Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

- wykaz nr 9/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego w Starej Łomnicy 95a/1a.

Bystrzyca Kłodzka 27.04.2023 r.

 

 

W Y K A Z  N R  9/2023

 

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o pow. 17,70 m2, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w Starej Łomnicy 95a/1a.

1. Położenie lokalu –  Stara Łomnica 95a/1a

2. Przedmiot najmu – gruntu wraz z garażem o pow. 17,70 m2

3. Miesięczna stawka czynszu: 5,50 zł/m² netto + VAT

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 28.04.2023 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 19.05.2023 r.

 

 

Bystrzyca Kłodzka 27.04.2023 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2023 r. poz. 344/

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 9/2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o powierzchni 17,70 m² stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w Starej Łomnicy 95a/1a.

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 28.04.2023 r.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej, ul. Okrzei 1, tel. nr (74) 811-76-39.