Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nr 13/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lok. użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej

Bystrzyca Kłodzka 18.05.2023 r.

 

W Y K A Z  N R  13/2023

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 o pow. 397,60 m2, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej.

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei nr 20

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy  nr 1 o powierzchni 397,60 m² położony w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu: 1250,00 zł netto.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 19.05.2023 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 09.06.2023 r.

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 18.05.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2023 r. poz. 344/

 

o g ł a s z a m

1. Wykaz nr 13/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 1 o pow. 397,60 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca  

     Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej.

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 19.05.2023 r.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej, ul. Okrzei 1, tel. nr (74) 811-76-39.