Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

                                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.06.2022 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 280 położonej w Nowej Bystrzycy stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działka nr 280   przeprowadzony został w dniu 08 czerwca 2022 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta

 i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:  1 osoba ( zgodnie z protokołem z dnia 06.06.2022 r. )

Liczba osób niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 08.06.2022 r. – 0

Cena wywoławcza wynosiła  - 17.000,- zł (słownie: siedemnaście  tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – ze względu na brak oferentów najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości .

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1,   na okres 7 dni, tj. od  15.06.2022 r.  do dnia  22.06. 2022  r.

 

 

 

                                        z up. Burmistrza 

/-/ Beata Hucaluk-Szpanier

                                                                 Z-ca Burmistrza

sporządziła:

Ewa Michalska