Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2023 r.

Zarządzenia - styczeń 2023 r.

 

1) PDFZarządzenie Nr 0050.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (191,38KB)


2) PDFZarządzenie Nr 0050.2.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (348,67KB)


3)  PDFZarządzenie Nr 0050.3.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.pdf (227,93KB)


4) PDFZarządzenie Nr 0050.4.2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023.pdf (177,38KB)


5) PDFZarządzenieNr 0050.5.2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (184,06KB)


6) PDFZarządzenie Nr 0050.6.2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę inteligentnych wiat położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (181,02KB)


7) PDFZarządzenie Nr 0050.7.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2023 roku.pdf (279,60KB)


8) PDFZarządzenie Nr 0050.8.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Bramę Wodną przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2023 roku.pdf (279,50KB)


9)  PDFZarządzenie Nr 0050.9.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 14 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Woj. Polskiego.pdf (244,98KB)

DOCX0050.9.2023.docx (13,61KB)


10) PDFZarządzenie Nr 0050.10.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Woj. Polskiego 7.pdf (246,27KB)

DOCX0050.10.2023.docx (13,69KB)


11) PDFZarządzenie Nr 0050.11.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. M. Konopnickiej 9.pdf (250,04KB)

DOCX0050.11.2023.docx (13,55KB)


12) PDFZarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Starobystrzyckiej 30.pdf (252,64KB)

DOCX0050.12.2023.docx (13,69KB)


13) PDFZarządzenie Nr 0050.13.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. H. Sienkiewicza 1.pdf (245,83KB)

DOCX0050.13.2023.docx (13,64KB)


14) PDFZarządzenie Nr 0050.14.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Wójtowicach przy ul. Bystrzyckiej 10.pdf (239,51KB)

DOCX0050.14.2023.docx (13,67KB)


15) PDFZarządzenie Nr 0050.15.2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.pdf (473,57KB)


16) PDFZarządzenie Nr 0050.16.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie odpłatności za wynajem sal w wiejskich ośrodkach kultury i świetlicach wiejskich na terenie Gminy Bystrzyca.pdf (542,11KB)


17)PDFZarządzenie Nr 0050.17.2023z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2.pdf (178,52KB)


18)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.18.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (106,87KB)


19) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.19.2023 z dnia 12 stycznia 2023r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Kamienna.pdf (103,75KB)


20) PDFZarządzenie Nr 0050.20.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie.pdf (154,77KB)


21)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Pławnica.pdf (107,62KB)


22)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości położone na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (151,42KB)


23)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.23.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna.pdf (131,80KB)


24)PDFZarządzenie nr 0050.24.2023 z dnia 12 stycznia 2023 rw sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie wsi Lasówka drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (268,06KB)


25)PDFZarządzenie nr 0050.25.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Idzikowie w granicach działki nr 224/1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (264,99KB)


26)PDFZarządzenie nr 0050.26.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrowicach w granicach działki nr 36/4 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Piotrowice oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (271,84KB)


27) PDFZarządzenie Nr 0050.27.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej.pdf (276,04KB)


28) PDFZarządzenie Nr 0050.28.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.pdf (561,61KB)


29) PDFZarządzenie Nr 0050.29.2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (556,12KB)


30) PDFZarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (188,03KB)


31) PDFZarządzenie Nr 0050.31.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży map turystrycznych.pdf (221,63KB)


32) PDFZarządzenie Nr 0050.32.2023 z dnia 20.01.2023 r w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży dziennika turystycznego Wander Book.pdf (204,73KB)


33) PDFZarządzenie Nr 0050.33.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży kartek pocztowych.pdf (203,42KB)


34) PDFZarządzenie Nr 0050.34.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży monety okolicznościowej 3 Floriany.pdf (204,16KB)


35) PDFZarządzenie Nr 0050.35.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży kart pamiątkowych.pdf (200,31KB)


36) PDFZarządzenie Nr 0050.36.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży pinsa z herbem Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (199,43KB)


37) PDFZałacznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - schemat nadzoru nad jednostkami.pdf (76,20KB)
PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - schemat.pdf (127,75KB)
PDFZarządzenie 0050.37.2023 z 24.01.2023 w sprawei ustalenia Regulaminu Organizacyjnego UMiG.pdf (3,81MB)


38)  PDFZarządzenie Nr 0050.38.2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (1,78MB)


