Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2023 r.

Zarządzenia - styczeń 2023 r.

 

1) PDFZarządzenie Nr 0050.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (191,38KB)


2) PDFZarządzenie Nr 0050.2.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (348,67KB)


3)  PDFZarządzenie Nr 0050.3.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.pdf (227,93KB)


4) PDFZarządzenie Nr 0050.4.2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023.pdf (177,38KB)


5) PDFZarządzenieNr 0050.5.2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (184,06KB)


6) PDFZarządzenie Nr 0050.6.2023 z dnia 04.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę inteligentnych wiat położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (181,02KB)


7) PDFZarządzenie Nr 0050.7.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2023 roku.pdf (279,60KB)


8) PDFZarządzenie Nr 0050.8.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Bramę Wodną przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2023 roku.pdf (279,50KB)


9)  PDFZarządzenie Nr 0050.9.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 14 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Woj. Polskiego.pdf (244,98KB)

DOCX0050.9.2023.docx (13,61KB)


10) PDFZarządzenie Nr 0050.10.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Woj. Polskiego 7.pdf (246,27KB)

DOCX0050.10.2023.docx (13,69KB)


11) PDFZarządzenie Nr 0050.11.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. M. Konopnickiej 9.pdf (250,04KB)

DOCX0050.11.2023.docx (13,55KB)


12) PDFZarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. Starobystrzyckiej 30.pdf (252,64KB)

DOCX0050.12.2023.docx (13,69KB)


13) PDFZarządzenie Nr 0050.13.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w Bystrzycy Kł. przy ul. H. Sienkiewicza 1.pdf (245,83KB)

DOCX0050.13.2023.docx (13,64KB)


14) PDFZarządzenie Nr 0050.14.2023 z dnia 10.01.2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Wójtowicach przy ul. Bystrzyckiej 10.pdf (239,51KB)

DOCX0050.14.2023.docx (13,67KB)


15) PDFZarządzenie Nr 0050.15.2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.pdf (473,57KB)


16) PDFZarządzenie Nr 0050.16.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie odpłatności za wynajem sal w wiejskich ośrodkach kultury i świetlicach wiejskich na terenie Gminy Bystrzyca.pdf (542,11KB)


17)PDFZarządzenie Nr 0050.17.2023z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2.pdf (178,52KB)


18)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.18.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (106,87KB)


19) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.19.2023 z dnia 12 stycznia 2023r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Kamienna.pdf (103,75KB)


20) PDFZarządzenie Nr 0050.20.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zabłocie.pdf (154,77KB)


21)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Pławnica.pdf (107,62KB)


22)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości położone na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (151,42KB)


23)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.23.2023 z dnia 12 stycznia 2023 r w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna.pdf (131,80KB)


24)PDFZarządzenie nr 0050.24.2023 z dnia 12 stycznia 2023 rw sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie wsi Lasówka drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (268,06KB)


25)PDFZarządzenie nr 0050.25.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Idzikowie w granicach działki nr 224/1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (264,99KB)


26)PDFZarządzenie nr 0050.26.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrowicach w granicach działki nr 36/4 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Piotrowice oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (271,84KB)


27) PDFZarządzenie Nr 0050.27.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej.pdf (276,04KB)


28) PDFZarządzenie Nr 0050.28.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023.pdf (561,61KB)


29) PDFZarządzenie Nr 0050.29.2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (556,12KB)


30) PDFZarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (188,03KB)


31) PDFZarządzenie Nr 0050.31.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży map turystrycznych.pdf (221,63KB)


32) PDFZarządzenie Nr 0050.32.2023 z dnia 20.01.2023 r w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży dziennika turystycznego Wander Book.pdf (204,73KB)


33) PDFZarządzenie Nr 0050.33.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży kartek pocztowych.pdf (203,42KB)


34) PDFZarządzenie Nr 0050.34.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży monety okolicznościowej 3 Floriany.pdf (204,16KB)


35) PDFZarządzenie Nr 0050.35.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży kart pamiątkowych.pdf (200,31KB)


36) PDFZarządzenie Nr 0050.36.2023 z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży pinsa z herbem Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (199,43KB)


37) PDFZałacznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - schemat nadzoru nad jednostkami.pdf (76,20KB)
PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - schemat.pdf (127,75KB)
PDFZarządzenie 0050.37.2023 z 24.01.2023 w sprawei ustalenia Regulaminu Organizacyjnego UMiG.pdf (3,81MB)


38)  PDFZarządzenie Nr 0050.38.2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (1,78MB)


38a) PDFZarządzenie Nr 0050.38a.2023 z dnia 24.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (675,36KB)


39) PDFZarządzenie Nr 0050.39.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (230,87KB)

DOCXzarządzenie nr 39.docx (13,48KB)


40) PDFZarządzenie Nr 0050.40.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Rycerskiej 1 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (247,10KB)

DOCXzarządzenie nr 40.docx (13,61KB)


41) PDFZarządzenie Nr 0050.41.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 położonego przy ul. Okrzei nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (254,85KB)

DOCXzarządzenie nr 41.docx (13,56KB)


42) PDFZarządzenie Nr 0050.42.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (228,14KB)

DOCXzarządzenie nr 42.docx (13,58KB)


43) PDFZarządzenie Nr 0050.43.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkie.pdf (224,66KB)

DOCXzarządzenie nr 43.docx (13,55KB)


44) PDFZarządzenie Nr 0050.44.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego w Starej Łomnicy.pdf (223,47KB)

DOCXzarządzenie nr 44.docx (13,71KB)


45) PDFZarządzenie Nr 0050.45.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do przedszkoli oddziałów przedszkolnych.pdf (687,01KB)


46) PDFZarządzenie Nr 0050.46.2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (1 023,22KB)


47) PDFZarządzenie Nr 0050.47.2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (264,00KB)


48) PDFZarządzenie Nr 0050.48.2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (204,20KB)


Zarządzenia - luty 2023 r.


49) PDFZarządzenie Nr 0050.49.2023 z dnia 06.02.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (264,43KB)


50) PDFZarządzenie Nr 0050.50.2023 z dnia 07.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (234,35KB)


51) PDFZarządzenie Nr 0050.51.2023 z dnia 13.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi - Pielęgnacja zieleni miejskiej.pdf (203,73KB)


52) PDFZarządzenie Nr 0050.52.2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działalności na rok 2023.pdf (159,85KB)


53) PDFZarządzenie Nr 0050.53.2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu postępowania z ryzykiem na rok 2023.pdf (171,70KB) 


54) PDFZarządzenie Nr 0050.54.2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w gminie Bystrzyca Kłodzka.pdf (29,23MB)


55) PDFZarządzenie Nr 0050.55.2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku nr 175 w Wilkanowie.pdf (246,07KB)


56) PDFZarządzenie Nr 0050.56.2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (224,89KB)


57) PDFZarządzenie Nr 0050.57.2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Wojska Polskiego 4 w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (246,83KB)


58) PDFZarządzenie Nr 0050.58.2023 z dnia 27.02.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.341.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w spr. zasad gospodarowania energią w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kł.pdf (147,66KB)


59) PDFZarządzenie 0050.59.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie formy i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych (542,18KB)


 60) PDFZarządzenie Nr 0050.60 .2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (7,71MB)


61) PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COYID-19 na rok 2023 (1,04MB)


 62) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.62.2023 z dnia 28 lutego 2023 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Poręba.pdf (104,56KB)


 63) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.63.2023 z dnia 28 lutego 2023 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Pławnica.pdf (108,77KB)


Zarządzenia - marzec 2023 r.


64) PDFZarządzenie Nr 0050.64.2023 z dnia 02.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.pdf (191,27KB)


65) PDFZarządzenie 0050.65.2023 w sprawie wydzierżawienia część działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka.pdf (344,47KB) 


66) PDFZarządzenie 0050.66.2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.pdf (287,21KB)


67) PDFZarządzenie 0050.67.2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Międzygórza.pdf (254,51KB)


68) PDFZarządzenie 0050.68.2023w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stara Łomnica.pdf (255,26KB)


69) PDFZarządzenie 0050.69.2023 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Pławnica i Stary Waliszów.pdf (271,65KB)


70) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.70.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Łomnica, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (243,19KB)


71) PDFZARZĄDZENIE N R 0050.71.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Ptawnica, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (230,85KB)


72) PDFZARZĄDZENIE N R 0050.72.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (245,28KB)


73)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.73.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (117,08KB)


74) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.74.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 02 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Kamienna i Nowy Waliszów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (137,80KB)


75) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.75.2023 z dnia 07 marca 2023 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.123.2017 z dnia 16 maja 2017r w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale gminne.pdf (201,11KB)


76)PDFZARZĄDZENIE NR 0050 76 2023 z dnia 07 marca 2023 r w sprawie wskazania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej do przeprowadzenia ankiety kwalifikacyjnej obywatela Ukrainy dotyczącej partycypacji w kosztach pomocy (825,56KB)


77) PDFZarządzenie Nr 0050.77.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07 marca 2023 r.pdf (659,09KB)


78) PDFZarządzenie Nr 0050.78.2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie wyrażenia opini dotyczącej projketu uchwały dot. harmonogramu pracy aptek.pdf (357,96KB)
PDFZałącznik Zarządzenie Nr 0050.78.2023 z dnia 07.03.2023 r.pdf (1,77MB)


79) PDFZarządzenie nr 0050.79.2023 z dnia 10 marca 2023 r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (226,71KB)


80) PDFZarządzenie 0050.80.2023 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu za najem lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb centrum przy ul. Strażackiej.pdf (269,33KB)


81)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.81.2023 z dnia 14 marca 2023 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej.pdf (141,99KB)


82) PDFZarządzenie 0050.82.2023 z dnia 15.03.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf (1,69MB)


83) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.83.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach części działek 312/1 i 441, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (248,46KB)


84) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.84.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca, dziatki nr 53/4 i 55/2 oraz na terenie wsi Wójtowice-Huta, część dziatki nr 67/11, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (275,34KB)


85) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.85.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Spalona, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (118,75KB)


86) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.86.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Poręba, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (124,51KB)


87) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.87.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (122,80KB)


88) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.88.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (118,76KB)


89) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.89.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (116,60KB)


90) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.90.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (121,86KB)


91) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.91.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (116,35KB)


92) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.92.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (126,76KB)


93) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.93.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (158,54KB)


94) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.94.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (142,08KB)


95) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.95.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (124,16KB)


96) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.96.023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Zalesie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (126,28KB)


97) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.97.023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 marca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (120,22KB)


98) PDFZarządzenie Nr 0050.98.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady ( politykę) rachunkowości dotyczącą projektu pn. „ Aby lepiej się zrozumieć" w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska (1,01MB)


99) PDFZarządzenie Nr 0050.99.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości dotyczącą realizacji mikroprojektu typu B pn. „Bawimy się na pograniczu" (413,26KB)


100) PDFZarządzenie nr 0050.100.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 marca 2023 r w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.79.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej (228,62KB) - DOCX0050.100.2023.docx (14,24KB)

102) PDFZARZĄDZENIE Nr: 0050.102.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. (91,63KB) - PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 0050.102.2023 (16,10MB)PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia 0050.102.2023 (13,38MB)PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia 0050.102.2023 (3,44MB)


101) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.101. 2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.206.2022 dot. wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (308,72KB)


103) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.103.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej na przeprowadzenie odbioru przedmiotu zamówienia publicznego w trybie podstawowym (178,42KB)


104) PDFZarządzenie nr 0050.104.2023 z dnia 27 marca 2023 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Bocznej 2.pdf (196,80KB)


105) PDFZarządzenie nr 0050.105.2023 z dnia 27 marca 2023 rw sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokalu mieszkalnego nr IB położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul Sienkiewicza 1.pdf (195,84KB)


106) PDFZarządzenie nr 0050.106.2023 z dnia 27 marca 2023 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul Podmiejskiej 1.pdf (188,50KB)


107) PDFZarządzenie nr 0050.107.2023 z dnia 27 marca 2023 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 3.pdf (199,98KB)


108) PDFZarządzenie nr 0050.108.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 marca 2023r. w sprawie nabycia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 10. (211,13KB)


109)PDFZarządzenie Nr 0050.109 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (4,03MB)


110) PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.110.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023-dodatek elektryczny (607,10KB)


111)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.111.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 (1,08MB)


112) PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.112.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. Fundusz Pomocy-Ukraina" na rok 2023. (1,98MB)


113) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.113.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej (254,23KB)


114) PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.114.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023-dodatek węglowy (599,68KB)


Zarządzenia - kwiecień 2023 r.


115)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.115.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (33,27KB)


116)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.116.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 03 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (221,36KB)


117)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.117.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 11/3. (122,04KB)


118)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.118.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości, położonej na terenie Międzygórza w granicach części działki nr 285. (143,07KB)


119PDFZARZĄDZENIE NR 0050.119.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części dziatki 627, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (25,78KB)


120)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.120.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki 450/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (25,47KB)


121)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.121.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, (23,92KB)


122)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.122.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Idzików stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (24,92KB)


123)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.123.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca (29,95KB)


124)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.124.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (24,56KB)


125)PDFZarządzenie Nr 0050.125.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na działkę nr 525 położoną w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sempołowskiej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (408,27KB)


126)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.126.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach części działek 312/1 i 441, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (263,68KB)


127)PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.127.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wypełnienia obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków pozostających w gminnym zasobie nieruchomości (209,74KB)


128)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.128.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2a stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej (227,63KB)


129)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.129.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej 20 w Bystrzycy Kłodzkiej (47,70KB)


130)PDFZarządzenie nr 0050.130.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.238.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie określenia wysokości czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Łomnicy. (41,50KB)


131) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.131.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (211,19KB)


132)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.132.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 kwiecień 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej (264,85KB)


133)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.133.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie upoważnienia do wystawiania faktur VAT. (510,52KB)


134)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.134.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w Starej Łomnicy (226,04KB)


135)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.135.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bez przetarg owej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Rycerskiej 1 w Bystrzycy Kłodzkiej (252,36KB)


136)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.136.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej (238,94KB)


137)PDFZ A R Z ĄD Z E N I E N R 0050.137.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, położoną na terenie Międzygórza w granicach część działki nr 41/1 o pow. 550m2, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking. (26,96KB)


138)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.138.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia część dziatki nr 86/2 o pow. 1135m2, położonej na terenie Międzygórza stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parking. (25,58KB)


139)PDFZarządzenie Nr 0050.139 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (12,82MB)


140)PDFZarządzenie nr 0050.140.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Wodzie w granicach działki nr 58/43 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (46,44KB)


141)PDFZarządzenie Nr 0050.141.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej (758,24KB)


Zarządzenia - maj 2023 r.


142)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.142. 2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej (137,45KB)


143)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.143.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.308.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (272,53KB)


144)PDFZarządzenie nr 0050.144.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 537/2 (AM-3) i nr 537/3 (AM-3) położonych w Starej Bystrzycy. (33,88KB)


145)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.145.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.309.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy (234,71KB)


146)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.146.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy uf. Nadbrzeżnej nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej (51,62KB)


147)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.147.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 175 w Wilkanowie (52,59KB)


148)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.148.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej (45,44KB)


149)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.149.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o powierzchni 22,20 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonego przy ul. Konopnickiej 9/2 w Bystrzycy Kłodzkiej (40,65KB)


150)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.150.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za 2022 rok (72,69KB)


151)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.151.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej za 2022 rok (71,98KB)


152)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.152.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej za 2022 rok (72,15KB)


153)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.153.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19.05.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży wydawnictw turystycznych (82,08KB)


154)PDFZarządzenie Nr 0050.154.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej (78,06KB)


155)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.155.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (32,93KB)


156)PDFZarządzenie nr 0050.156.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 G w granicach działek 119/9 o pow. 355 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (540,05KB)


157)PDFZarządzenie nr 0050.157.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 119/12 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej, w budynku przy ul. Kolejowej 179 D w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (542,28KB)


158)PDFZarządzenie nr 0050.158.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 E i F w granicach działek 119/10 i 119/17 o pow. 1754 m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (540,15KB)


159)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.159.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Idzików stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (243,87KB)


160)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.160.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Kamienna i Nowy Waliszów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (27,38KB)


161)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.161.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca, działki nr 53/4 i 55/2 oraz na terenie wsi Wójtowice-Huta, część działki nr 67/11, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (288,95KB)


162)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.162.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (252,68KB)


163)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.163.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Idzików stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (249,34KB)


164)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.164.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Gorzanów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (249,56KB)


165)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.165.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (263,19KB)


166)PDFZarządzenie Nr 0050.166.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia części działki nr 116, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze. (327,48KB)


167)PDFZarządzenie nr 0050.167.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.363.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 listopada 2021 r. dot. ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów rolnych, budynków i pomieszczeń w tym budynków, stanowiących własność Bystrzyca Kłodzka. (313,13KB)


168)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.168.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (262,58KB)


169)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.169.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (249,14KB)


170)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.170.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Piotrowice, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (236,55KB)


171)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.171.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Wilkanow, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (233,49KB)


172)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Wyszki, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (230,22KB)


173)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.173.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowy Waliszów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (243,51KB)


174)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.174.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (297,00KB)


175)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.175.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (293,99KB)


176)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.176.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Międzygórza w granicach części działki nr 69, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (33,02KB)


177)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.177.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 442/3, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (27,00KB)


178)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.178.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach działek 96 i 101, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (28,29KB)


179)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.179.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Z dnia 24.05.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (69,78KB)


180)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.180.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Spalona, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (26,59KB)


181)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.181.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Międzygórza w granicach działki nr 340, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (26,34KB)


182)PDFZARZĄDZENIE HR 0050.182.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki 58, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (28,12KB)


183)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.183.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 maja 2023r. w sprawie : wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki 555/15, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (26,46KB)


184)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.184.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzeatrgowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działek 224/1 i 223/2 stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne. (35,20KB)


185)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.185.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Spalona, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (23,84KB)


186)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.186.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Marianówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (24,50KB)


187)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.187.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Marianówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (24,62KB)


188)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.188.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (26,18KB)


189)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.189.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (26,01KB)


190)PDFZARZĄDZENIE Nr0050.190.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2023 roku. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości (32,63KB)


191)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.191.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa Sołectwa Długopole Dolne. (30,45KB)


192)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.192.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Zabtocie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (24,98KB)


193)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.193.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 maja 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Pławnica, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (23,74KB)


194)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.194.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (368,14KB)


195)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.195.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lokalu użytkowym nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Nadbrzeżnej nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej (513,75KB)


196)PDFZarządzenie Nr 0050.196 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (41,00KB) PDFUzasadnienie do zarządzenia nr 0050.196.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2023 roku. (61,72KB)PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.196.2023.pdf (119,74KB)
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.196.2023.pdf (152,59KB)PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.196.2023.pdf (169,48KB)PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.196.2023.pdf (290,25KB)


197)PDFZarządzenie Nr.0050.197.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2023 roku W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2023 roku. (31,78KB)


198)PDFZarządzenie nr 0050.198.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2023 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 537/2 (AM-3) i nr 537/3 (AM-3) położonych w Starej Bystrzycy. (48,19KB)


Zarządzenia - czerwiec 2023 r.


199)PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.199.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej (36,67KB)


200)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.200.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 06 czerwca 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy uf. Siemiradzkiego 2 w Bystrzycy Kłodzkiej (54,78KB)


201)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.201.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.4.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023 (32,37KB)


202)PDFZarządzenie Nr 0050.202.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 Czerwca 2023r w sprawie: wydzierżawienia w drodze bzprzetargowej części działki nr 641 o łącznej pow.59 m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy Placu Wolności z przeznaczeniem na ogródki letnie. (34,57KB)


203)PDFZarządzenie Nr 0050.203.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia działki nr 299/12 zabudowanej halą sportową w Wilkanowie (29,41KB)


204)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.204.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Mały Rynek nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej (43,25KB)


205) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.205.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 0050.200.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 czerwca 2023 r. (27,84KB)


206) PDFZARZĄDZENIE NR 0050.206.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie prowadzenia w Gminie Bystrzyca Kłodzka wewnętrznej procedury przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (1,54MB)


207)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.207.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie; wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działki 187, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (27,50KB)


208)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.208.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie : wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, (25,58KB)


209)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.209.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (658,50KB)


210)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.210.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników oraz zastępców dyrektorów i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka (124,00KB)


211)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.211.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (43,49KB)


212)PDFZarządzenie Nr 0050.212.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (8,02MB)


213)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.213.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 (2,61MB)


214)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.214.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. Fundusz Pomocy-Ukraina" na rok 2023. (3,60MB)


215)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.215.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie powołania komisji do przekazania dokumentacji Zastępcy Burmistrza (26,31KB)


216)PDFZARZĄDZENIE Nr: 0050.216.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Usługi Komunalne sp. z o. o. (452,08KB)


217)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.217.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (999,50KB)

Zarządzenia - lipiec 2023 r.


218)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.218.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej (25,82KB)


219)PDFZarządzenie nr 0050. 219 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 47. (239,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.219a.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wyszkach w granicach działek nr 5 i nr 6 (AM-1) o łącznej powierzchni 0,9680 ha objętej księgą wieczystą nr SW1 K/00096761/0, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. (289,00KB)


220)PDFZarządzenie nr 0050. 220 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Starobystrzyckiej 12. (245,47KB)


221)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.221.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 1m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe. (37,06KB)


222)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.222.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości, położonej na terenie Międzygórza w granicach części działki nr 285. (34,51KB)


223)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.223.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 06 lipca 2023r. sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 641 o łącznej pow. 6m2, stanowiącej własność gminy, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy Placu Wolności z przeznaczeniem na stoisko handlowe . (42,84KB)


224)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.224.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (137,00KB)


225)PDFZarządzenie Nr 0050.225.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na działkę nr 525 położoną w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sempołowskiej, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (190,92KB)


226)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.226.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki 38, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (136,71KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.226.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku. (1,43MB)


227)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.227.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 11 lipca 2020r. w sprawie powołania komisji do przekazania dokumentacji Sekretarza Gminy (345,43KB)


228)PDFZarządzenie nr 0050.228.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych położonych w Długopolu Dolnym, Starej Łomnicy,Pławnicy i Starym Waliszowie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Wilkanowie (75,69KB)


229)PDFZarządzenie nr 0050.229.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. (387,32KB)


230)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.230.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (854,51KB)


231)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.231.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.111.2022 w sprawie procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń i obiektów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (143,68KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.231A.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 lipca 2023 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (251,84KB)


232)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.232.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej (32,07KB)


233)PDFZarządzenie nr 0050.233.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17-07-2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych (35,27KB)


234)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.234 .2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (185,51KB)


235)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.235.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 lipca 2023 r. zmiany zarządzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.54.2023 z dnia 17 lutego 2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" w gminie Bystrzyca Kłodzka (312,40KB)


236)PDFZarządzenie nr 0050.236.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Krakowskiej 7 w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (251,95KB)PDFZARZĄDZENIE Nr: 0050.236a.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu niepieniężnego do spółki Bystrzyckie Usługi Komunalne sp. z o. o. w organizacji z siedzibą ul. Strażacka 13,57-500 Bystrzyca Kłodzka (430,24KB)


237)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.237.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej (259,64KB)


238)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.238.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 5 w Bystrzycy Kłodzkiej (225,76KB)


239)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.239.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 3 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kościelnej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej (226,03KB)


240)PDFZarządzenie Nr 0050.240 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (14,42MB)


241)PDFZarządzenie nr 0050.241.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 143/4. (193,70KB)


242)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.242.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu za najem lokalu użytkowego, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb centrum przy ul. Strażackiej 6. (129,57KB)


243)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.243.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (244,23KB)


244)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.244.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r.w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (252,62KB)


245)PDFZarządzenie Nr 0050.245.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia działki nr 299/12 zabudowanej halą sportową w Wilkanowie (321,57KB)


246)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.246.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. ZARZĄDZENIE NR 0050.246.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r (262,39KB)


247)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.247.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych na terenie Międzygórza w granicach cześć działek nr 41/1 i 86/2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na parkingi (294,56KB)


248)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.248.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Stara Bystrzyca w granicach działek 224/1 i 223/2 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne (375,51KB)


249)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.249.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Zabłocie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (129,07KB)


250)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.250.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Marianówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (121,51KB)


251)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.251.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Marianówka, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (123,01KB)


252)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.252.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (135,74KB)


253)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.253.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Wójtowice-Huta, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (141,45KB)


254)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.254.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie Długopola Zdroju stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (144,99KB)


255)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.255.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Idzików, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (127,54KB)


256)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.256.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, położoną na terenie wsi Nowy Waliszów, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (151,35KB)


257)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.257.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Spalona, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (115,05KB)


258)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.258.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Spalona, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (124,02KB)


259)PDFZarządzenie nr 0050.259.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Spalona w granicach działki nr 57/21 (343,98KB)


260)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.260.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (115,67KB)


261)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.261.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Międzygórza w granicach działki nr 340, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (122,84KB)


262)PDFZarządzenie Nr 0050.262.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2023 r. W sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości dotyczącą zadania pn. „Budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy od nr 35 do nr 43 - 22 punkty świetlne" (796,92KB)


263)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.263.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka". (227,68KB)


Zarządzenia - sierpień 2023 r.


264)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.264.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 01 sierpnia 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o powierzchni 13,72 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Międzyleśnej 13/1 w Bystrzycy Kłodzkiej (238,77KB)


265)PDFZarządzenie Nr 0050. 265 .2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (208,99KB)


266)PDFZarządzenie Nr 0050. 266 .2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (204,98KB)


267)PDFZarządzenie Nr 0050.267 .2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (203,24KB)


268)PDFZarządzenie Nr 0050. 268 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 8 sierpnia 2023 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1,30MB)


269)PDFZarządzenie nr 0050.269.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 sierpnia 2023 r w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej nr 11/3 położonej w obrębie Pławnica (341,84KB)


270)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.270.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wskazania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (226,73KB)


271)PDFZarządzenie nr 0050.271.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie: opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka. (767,28KB)


272)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.272.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lokalu użytkowym nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Nadbrzeżnej nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej (266,28KB)


273)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.273.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia w lokalu użytkowym nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Nadbrzeżnej nr 12 w Bystrzycy Kłodzkiej (259,83KB)


274)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.274.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia nr 114 w lokalu użytkowym nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej (262,53KB)


275)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.275.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w sezonie 2022 - 2023". (206,34KB)


276)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050. 276 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28.08.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej (419,84KB)


277)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050. 277 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28.08.2023 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej (428,68KB)


278)PDFZarządzenie Nr 0050. 278 .2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej (151,64KB)


279)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.279.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (263,15KB)


280)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.280.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 31 w Bystrzycy Kłodzkiej (267,47KB)


281)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.281.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr la stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej nr 3c w Bystrzycy Kłodzkiej (258,31KB)


282)PDFZarządzenie Nr 0050.282.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (8,26MB)


Zarządzenia - wrzesień 2023 r.


283)PDFZarządzenie nr 0050.283.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 września 2023 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bystrzyca Kłodzka. (376,73KB)


284)PDFZarządzenie nr 0050.284.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Wilkanowie w granicach działki nr 269 (AM-2) o pow. 0,12 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miejscowości Wilkanów. (255,16KB)


285)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.285.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 11 wrzesnia 2023r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 0050.206.2023 dot. wprowadzenia w Gminie Bystrzyca Kłodzka wewnętrznej procedury przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (260,82KB)


286)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.286.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 11 września 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Pławnica, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (122,22KB)


287)PDFZARZĄDZENIE Nr: 0050.287.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 września 2023 roku w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. (255,04KB)


288)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.288.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (225,15KB)


289)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.289.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (2,56MB)


290)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.290.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (214,19KB)


291)PDFZarządzenie nr 0050.291.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu. (294,50KB)


292)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.292.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.288.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (208,92KB)


293)PDFZarządzenie Nr 0050.293.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 września 2023 roku w sprawie upoważnienia p. Lucyny Popławskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie do odbioru komputerów przenośnych typu laptop, podpisania protokołów odbioru jakościowego, ilościowego i końcowego, podpisania w imieniu organu prowadzącego umów przekazania na własność lub umów użyczenia (390,57KB)


294)PDFZarządzenie Nr 0050.294.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 września 2023 roku w sprawie upoważnienia p. Pawła Popiela, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej do odbioru komputerów przenośnych typu laptop, podpisania protokołów odbioru jakościowego, ilościowego i końcowego, podpisania w imieniu organu prowadzącego umów przekazania na własność lub umów użyczenia (404,51KB)


295)PDFZarządzenie Nr 0050.295.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 września 2023 roku w sprawie upoważnienia p. Barbary Hatalskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej do odbioru komputerów przenośnych typu laptop, podpisania protokołów odbioru jakościowego, ilościowego i końcowego, podpisania w imieniu organu prowadzącego umów przekazania na własność lub umów użyczenia (379,90KB)


296)PDFZarządzenie Nr 0050.296.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 września 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (175,96KB)


297)PDFZarządzenie Nr 0050.297.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 września 2023r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach do Sejmu RP, do Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023r. (584,87KB)


298)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.298.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 września 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 (350,34KB)


299)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.299.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 września 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. Fundusz Pomocy-Ukraina" na rok 2023. (2,93MB)


300)PDFZarządzenie Nr 0050.300.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (17,06MB)


301)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.301.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 września 2023r. w sprawie :zmiany zarządzenia nr 0050.21.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Ponikwa z przeznaczeniem na cele rolne. (137,04KB)


Zarządzenia - październik 2023 r.


