Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy Bystrzyca Kłodzka 

 


tel. 74/8117 625, 74/8117 600 wew. 625
fax. 74/8111 588
e-mail: sekretarz@bystrzycaklodzka.pl
pokój nr 114

Do zadań Sekretarza gminy należy w szczególności:

 1. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania urzędu i jego komórek organizacyjnych,
 2. opracowywanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy;
 3. nadzór nad organizacją pracy w urzędzie;
 4. przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;
 5. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków trwałych;
 6. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
 7. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;
 8. nadzorowanie przestrzegania regulaminu organizacyjnego urzędu;
 9. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli;
 10. zapewnienie skuteczności sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;
 11. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 12. zapewnienie obsługi prawnej urzędu;
 13. nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania       radnych, oraz wnioski komisji rady;
 14. nadzorowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez burmistrza oraz współpraca z Biurem Rady Miejskiej w tym zakresie;
 15. nadzór nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków;
 16. wykonywanie zadań kierownika urzędu pod nieobecność burmistrza i zastępcy burmistrza;
 17. wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza.

Bezpośrednio sekretarzowi podlegają następujące komórki organizacyjne:

                 1)  Wydział Organizacyjno-Prawny;

                 2)  Biuro Rady Miejskiej.

Sekretarz sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej;
 2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka;
 3. Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej.