Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nr 11/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej;

Bystrzyca Kłodzka 26.09.2022 r.

 

 

W Y K A Z  N R  11/2022

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 o pow. 116,37 m2, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 13
w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności nr 13

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy  nr 11 o powierzchni 116,37 m² położony
w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu: 626,07 zł netto.

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 27.09.2022 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 17.10.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 26.09.2022 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tekst jednolity z póź. zm/

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz nr 11/2022 z dnia 26.09.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 11 o pow. 116,37 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca  

     Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 27.09.2022 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej, ul. Okrzei 1, tel. nr (74) 811-76-39.