Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie Międzygórza .

 

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł     

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

    35/2

 

 

 

 

 

 

  120/1

  

        0,35  ha

 

 

 

 

 

 

        0,76 ha

 

 

PsV-0,35

 

 

 

 

 

 

PsV-0,76

 

brak

 

 

 

 

 

 

SW1K/00046219/1

 

Cz.cUS-zab. sportowo-rekreacyjna z zielenią towarzysząca , cz.cKP-ciągi piesze lub rowerowe-plan

cz.cMT5-zab.mieszkaniowo-pensjonatowa z zielenią towarzysząca,cz.cKDD4-pas drogi publicznej klasa D

 

 

 

 

 222,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie wsi Szklarka.

 

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

  55/4

 

  

        0,09  ha

 

 

PsIV-0,09

 

 

SW1K/00045295/0

 

SK-MRU –zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowa

 

 

 22,50zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

cz.129/2

  

        1,4057 ha

 

 

RIVb-0,3978,

PsIV-0,5763

PsV-0,4316

 

 

brak

 

Cz.gr.rolne z wykluczeniem zabudowy, BK-MWU1- zabudowa miejska miesz. mieszkaniowo-usługowa oraz usługowa

 

 

329,85zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum .

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

cz. 43

  

        0,17 ha

 

 

RIVb-0,17

 

 SW1K/00097268/1

 

C14ZN- teren zieleni naturalnej ukształtowanej

 

 

42,50zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Piotrowice.

 

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

33/4

  

        0,36 ha

 

 

PSIII-0,01, PsIV-0,34, ŁV-0,01

 

 

 SW1K/00046864/7

 

PT-MNR-zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowa –rozproszona

 

      90,30 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Wilkanów.

 

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

cz.403/2

  

        0,90 ha

 

 

RV-0,17, RVI-0,52, ŁIV-0,21

 

 SW1K/00055155/0

 

R- grunty rolne  z wykluczeniem zabudowy

 

     199,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Wyszki.

 

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

127/5

  

        0,29 ha

 

 

RVI-0,09,PsIV-0,20

 

 SW1K/00050485/7

 

WY-MRU-zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowa, Las

 

     68,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów

 

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

914/3

  

        0,1569 ha

 

 

RIVa-0,1569

 

 SW1K/00046651/1

 

grunty rolne  z wykluczeniem zabudowy

 

     39,23  zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia, w drodze bezprzetargowej,  położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.

 

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

cz.1369/

           4

  

        115m2

 

 

Bp- 115m2            

 

SW1K/00059173/0

 

D3MN/MW/U- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej–plan

 

 

 115,00  zł

 

 

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

MS/MS

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie wsi Gorzanów.

 

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

cz.333

  

        0,20 ha

 

 

ŁV-0,20

 

 SW1K/00046166/4

 

grunty rolne  z wykluczeniem zabudowy

 

     40,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie wsi Paszków .

 

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

cz.21

  

        0,74 ha

 

 

ŁV-0,29, PsV-0,45

 

 SW1K/00058871/6

 

grunty rolne  z wykluczeniem zabudowy

 

     148,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie wsi Poręba .

 

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy

Klasyfikacja nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka

Wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego w zł    

 

1.

 

 

 

 

 

  639/1

  

        4,26 ha

 

 

RV-1,42, ŁIV-0,48, PsIV-1,88,

PsV-0,48,

 

 SW1K/00050625/1

 

PR-MNR1-zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz usługowo-rozproszona

 

 1.041,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.06.2023 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 03.07.2023r

 

 

MS/MS