Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nr 10/2022 dnia 05.08.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) nr 11 położonego przy ul. Strażackiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej

Bystrzyca Kłodzka 05.08.2022 r.

 

 

W Y K A Z    N R  10/2022

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) nr 11 o pow. 22,08m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 4
przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

1. Położenie lokalu –  ul. Strażacka nr 4

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy (garaż) nr 11 o powierzchni 22,08m2 położony w budynku mieszkalno-użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu: 78,60zł netto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 06.08.2022 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 27.08.2022 r.

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 05.08.2022 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity / Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tekst jednolity/

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz nr 10/2022 z dnia 05.08.2022 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego (garaż) nr 11 o pow. 22,08m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca  

     Kłodzka położonego w budynku nr 4 przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 06.08.2022 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej ul. Okrzei 1 tel. nr 74 - 8117 - 639.