Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 5

                                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.12.2022 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego  nr 7 położonego w  Długopolu-Zdroju przy ul. Leśnej 5 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 07 grudnia 2022 r.          
 o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:  3

Liczba osób niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 07.12.2022 r. – 3

Cena wywoławcza wynosiła  - 45.000,- zł (słownie: czterdzieści pięć tysiące złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 76.000,- zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywcą nieruchomości został: Adam Kowalski

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, na okres 7 dni, tj. od  15.12.2022 r.  do dnia  22.12. 2022  r.

 

 

Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

 

 

 

Sporządziła:

Anna Olma