne z wykluczeniem zabudowy, orientacyjny wariant przebiegu drogi S5

 

 

 

 

    315,00 zł

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia,  położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum .

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

cz.95/3

  

        110 m2

 

 

B-110 m2            

 

SW1K/00056122/7

 

B10MW-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  -plan

 

 

110,00  zł

 

 

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r.

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia,  położonych na terenie wsi Wilkanów.

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

cz.1245/          

           1

 

 

  1243/3

  

    0,24 ha

 

 

 

    1,25  ha

 

 

 

 

 

RVI-0,06,PsIV-0,18

 

 

 

PsIV-1,03,

ŁIV-0,08,

PsV-0,14

 

SW1K/00055155/0

 

 

 

SW1K/00055155/0

 

 

 

WL-MRU 1- zab.mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowa

cz. WL-MRU 1- zab.mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowa, cz.grunty rolne z wykluczeniem zabudowy.

 

 

 

 

   362,50 zł

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia,  położonych na terenie wsi Poręba.

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

cz.224        

           1

 

 

 

 

 

 

 

 cz.616

  

    1,97 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

    1,68 ha

 

 

 

 

 

ŁIV-1,08, ŁV-0,89

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁIV-0,15, ŁV-1,45

 

SW1K/00050625/1

 

 

 

 

 

 

 

 

SW1K/00050625/1

 

Cz.PR-MNR-zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowo-rozproszona, cz.grunty rolne z wykluczeniem zabudowy

Grunty rolne z wykluczeniem zabudowy

 

 

 

   775,50 zł

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r.