Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykazie nr 17/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/85 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka 05.12.2022 r.

 

 

W Y K A Z  N R  17/2022

 

 

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/85 o pow. 18,00 m2, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. M. Konopnickiej.

 

1. Położenie nieruchomości – miasto Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. M. Konopnickiej

 

2. Przedmiot dzierżawy – działka nr 387/85 o pow. 18,00 m²

3. Miesięczna stawka czynszu: 4,00 zł/m² (netto)

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 06.12.2022 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 27.12.2022 r.

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 05.12.2022 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tekst jednolity z póź. zm/

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz nr 17/2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej  działki nr 387/85 o pow. 18,00 m² stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy  ul. M. Konopnickiej.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 06.12.2022 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej, ul. Okrzei 1, tel. nr (74) 811-76-39.