Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt budżetu na rok 2023

PDFInformacja o przewidywanym wykonaniu dochodów na 30.09..2022.pdf (6,50MB)
PDFInformacja o przewidywanym wykonaniu wydatków na 30.09..2022.pdf (38,57MB)
PDFObjaśnienie do projektu uchwały - zadłużenie.pdf (92,90KB)
PDFProjekt uchwały - uchwalenia budżetu Gminy na 2023.pdf (1,31MB)
PDFProjekt uchwały - WPF.pdf (8,66MB)
PDFSpis treści.pdf (393,15KB)
PDFStrona tytułowa.pdf (299,62KB)
PDFUzasadnienie do projektu budżetu na 2023.pdf (11,55MB)
PDFZał. nr 1 - planowane dochody budżetowe.pdf (4,66MB)
PDFZał. nr 10 - wykaz planowanych dotacji.pdf (2,30MB)
PDFZał. nr 11 - plan doch. na wyodrębnionym rachunku przez szkoły.pdf (97,90KB)
PDFZał. nr 12 - fundusz sołecki na 2023.pdf (3,12MB)
PDFZał. nr 13 - fundusz sołecki na 2023 wg sołectw.pdf (2,40MB)
PDFZał. nr 14 - plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.pdf (266,93KB)
PDFZał. nr 15 - plan wydatków z budżetu UE.pdf (625,02KB)
PDFZał. nr 16 - dochody z opłat za sprzedaż alkoholi.pdf (402,47KB)
PDFZał. nr 17 - dochody z opłat za sprzedaż alkoholi obrót hurtowyf.pdf (205,34KB)
PDFZał. nr 18 - wydatki związane z realizacją porozumień.pdf (187,81KB)
PDFZał. nr 19 - plan doch. i wyd. zw. z RzFIL.pdf (299,33KB)
PDFZał. nr 2 - planowane wydatki budżetowe.pdf (11,32MB)
PDFZał. nr 3 - planowane dochody z administracji rządowej.pdf (401,14KB)
PDFZał. nr 4 - planowane wydatki z administracji rządowej.pdf (591,29KB)
PDFZał. nr 5 - plan dochodów Budżetu Państwa - zadania zlecone.pdf (76,37KB)
PDFZał. nr 6 - przychody i rozchody budżetu.pdf (156,62KB)
PDFZał. nr 7 - wykaz wydatków majątkowych.pdf (1,65MB)
PDFZał. nr 8 - plan doch. i wyd. środków z opłat i kar.pdf (328,08KB)
PDFZał. nr 9 - plan doch. i wyd. zw. z odpadami komunal.pdf (442,69KB)
PDFZarządzenie Burmistrza.pdf (167,35KB)