38a) PDFZarządzenie Nr 0050.38a.2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (675,36KB)


39) PDFZarządzenie Nr 0050.39.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (230,87KB)

DOCXzarządzenie nr 39.docx (13,48KB)


40) PDFZarządzenie Nr 0050.40.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Rycerskiej 1 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (247,10KB)

DOCXzarządzenie nr 40.docx (13,61KB)


41) PDFZarządzenie Nr 0050.41.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 położonego przy ul. Okrzei nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (254,85KB)

DOCXzarządzenie nr 41.docx (13,56KB)


42) PDFZarządzenie Nr 0050.42.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (228,14KB)

DOCXzarządzenie nr 42.docx (13,58KB)


43) PDFZarządzenie Nr 0050.43.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkie.pdf (224,66KB)

DOCXzarządzenie nr 43.docx (13,55KB)


44) PDFZarządzenie Nr 0050.44.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego w Starej Łomnicy.pdf (223,47KB)

DOCXzarządzenie nr 44.docx (13,71KB)


45) PDFZarządzenie Nr 0050.45.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do przedszkoli oddziałów przedszkolnych.pdf (687,01KB)


46) PDFZarządzenie Nr 0050.46.2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (1 023,22KB)


47) PDFZarządzenie Nr 0050.47.2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (264,00KB)


48) PDFZarządzenie Nr 0050.48.2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (204,20KB)


Zarządzenia - luty 2023 r.


49) PDFZarządzenie Nr 0050.49.2023 z dnia 06.02.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (264,43KB)


50) PDFZarządzenie Nr 0050.50.2023 z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (234,35KB)


51) PDFZarządzenie Nr 0050.51.2023 z dnia 13.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi - Pielęgnacja zieleni miejskiej.pdf (203,73KB)


52) PDFZarządzenie Nr 0050.52.2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności na rok 2023.pdf (159,85KB)


53) PDFZarządzenie Nr 0050.53.2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu postępowania z ryzykiem na rok 2023.pdf (171,70KB) 


54) PDFZarządzenie Nr 0050.54.2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w gminie Bystrzyca Kłodzka.pdf (29,23MB)


55) PDFZarządzenie Nr 0050.55.2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 175 w Wilkanowie.pdf (246,07KB)


56) PDFZarządzenie Nr 0050.56.2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (224,89KB)


57) PDFZarządzenie Nr 0050.57.2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (246,83KB)


58) PDFZarządzenie Nr 0050.58.2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.341.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. zasad gospodarowania energią w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kł.pdf (147,66KB)


59) PDFZarządzenie 0050.59.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie formy i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych (542,18KB)


 60) PDFZarządzenie Nr 0050.60 .2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (7,71MB)


61) PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 na rok 2023 (1,04MB)


 62) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.62.2023 z dnia 28 lutego 2023 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Poręba.pdf (104,56KB)


 63) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.63.2023 z dnia 28 lutego 2023 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Pławnica.pdf (108,77KB)


Zarządzenia - marzec 2023 r.


64) PDFZarządzenie Nr 0050.64.2023 z dnia 02.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (191,27KB)


65) PDFZarządzenie 0050.65.2023 w sprawie wydzierżawienia część działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (344,47KB) 


66) PDFZarządzenie 0050.66.2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.pdf (287,21KB)


67) PDFZarządzenie 0050.67.2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Międzygórza.pdf (254,51KB)


68) PDFZarządzenie 0050.68.2023w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stara Łomnica.pdf (255,26KB)


69) PDFZarządzenie 0050.69.2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Pławnica i Stary Waliszów.pdf (271,65KB)


70) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.70.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Łomnica, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (243,19KB)


71) PDFZARZĄDZENIE N R 0050.71.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Ptawnica, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (230,85KB)


72) PDFZARZĄDZENIE N R 0050.72.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (245,28KB)


73)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.73.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (117,08KB)


74) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.74.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Kamienna i Nowy Waliszów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (137,80KB)


75) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.75.2023 z dnia 07 marca 2023 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.123.2017 z dnia 16 maja 2017r w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne.pdf (201,11KB)


76)PDFZARZĄDZENIE NR 0050 76 2023 z dnia 07 marca 2023 r w sprawie wskazania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej do przeprowadzenia ankiety kwalifikacyjnej obywatela Ukrainy dotyczącej partycypacji w kosztach pomocy (825,56KB)


77) PDFZarządzenie Nr 0050.77.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07 marca 2023 r.pdf (659,09KB)


78) PDFZarządzenie Nr 0050.78.2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie wyrażenia opini dotyczącej projketu uchwały dot. harmonogramu pracy aptek.pdf (357,96KB)
PDFZałącznik Zarządzenie Nr 0050.78.2023 z dnia 07.03.2023 r.pdf (1,77MB)


79) PDFZarządzenie nr 0050.79.2023 z dnia 10 marca 2023 r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (226,71KB)


80) PDFZarządzenie 0050.80.2023 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu za najem lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb centrum przy ul. Strażackiej.pdf (269,33KB)


81)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.81.2023 z dnia 14 marca 2023 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej.pdf (141,99KB)


82) PDFZarządzenie 0050.82.2023 z dnia 15.03.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf (1,69MB)


83) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.83.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach części działek 312/1 i 441, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (248,46KB)


84) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.84.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca, dziatki nr 53/4 i 55/2 oraz na terenie wsi Wójtowice-Huta, część dziatki nr 67/11, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (275,34KB)


85) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.85.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Spalona, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (118,75KB)


86) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.86.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Poręba, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (124,51KB)


87) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.87.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (122,80KB)


88) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.88.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (118,76KB)


89) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.89.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (116,60KB)


90) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.90.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (121,86KB)


91) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.91.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (116,35KB)


92) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.92.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (126,76KB)


93) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.93.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (158,54KB)


94) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.94.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (142,08KB)


95) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.95.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (124,16KB)


96) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.96.023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Zalesie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (126,28KB)


97) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.97.023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (120,22KB)


98) PDFZarządzenie Nr 0050.98.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady ( politykę) rachunkowości dotyczącą projektu pn. „ Aby lepiej się zrozumieć" w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska (1,01MB)


99) PDFZarządzenie Nr 0050.99.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości dotyczącą realizacji mikroprojektu typu B pn. „Bawimy się na pograniczu" (413,26KB)


100) PDFZarządzenie nr 0050.100.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 marca 2023 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.79.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej (228,62KB) - DOCX0050.100.2023.docx (14,24KB)

102) PDFZARZĄDZENIE Nr: 0050.102.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. (91,63KB) - PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 0050.102.2023 (16,10MB)PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 0050.102.2023 (13,38MB)PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia 0050.102.2023 (3,44MB)


101) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.101. 2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.206.2022 dot. wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (308,72KB)


103) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.103.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej na przeprowadzenie odbioru przedmiotu zamówienia publicznego w trybie podstawowym (178,42KB)


104) PDFZarządzenie nr 0050.104.2023 z dnia 27 marca 2023 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Bocznej 2.pdf (196,80KB)


105) PDFZarządzenie nr 0050.105.2023 z dnia 27 marca 2023 rw sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokalu mieszkalnego nr IB położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul Sienkiewicza 1.pdf (195,84KB)


106) PDFZarządzenie nr 0050.106.2023 z dnia 27 marca 2023 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul Podmiejskiej 1.pdf (188,50KB)


107) PDFZarządzenie nr 0050.107.2023 z dnia 27 marca 2023 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3.pdf (199,98KB)


108) PDFZarządzenie nr 0050.108.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 marca 2023r. w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 10. (211,13KB)


109)PDFZarządzenie Nr 0050.109 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (4,03MB)


110) PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.110.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023-dodatek elektryczny (607,10KB)


111)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.111.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 (1,08MB)


112) PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.112.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. Fundusz Pomocy-Ukraina" na rok 2023. (1,98MB)


113) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.113.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej (254,23KB)


114) PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.114.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023-dodatek węglowy (599,68KB)


Zarządzenia - kwiecień 2023 r.


115)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.115.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (33,27KB)


116)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.116.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (221,36KB)


117)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.117.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 11/3. (122,04KB)


118)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.118.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości, położonej na terenie Międzygórza w granicach części działki nr 285. (143,07KB)


119PDFZARZĄDZENIE NR 0050.119.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części dziatki 627, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (25,78KB)


120)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.120.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki 450/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (25,47KB)


121)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.121.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, (23,92KB)


122)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.122.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Idzików stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (24,92KB)


123)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.123.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca (29,95KB)


124)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.124.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (24,56KB)


125)PDFZarządzenie Nr 0050.125.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na działkę nr 525 położoną w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sempołowskiej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (408,27KB)


126)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.126.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach części działek 312/1 i 441, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (263,68KB)


127)PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.127.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wypełnienia obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków pozostających w gminnym zasobie nieruchomości (209,74KB)


128)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.128.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2a stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej (227,63KB)


129)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.129.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej 20 w Bystrzycy Kłodzkiej (47,70KB)


130)PDFZarządzenie nr 0050.130.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.238.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie określenia wysokości czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Łomnicy. (41,50KB)


131) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.131.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (211,19KB)


132)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.132.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 kwiecień 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej (264,85KB)


133)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.133.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT. (510,52KB)


134)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.134.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w Starej Łomnicy (226,04KB)


135)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.135.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bez przetarg owej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej 1 w Bystrzycy Kłodzkiej (252,36KB)


136)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.136.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej (238,94KB)


137)


138)


139)PDFZarządzenie Nr 0050.139 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (12,82MB)


140)PDFZarządzenie nr 0050.140.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (46,44KB)


141)PDFZarządzenie Nr 0050.141.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej (758,24KB)


Zarządzenia - maj 2023 r.


142)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.142. 2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej (137,45KB)


143)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.143.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.308.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (272,53KB)


144)PDFZarządzenie nr 0050.144.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 537/2 (AM-3) i nr 537/3 (AM-3) położonych w Starej Bystrzycy. (33,88KB)


145)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.145.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.309.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy (234,71KB)


146)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.146.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy uf. Nadbrzeżnej nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej (51,62KB)


147)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.147.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 175 w Wilkanowie (52,59KB)


148)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.148.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej (45,44KB)


149)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.149.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o powierzchni 22,20 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonego przy ul. Konopnickiej 9/2 w Bystrzycy Kłodzkiej (40,65KB)


150)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.150.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za 2022 rok (72,69KB)


151)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.151.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej za 2022 rok (71,98KB)


152)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.152.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej za 2022 rok (72,15KB)


153)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.153.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19.05.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży wydawnictw turystycznych (82,08KB)


154)PDFZarządzenie Nr 0050.154.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej (78,06KB)


155)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.155.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (32,93KB)


156)PDFZarządzenie nr 0050.156.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 G w granicach działek 119/9 o pow. 355 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (540,05KB)


157)PDFZarządzenie nr 0050.157.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 119/12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej, w budynku przy ul. Kolejowej 179 D w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (542,28KB)


158)PDFZarządzenie nr 0050.158.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 E i F w granicach działek 119/10 i 119/17 o pow. 1754 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (540,15KB)


159)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.159.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Idzików stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (243,87KB)


160)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.161.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca, działki nr 53/4 i 55/2 oraz na terenie wsi Wójtowice-Huta, część działki nr 67/11, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (288,95KB)


161)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.161.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca, działki nr 53/4 i 55/2 oraz na terenie wsi Wójtowice-Huta, część działki nr 67/11, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (288,95KB)


162)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.162.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (252,68KB)


163)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.163.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (249,34KB)


164)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.164.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (249,56KB)


165)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.165.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (263,19KB)


166)PDFZarządzenie Nr 0050.166.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia części działki nr 116, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze. (327,48KB)


167)PDFZarządzenie nr 0050.167.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.363.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 listopada 2021 r. dot. ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów rolnych, budynków i pomieszczeń w tym budynków, stanowiących własność Bystrzyca Kłodzka. (313,13KB)


168)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.168.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (262,58KB)


169)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.169.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (249,14KB)


170)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.170.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Piotrowice, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (236,55KB)


171)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.171.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Wilkanow, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (233,49KB)


172)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Wyszki, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (230,22KB)


173)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.173.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowy Waliszów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (243,51KB)


174)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.174.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (297,00KB)


175)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.175.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (293,99KB)


179)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.179.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Z dnia 24.05.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (69,78KB)


190)PDFZARZĄDZENIE Nr0050.190.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2023 roku. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości (32,63KB)


191)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.191.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa Sołectwa Długopole Dolne. (30,45KB)


194)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.194.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (368,14KB)


195)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.195.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lokalu użytkowym nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Nadbrzeżnej nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej (513,75KB)


198)PDFZarządzenie nr 0050.198.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2023 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 537/2 (AM-3) i nr 537/3 (AM-3) położonych w Starej Bystrzycy. (48,19KB)


199)PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.199.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej (36,67KB)