302)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.302.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.10.2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości ceny biletów wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej przy ul. Kupieckiej 4A w Bystrzycy Kłodzkiej w 2023 roku. (264,48KB)


303)PDFZarządzenie Nr 0050.303.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 października 2023r. sprawie: wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, części działki nr 524/2, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum. (168,61KB)


304)PDFZarządzenie Nr 0050.304.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 października 2023r. w sprawie: najmu lokalu użytkowego, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul.Wojska Polskiego 68 w drodze bezprzetargowej. (156,42KB)


305)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.305.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (134,54KB)


306)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.306.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (125,63KB)


307)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.307.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (148,51KB)


308)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.308.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 2m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe. (149,98KB)


309)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.309.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 95/3 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego. (203,75KB)


310)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.310.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Gorzanów w granicach działek 126 i 132 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego. (204,07KB)


311)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.311.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach części działki 73/2 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego. (194,62KB)


312)PDFZarządzenie Nr 0050.312.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bzprzetargowej części działki nr 641 o pow.49 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy Placu Wolności 1 (teren przed wejściem do lokalu użytkowego) z przeznaczeniem na ogródek letni. (207,63KB)


313)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.313.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 05 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (113,78KB)


314)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.314.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.4.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023 (190,87KB)


315)PDFZarządzenie Nr 0050.315.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (1,88MB)


316)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.316.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 26 w Bystrzycy Kłodzkiej (253,73KB)


317)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.317.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 12 października 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Nowy Waliszów. (140,90KB)


318)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.318.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 17 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (189,38KB)


319)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050. 319.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (2,12MB)


320)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.320.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 17 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 437, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (126,05KB)


321)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.321.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przekazania dokumentacji Wydziału Polityki Klimatycznej (353,69KB)


322)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.322.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Zalesie, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (116,23KB)


323)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.323.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (210,96KB)


324)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.324.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, w granicach części działki nr 351 położonej na terenie wsi Gorzanów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (128,14KB)


325)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.325.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (127,16KB)


326)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.326.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzeatrgowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla samochodu osobowego. (161,69KB)


327)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.327.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 566/22 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego. (210,91KB)


328)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.328.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonych na terenie wsi Wilkanów w granicach działek część 1245/1 i 1243/3 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego. (211,81KB)


329)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.329.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, położone na terenie wsi Stary Waliszów, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (149,69KB)


330)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.330.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (187,44KB)


331)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.331.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 442/3, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (127,61KB)


332)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.332.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze i na terenie wsi Stary Waliszów, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (177,95KB)


333)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.333.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości, położone na terenie wsi Stara Łomnica i Wójtowice-Huta, stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (170,62KB)


334)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.334.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 październik 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 360, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (130,16KB)


335)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.335.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 październik 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Mielnik w granicach części działki nr 60/3, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (132,42KB)


336)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.336.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 październik 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych na terenie wsi Biała Woda w granicach części działek 58/89 i 58/90, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (133,90KB)


337)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.337.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach działek nr 1088 i część 1089, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (146,89KB)


338)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.338.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 1044/6, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (149,86KB)


339)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.339.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 października 2023r. w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość, położoną na terenie wsi Marcinków w granicach części działki nr 7, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (147,94KB)


340)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.340.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 24 październik 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 29,30,37,103,105,107,109, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (151,91KB)


341)PDFZarządzenie nr 0050.341.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 października 2023 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Wojska Polskiego 10. (247,76KB)


342)PDFZarządzenie nr 0050.342.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 października 2023 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Wójtowicach przy ulicy Bystrzyckiej 10. (240,47KB)


343)PDFZarządzenie nr 0050.343.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 października 2023 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 16. (242,94KB)


344)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.344.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 października 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 9,10,11,12,13 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych przy ul. Kolejowej 179 G, E, F w Bystrzycy Kłodzkiej (309,78KB)


345)PDFZarządzenie Nr 0050.345.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (17,01MB)


346)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.346.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (197,05KB)


Zarządzenia - listopad 2023 r.


347)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.347.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09.11.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży wydawnictw turystycznych (324,87KB)


348)PDFZARZĄDZENIE Nr: 0050.348.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (384,25KB)PDFProjekt budżetu na rok 2024 cz.1 (13,52MB) PDFProjekt budżetu na rok 2024 cz.2 (14,59MB)
 


349)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.349.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy PI. Wolności nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej (253,07KB)


350)PDFZarządzenie nr 0050.350.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bystrzyca Kłodzka. (366,00KB)


351)PDFZarządzenie Nr 0050.351.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2024. (174,11KB)PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 0050.351.2023.pdf (10,08MB)


352)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.352.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn: „Przebudowa fragmentu drogi gminnej dz. nr 86 dr w Długopolu Dolnym". (196,44KB)


353)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.353.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji oraz regulaminu pracy komisji i oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (890,56KB)


354)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.354.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13.11.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży znaczków turystycznych (212,10KB)


355)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.355.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (216,48KB)


356)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.356.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.44.2020 dot. elektronicznego rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej. (216,80KB)PDFOBWIESZCZENIE NR 1/2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 0050.44.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku elektronicznej rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej (500,79KB)


357)PDFZarządzenie Nr 0050.357.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.468.2019 z dnia 09 grudnia 2019r. w spr. zasad i organizacji kontroli zarządcze) w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz jednostkach organizacyjnych gminy. (439,99KB)PDFOBWIESZCZENIE NR 2/2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 0050.468.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 09 grudnia 20219 r. w sprawie zasad i organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz jednostkach organizacyjnych gminy (790,86KB)


358)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.358.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21.11.2023 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży toreb bawełnianych z nadrukiem (217,02KB)


359)PDFZarządzenie Nr 0050.359.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (209,88KB)


360)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.360.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzeatrgowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 813/6 z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla samochodu osobowego. (165,17KB)


