Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana kryterium dochodowego

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zmianie uległo kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i od dnia 1 stycznia 2022 roku prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniowi, jeśli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 600 zł oraz spełnione zostaną pozostałe kryteria wskazane w art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.