Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju przy ulicy Zdrojowej 18

                                                                                                                                                    Bystrzyca Kłodzka, dnia 03.11.2022 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Długopolu-Zdroju
przy ulicy Zdrojowej 18 stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku usytuowanego przy ul. Zdrojowej 18 w Długopolu-Zdroju przeprowadzony został w dniu 26 października  2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:       0

Liczba osób niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 26.10.2022 r. – 0

 Żadnej osoby nie dopuszczono do uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 21 października 2022 roku do godz. 15:00, żadna osoba nie złożyła pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu i nie wpłaciła wadium.

Cena wywoławcza wynosiła - 16.700,- zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – Nie wybrano żadnej oferty.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Nabywcą nieruchomości została : Nie wyłoniono nabywcy.

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności   na okres 7 dni, tj. od  03.10.2022 r.  do dnia  10.10. 2022  r.

 

            Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma