Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,

                                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.04.2022 r.

 

 

           Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2213) podaję do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego  nr 2 położonego w  Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka,

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 30 marca 2022 r.           o godz. 10,30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 1.

 

Liczba osób dopuszczonych:  0

Liczba osób niedopuszczonych:  0

 

Cena wywoławcza wynosiła  - 81.000,- zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – ze względu na brak oferentów najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości .

Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności   na okres 7 dni, tj. od  06.04.2022 r.  do dnia  13.04. 2022  r.

 

                                                                                   Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

sporządziła:

Ewa Michalska