361)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.361.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowy Waliszów w granicach działek nr 336,1028/3, 1029/3 oraz na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 134/1 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (151,35KB)


362)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.362.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie Międzygórza w granicach działki 131/6, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (121,00KB)


363)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.363.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej na terenie wsi Poręba w granicach części działki 492, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (122,44KB)


364)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.364.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, w granicach części działki nr 351 położonej na terenie wsi Gorzanów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (118,52KB)


365)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.365.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu i instrukcji funkcjonowania gminnego monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka (404,18KB)


366)PDFZarządzenie Nr 0050.366.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (176,69KB)


367)PDFZarządzenie Nr.0050.367.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej (1,91MB)


368)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.368.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o powierzchni 13,72 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Międzyleśnej 13/1 w Bystrzycy Kłodzkiej (217,80KB)


369)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.369.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr la stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej nr 3c w Bystrzycy Kłodzkiej (238,18KB)


370)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.370.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/91 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej (228,38KB)


371)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.371.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Kolejowej 179 D w Bystrzycy Kłodzkiej (255,86KB)


372)PDFZarządzenie Nr 0050.372.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (20,06MB)


Zarządzenia - grudzień 2023 r.


373)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.373.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 01 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka". (229,56KB)


374)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.374.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (466,28KB)


375)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.375.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej. (219,25KB)


376)PDFZARZĄDZENIE Nr0050.376.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej. (214,91KB)


377)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.377.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (1,07MB)


378)PDFZARZĄDZENIE Nr: 0050.378.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o. o. (244,19KB)


379)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.379.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy Komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka w 2024 r. (1,46MB)


380)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.380.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie wsi Pławnica w granicach działek część 488/5 i 488/6, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (128,54KB)


381)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.381.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowej Bystrzycy nr 28 (160,43KB)


382)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.382.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia części działki nr 329/2 , położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe. (146,62KB)


383)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.383.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 13.12.2023 r w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego na mieszkanie wspomagane w Gminie Bystrzyca Kłodzka (223,90KB)


384)PDFZARZĄDZENIE Nr: 0050.384.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej. (182,61KB)


385)PDFZARZĄDZENIE Nr:0050.385.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki Bystrzyckie Usługi Komunalne sp. z o. o. (233,61KB)


386)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.386.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2024. (161,15KB)


387)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.387.2023 - w sprawie zasad redagowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.pdf (299,33KB)


388)PDFZarządzenie Nr 0050.388.2023 - w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania folderu wymiany informacji.pdf (97,75KB)


389)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.389.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzeatrgowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla samochodu osobowego. (156,88KB)


390)PDFZarządzenie Nr 0050.390.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudniu 2023 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkola do czynności związanych z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów szkół i wychowanków przedszkola (238,42KB)


391)PDFZarządzenie nr 0050.391.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2024 rok (128,83KB)


392)PDFZarządzenie Nr 0050. 392 .2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (682,36KB)


393)PDFZarządzenie nr 0050.393.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w Marianówce na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Dolnośląskiej. (362,85KB)


394)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.394.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie Długopola Zdroju stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (138,01KB)


395)PDFZarządzenie Nr 0050.395.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bzprzetargowej części działki nr 641 o pow.49 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy Placu Wolności 1 (teren przed wejściem do lokalu użytkowego) z przeznaczeniem na ogródek letni. (206,90KB)


396)PDFZarządzenie Nr 0050.396. 2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. (692,95KB)


397)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.397.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom dofinansowania do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (676,75KB)


398)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.398.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.178.2021 z dnia 31 maja 2021 r. (205,85KB)


399)PDFZARZĄDZENIE nr 0050.399.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29.12.2023 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (475,31KB)


400)PDFZarządzenie Nr 0050.400.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (33,44MB)


401)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.401.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 (1,65MB)


402)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.402.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pn. Fundusz Pomocy-Ukraina" na rok 2023. (3,20MB)


403)PDFZarządzenie Nr 0050.403.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2023 roku. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (176,12KB)


404)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.404.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (122,08KB)


405)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.405.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (142,75KB)


406)PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.406.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.81.2020 w spr. ocen pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (230,41KB)


407)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.407.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.23lA.2023r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (219,51KB)


408)PDFZarządzenie Nr 0050.408.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (8,44MB)


409)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.409.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (123,73KB)


410)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.410.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. (145,88KB)


411)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.411.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 360, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (129,20KB)


412)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.412.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Mielnik w granicach części działki nr 60/3, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (127,75KB)


413)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.413.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych na terenie wsi Biała Woda w granicach części działek 58/89 i 58/90, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (131,29KB)


414)PDFZARZĄDZENIE N R 0050.414.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzeatrgowej nieruchomości, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 813/6 z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla samochodu osobowego. (166,73KB)


415)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.415.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie: wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działek nr 29,30,37,103,105,107,109, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka. (150,64KB)


416)PDFZARZĄDZENIE NR 0050.416.2023 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej drugiego przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Piotrowice na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Piotrowice w granicach działki nr 36/4 (212,30KB)


417)PDFZarządzenie Nr 0050.417.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 (111,52KB)