Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1335/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum ul. Kasztanowa

                                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 01.06.2022 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1335/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum ul. Kasztanowa   stanowiącej  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiadujących z działką nr 1335/2 przeprowadzony został w dniu 25 maja  2022 r. o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu Miasta

 i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:       1 ( zgodnie z protokołem z dnia 23.05.2022 r. )

Liczba osób niedopuszczonych:  0

Liczba oferentów uczestniczących w przetargu w dniu 25.05.2022 r. – 1

Cena wywoławcza wynosiła - 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)+ 23% podatek VAT.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 15.150,- zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)+ 23% podatek VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywcą nieruchomości została : Barbara Konieczna.

 

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności   na okres 7 dni, tj. od  01.06.2022 r.  do dnia  08.06. 2022  r.

 

 

                                                                                   Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma