Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJĘ o wyniku pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 272/4 (AM 1) o pow. 3,5000ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

                                                                                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.07.2022 r.

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U.    z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego na  sprzedaż działki nr  272/4 (AM 1) o pow. 3,5000ha, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna, stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do  podmiotów spełniających kryteria  mikro, małych         i średnich przedsiębiorstw   przeprowadzony został w dniu 29 czerwca  2022 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

Liczba podmiotów dopuszczonych:       3 ( zgodnie z protokołem z dnia 27.06.2022 r. )

Liczba podmiotów  niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 29.06.2022 r. – 2

Cena wywoławcza wynosiła  - 885.000,- zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 1.300.000,- zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy  złotych) netto.

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień przeprowadzenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką  podatku.

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywcą nieruchomości jest:  „TAMIR”- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z/s 57-500 Bystrzyca Kłodzka   ul. Kłodzka 10 .

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1,  na okres 7 dni, tj. od  06.07.2022 r.  do dnia  13.07. 2022  r.

 

                                                                                                                                                                 z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                    /-/ Beata Hucaluk - Szpanier

                                                                                                                                                              Z-ca Burmistrza

 

sporządziła:

Ewa Michalska