Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

                                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 15.06.2022 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego  nr 2 położonego w  Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 08 czerwca 2022 r.   o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:  2

Liczba osób niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 08.06.2022 r. – 2

Cena wywoławcza wynosiła  - 80.000,- zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 90.000,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywcą nieruchomości zostali : Artur i Magda Maksylewicz.

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1, na okres 7 dni, tj. od  15.06.2022 r.  do dnia  22.06. 2022  r.

 

                                        z up. Burmistrza 

/-/ Beata Hucaluk-Szpanier

                                                                 Z-ca Burmistrza

 

 

sporządziła:

Ewa Michalska