Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2021 r.

PDFZarządzenie nr 0050.408.2021 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2022 rok.pdf (1,45MB)


PDFZarządzenie nr 0050.409.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Podmiejskiej 8.pdf (220,19KB)


PDFZarządzenie nr 0050.410.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2022.pdf (162,13KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.411.2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości, porowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (1,18MB) 


PDFZarządzenie nr 0050.412.2021 z dnia 20.12.2021 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Przyjaciół 17.pdf (219,20KB)

DOCZarządzenie nr 0050.412.2021.doc (26,00KB)


PDFZarządzenie nr 0050.413.2021 z dnia 20.12.2021 r. w spr. uchylenia zarządzenia 0050.398.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.pdf (146,14KB)

DOCZarządzenie nr 0050.413.2021.doc (27,50KB)


PDFZarządzenie nr 0050.414.2021z dnia 20.12.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 r..pdf (161,00KB)

PDFzałącznik do zarządzenie nr 0050.414.2021.pdf (9,82MB)


PDFZarządzenie nr 0050.415.2021 z dnia 20.12.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych.pdf (1,84MB)


PDFZarządzenie nr 0050.416.2021 z dnia 27.12.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych.pdf (1,37MB)


PDFZarządzenie nr 0050.417.2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2022 roku.pdf (369,99KB)


PDFZarządzenie nr 0050.419.2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.323.2017 z dnia 27.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej.pdf (275,33KB)
DOCzarządzenie nr 419 z 30.12.2021 r..doc (33,50KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.421.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Marcinków, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (124,75KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.420.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2022 rok.pdf (115,26KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.422.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Marcinków.pdf (138,16KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.423.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.pdf (128,67KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.424.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie unieważnienia I przetargu ustnego nieograniczonego dot wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (164,93KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.425.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość położoną na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie.pdf (143,56KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.426.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca.pdf (129,78KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.427.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowy Waliszów.pdf (132,05KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.428.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum.pdf (135,02KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.429.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na szafki telekomunikacyjne wraz z przyłączem.pdf (194,68KB)


PDFZarządzenie Nr 0050.430.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Wilkanów.pdf (131,49KB)


DOC0050.421.2021.doc (26,00KB)
DOC0050.422.2021.doc (26,00KB)
DOC0050.423.2021.doc (25,00KB)
DOC0050.424.2021.doc (27,00KB)
DOC0050.425.2021.doc (26,00KB)
DOC0050.426.2021.doc (25,50KB)
DOC0050.427.2021.doc (25,50KB)
DOC0050.428.2021.doc (25,50KB)
DOC0050.430.2021.doc (26,00KB)PDFZarządzenie Nr 0050.418.2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.pdf (229,84KB)DOCXZarządzenie Nr 0050.431.2021 z 31.12.2021.docx (23,48KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.431.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (548,99KB)

DOCuzasadnienie.doc (49,00KB)

PDFzał. nr 1 dochody.pdf (112,21KB)
PDFzał. nr 2 wydatki.pdf (235,85KB)

PDFzał. nr 3 zadania majątkowe.pdf (176,03KB)
PDFzał. nr 4 f sołecki.pdf (170,03KB)
XLSzał. nr 5 dotacje.xls (54,00KB)
XLSXzał. nr 6 oświata.xlsx (13,57KB)