Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o wykreślenie hipoteki

………………………………….

(Imię i nazwisko Wnioskodawcy)                                       Bystrzyca Kłodzka, dnia ……………….

………………………………………

(Adres Zamieszkania Wnioskodawcy)

…………………………………........

PESEL ………………………………

telefon kontaktowy  ………………….                          

 

 

 

 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

WNIOSEK

 

o wydanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej nr ………………………... prowadzonej dla lokalu mieszkalnego nr ………. położonego  w …………………… przy ul. …………………………………….,  hipoteki w kwocie ………………... zł (słownie: ………………………………………………………………………….…)  z tytułu zabezpieczenia bonifikaty uzyskanej przy wykupie lokalu mieszkalnego.  Lokal mieszkalny został nabyty aktem notarialnym  nr …….…z dnia ………… … r.

 

 

                                                                                                      ( PODPIS )