Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 15/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca

                                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 01.06.2022 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 15/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Stara Bystrzyca  stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 15/2  przeprowadzony został w dniu 25 maja   2022 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta

 i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:       0 ( zgodnie z protokołem z dnia 23.05.2022 r. )

Liczba osób niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 25.05.2022 r. – 0

Cena wywoławcza wynosiła  - 37.000,- zł (słownie: trzydzieści siedem  tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – ze względu na brak oferentów najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości .

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności   na okres 7 dni, tj. od  01.06.2022 r.  do dnia  08.06. 2022  r.

 

 

                                                                                   Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma