Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat z dnia 28 grudnia 2022r. Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

Komunikat

z dnia 28 grudnia 2022r.

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na  wsparcie realizacji

zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

Na realizację wyżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującym oferentom :

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Suma uzyskanych punktów razem

Wysokość dofinansowania

w zł

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

 

 

Stacyjka dla dzieci 2023

Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

ul. Międzyleśna 9,

57-500 Bystrzyca Kłodzka

38,50

49 197,52 zł

Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1327) i ogłoszeniu o konkursie.

Z przyczyn formalnych odrzucono poniższą ofertę  :

Nazwa zadania

Tytuł zadania

(z oferty)

Oferent

Ocena formalna oferty

Wysokość dofinansowania

w zł

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl , www.FestiwalBialowieski.pl, www.FestiwalZubra.pl , www.ForestFestival.eu

Fundacja Instytut Białowieski

ul. Rumiankowa 14/4

15-665 Białystok

negatywna

0,00

Z up. Burmistrza

Beata Hucaluk-Szpanier

Z-ca Burmistrza

załączniki :

1.