Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 272/5 (AM1) o pow.6,0171 ha położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

                                                                                              Bystrzyca Kłodzka, dnia 17.11.2022 r.

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U.    
z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego na  sprzedaż działki nr  272/5 (AM1) o pow.6,0171 ha położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do  podmiotów spełniających kryteria  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  przeprowadzony został w dniu 9 listopada  2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba podmiotów dopuszczonych:        2 ( zgodnie z protokołem z dnia 07.11.2022 r. )

Liczba podmiotów  niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 09.11.2022 r. – 1

Cena wywoławcza wynosiła  - 1 490.000,- zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 1 504.900,- zł (słownie: jeden milion pięćset cztery tysiące dziewięćset złotych) netto.

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
Na dzień przeprowadzenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką  podatku.

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywcą nieruchomości został:  HAMACHER LOGISTIK POLSKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wagrowska 2; 61-369 Poznań .

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1  na okres 7 dni, tj. od  17.11.2022 r.  do dnia  24.11. 2022  r.

 

                                        z up. Burmistrza 

/-/ Beata Hucaluk-Szpanier

                                                                 Z-ca Burmistrza

sporządziła:

Anna Olma