Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej


 

tel. 74/8117 605, 74/8117 600 wew. 605
fax. 74/8111 588
e-mail: umig
Sekretariat – pok. nr 113

Zastępca burmistrza podejmuje czynności kierownika urzędu pod nieobecność burmistrza.

            2. Zastępca burmistrza wykonuje inne zadania, polecenia lub działa z upoważnienia burmistrza.

            3.  Bezpośrednio zastępcy podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu:

                 1) Wydział Spraw Obywatelskich;

                 2) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa;

                 3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;

                 4) Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej;

                 5) Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami;

                 6) Wydział Urbanistyki i Planowania;

                 7) Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości;

                 8) Samodzielne stanowisko ds. Komunikacji Społecznej;

                 9) Samodzielne stanowisko ds. Ograniczania Niskiej Emisji.

            4. Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór właścicielski nad  spółkami:

  1. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej,
  2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej.