Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2023 r.

Zarządzenia styczeń 2023 r.

 

1) PDFZarządzenie Nr 0050.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (191,38KB)


2) PDFZarządzenie Nr 0050.2.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (348,67KB)


3)  PDFZarządzenie Nr 0050.3.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.pdf (227,93KB)


4) PDFZarządzenie Nr 0050.4.2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023.pdf (177,38KB)


5) PDFZarządzenieNr 0050.5.2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (184,06KB)


6) PDFZarządzenie Nr 0050.6.2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę inteligentnych wiat położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (181,02KB)


7) PDFZarządzenie Nr 0050.7.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2023 roku.pdf (279,60KB)


8) PDFZarządzenie Nr 0050.8.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Bramę Wodną przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2023 roku.pdf (279,50KB)


9)  PDFZarządzenie Nr 0050.9.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 14 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Woj. Polskiego.pdf (244,98KB)

DOCX0050.9.2023.docx (13,61KB)


10) PDFZarządzenie Nr 0050.10.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Woj. Polskiego 7.pdf (246,27KB)

DOCX0050.10.2023.docx (13,69KB)


11) PDFZarządzenie Nr 0050.11.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. M. Konopnickiej 9.pdf (250,04KB)

DOCX0050.11.2023.docx (13,55KB)


12) PDFZarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Starobystrzyckiej 30.pdf (252,64KB)

DOCX0050.12.2023.docx (13,69KB)


13) PDFZarządzenie Nr 0050.13.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. H. Sienkiewicza 1.pdf (245,83KB)

DOCX0050.13.2023.docx (13,64KB)


14) PDFZarządzenie Nr 0050.14.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Wójtowicach przy ul. Bystrzyckiej 10.pdf (239,51KB)

DOCX0050.14.2023.docx (13,67KB)


15) PDFZarządzenie Nr 0050.15.2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.pdf (473,57KB)


27) PDFZarządzenie Nr 0050.27.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej.pdf (276,04KB)


28) PDFZarządzenie Nr 0050.28.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.pdf (561,61KB)


29) PDFZarządzenie Nr 0050.29.2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (556,12KB)


30) PDFZarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (188,03KB)


31) PDFZarządzenie Nr 0050.31.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży map turystrycznych.pdf (221,63KB)


32) PDFZarządzenie Nr 0050.32.2023 z dnia 20.01.2023 r w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży dziennika turystycznego Wander Book.pdf (204,73KB)


33) PDFZarządzenie Nr 0050.33.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży kartek pocztowych.pdf (203,42KB)


34) PDFZarządzenie Nr 0050.34.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży monety okolicznościowej 3 Floriany.pdf (204,16KB)


35) PDFZarządzenie Nr 0050.35.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży kart pamiątkowych.pdf (200,31KB)


36) PDFZarządzenie Nr 0050.36.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży pinsa z herbem Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (199,43KB)


37) PDFZałacznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - schemat nadzoru nad jednostkami.pdf (76,20KB)
PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - schemat.pdf (127,75KB)
PDFZarządzenie 0050.37.2023 z 24.01.2023 w sprawei ustalenia Regulaminu Organizacyjnego UMiG.pdf (3,81MB)


39) PDFZarządzenie Nr 0050.39.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (230,87KB)

DOCXzarządzenie nr 39.docx (13,48KB)


40) PDFZarządzenie Nr 0050.40.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Rycerskiej 1 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (247,10KB)

DOCXzarządzenie nr 40.docx (13,61KB)


41) PDFZarządzenie Nr 0050.41.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 położonego przy ul. Okrzei nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (254,85KB)

DOCXzarządzenie nr 41.docx (13,56KB)


42) PDFZarządzenie Nr 0050.42.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (228,14KB)

DOCXzarządzenie nr 42.docx (13,58KB)


43) PDFZarządzenie Nr 0050.43.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkie.pdf (224,66KB)

DOCXzarządzenie nr 43.docx (13,55KB)


44) PDFZarządzenie Nr 0050.44.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego w Starej Łomnicy.pdf (223,47KB)

DOCXzarządzenie nr 44.docx (13,71KB)


45) PDFZarządzenie Nr 0050.45.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do przedszkoli oddziałów przedszkolnych.pdf (687,01KB)